facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

eGovernment: G-cloud, blockchain a datová ambasáda

eGovernment: G-cloud, blockchain a datová ambasáda
eGovernment lze definovat jako využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) k elektronickému propojování a zveřejňování dat ze státní správy. Jeho cílem je poskytnout občanům a firmám platformu, přes kterou budou moci elektronicky a efektivněji komunikovat se státními úřady. V soukromé a business sféře elektronické propojování dat jenom kvete, státní sféra ale zůstává pozadu. Jaké jsou tedy ty hlavní předpoklady, jež musí být naplněny, aby se koncept eGovernmentu proměnil ve skutečnost?
Škálování intergovatelnosti V prvé řadě je třeba zajistit, aby spolu všechny jednotlivé systémy... více »

Jedna připojená lavička smart city nedělá

Jedna připojená lavička smart city nedělá
Všichni asi znáte stavebnici Lego. Někteří z nás ji v obchodě dlouze vybírají na Vánoce pro své děti, jiní si s ní hrávali jako malí a možná se najdou i tací, kteří si sem tam ještě něco postaví. A teď si představte, že dostanete za úkol vytvořit z této stavebnice dům. Kde začnete? Asi nejprve vezmete nějakou základní desku a začnete na ni postupně připojovat jednotlivé díly, které váš dům potřebuje. Pravděpodobně začnete dveřmi, navážete okolními stěnami s okny, rozdělíte místnosti a tak dále a tak dále. Možná si teď řeknete, že jde o logický postup a není n... více »
  

- Inzerce -

Přínos elektronické spisové služby, a co vše vám tato aplikace pomůže vyřešit

ICZSpolečnost ICZ, a. s., vznikla v roce 1997 spojením významných IT firem v České a Slovenské republice. Jednou z těchto firem byla společnost EXPRIT, spol. s r. o., která se již od roku 1991 zabývala vývojem aplikačního programového vybavení pro vedení elektronické spisové služby. Tímto krokem byl položen základní kámen pro vznik produktu ICZ e-spis.

Elektronická výměna zdravotnických informací v praxi

Elektronická výměna zdravotnických informací v praxi
Evropa se připravuje na elektronickou výměnu informací mezi systémy sociálního zabezpečení států Evropské unie. Připravuje se důkladně… a dlouho. Pojďme se podívat, co by tato elektronizace měla přinést a jaká je realita.
Evropská komise upravuje dvěma nařízeními, která mají přednost před českým zákonem, postupy při tzv. koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Zní to trochu tajemně, ale zjednodušeně řečeno zdravotní pojištění je součástí sociálního zabezpečení a nařízení upravují situace, kdy osoba pojištěná v jedné zemi Evropské unie čerpá zdravotní péči v jiné zemi EU. Nařízení pro zdravotní pojišť... více »

Cesta od autistického k chytrému městu

Cesta od autistického k chytrému městu
Mnoho zástupců našich měst hovoří o tom, jak z města, v jehož čele stojí, udělají inteligentní město. Znamená to, že se tím přiznávají, že jejich město bylo a je hloupé, zaostalé nebo nevím jaké? Určitě ne. Jen podlehli marketingovému trendu vše zjednodušovat a nazývat slovem „smart“. A mnohdy je to spíš ovlivněno politickým marketingem než tím komerčním. Co si tedy máme představit pod pojmem Smart City? Tak především je to takové město, které smysluplně využívá moderní technologie ve prospěch svých obyvatel a návštěvníků. Město, ve kterém se dobře žije. Město, ze kterého neutíkají mladí lidé. Měst... více »
  

- Inzerce -

„Komplexní systém je víc než souhrn agend,“

říká Vladimír Křivánek, vedoucí odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy


JihlavaMagistrát města Jihlavy v roce 2015 podnikl zásadní změnu v oblasti informačních technologií. Několik dílčích informačních systémů, které pracovníci úřadu využívali, se rozhodl nahradit jedním komplexním řešením. Tím se stal informační systém VERA Radnice.

Jak si vede Česká republika v rozvoji Smart Cities?

Jak si vede Česká republika v rozvoji Smart Cities?
Rozvoj měst i obcí dnes naráží na nejrůznější úskalí. Města založená před stovkami let přestávají dispozičně stačit současným nárokům na dopravu, infrastrukturu i kvalitu života a životního prostředí. Jejich zásadní přestavba není možná, a tak se jako zatím jediné řešení jeví takzvaný udržitelný rozvoj a inteligentní řízení municipalit s využitím chytrých technologií, tedy koncept, který označujeme pojmem Smart Cities.
Organizátoři soutěže Chytrá radnice, v níž soutěží města a obce o to, které z nich nejlépe zavádí moderní technologie, dávají možnost hlasovat o jednotlivých... více »

Kvalifikovaná elektronická pečeť

Konec výjimky se blíží

Kvalifikovaná elektronická pečeť
Elektronická pečeť je prostředek, který dle evropského nařízení eIDAS a našeho Zákona o službách vytvářejících důvěru (ZoSVD) slouží k označení a prokázání původu a pravosti dokumentu. Elektronická pečeť říká, která právnická osoba je původcem a zároveň chrání obsah takto zapečetěného dokumentu.
Obdobně, jako pro elektronický podpis, jsou definovány úrovně důvěry i pro elektronickou pečeť. Nejvyšší úroveň „kvalifikované elektronické pečetě“ vyžaduje kvalifikovaný certifikát a jeho použití v kvalifikovaném prostředku. ZoSVD v paragrafu 8 říká, že pro určité situace je veřejnoprá... více »
  

- Inzerce -

Bezpečnost především! Další kroky k elektronizaci veřejné správy v České republice

VERAS podporou centrálních orgánů státní správy roste v České republice počet implementovaných řešení v oblasti elektronizace agend měst a obcí.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Ceník inzerce portálu SystemOnLine