google plus
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Control
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Veřejný sektor a zdravotnictví

clanky Veřejný sektor a zdravotnictví: články

Specifika řízení IT ve veřejném a státním sektoru

Specifika řízení IT ve veřejném a státním sektoru
Organizace ve veřejném a státním sektoru musí pružně reagovat na časté změny, přičemž je nutné, aby jejich chod byl transparentní a zároveň aby dodržoval zákonné termíny. Nezbytností je snadná dohledatelnost dokumentů, jednoduché a přehledné zajišťování poskytovaných služeb. A to bez informačních technologií není možné zvládnout. Výpadky informačních technologií komplikují práci úředníkům i zastupitelům a v konečném důsledku vyvolávají negativní reakce uživatelů, kvůli snížení komfortu využívání nabízené služby. Vyhovět politickému vedení, legislativě a přitom udržet architektonickou koncepci ... více »

Portál občana - Veřejná správa (nej)blíže občanovi

Portál občana - Veřejná správa (nej)blíže občanovi
Dlouhodobý trend vývoje veřejné správy jednoznačně směřuje k občanovi. I přesto, že pozorujeme kontinuální nárůst objemu jednotlivých agend i povinností orgánů státní správy i samosprávy, pozice občana ve styku s veřejnou správou je rok od roku komfortnější a snazší. Občan se postupně stal jejím „klientem“ – za své zaplacené daně chce více bezpečnosti, rychlejší a flexibilnější komunikaci právě s tím „svým“ úřadem, očekává snadná řešení a vnitřní chod úřadu ho v podstatě nezajímá. Očekává výsledek.
Na zasedání Vlády ČR byl v srpnu 2014 schválen jejím usnesení... více »

Smart City je v ČR nastupujícím trendem

Smart City je v ČR nastupujícím trendem
Pojem Smart City (do češtiny překládán jako inteligentní či chytré město) je v odborných kruzích i napříč médii už poměrně dobře známý. Široká veřejnost o nově nastupujícím přístupu k rozvoji měst přesto většinou ještě neslyšela anebo neví, co přesně si pod termínem představit. Zjednodušeně řečeno, Smart City je vizí a zároveň postupem k rozvoji moderních měst po celém světě. Vyznačuje se integrací různých prvků komunikačních a výpočetních technologií. To vše se navíc dále propojuje s oblastí tzv. internetu věcí (v angličtině Internet of Things), tedy zařízeními, která jsou propojena internetem (napříkl... více »

Ohlédnutí za vývojem elektronizace veřejné správy

Ohlédnutí za vývojem elektronizace veřejné správy
Rok 2016 byl z pohledu elektronizace veřejné správy v České republice poměrně úrodný. Některé z novinek tohoto roku připomene tento příspěvek.
Vývoj v oblasti datových schránek Hned na začátku roku 2016 nabyla účinnosti druhá novelizace vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, která navýšila limit pro velikost jedné datové zprávy z 10 na 20 MB. Lze říci, že šlo o jednoznačnou reflexi rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice. Na druhou stranu však stále zůstává omezení uložení datové z... více »
akce Veřejný sektor a zdravotnictví: Konference, semináře, školení, ...
(31.7.2017 - 4.8.2017)
(28.8.2017 - 30.8.2017)
(2.10.2017 - 4.10.2017)
akce

Jak vybudovat inteligentní město

Jak vybudovat inteligentní město
Představte si město, kde senzory sledují vše od teploty po dopravní zátěž, kde pouliční osvětlení rozsvěcí a zhasínají čidla pohybu, kde lze při havárii vody na dálku uzavřít postižený úsek a kde bezpečnost zvyšuje automatizovaný dohled. Představte si město, kde vás palubní navigace vede nejen k cíli, ale také k nejbližšímu volnému parkovacímu místu. Dospět k takovému stavu nám umožní postupný rozvoj internetu věcí (IoT), síť zařízení a čidel připojených k internetu, která spolu dokážou přímo komunikovat v reálném čase. Město budoucnosti bude schopné komunikovat samo se sebou, sledovat pohyb s... více »

Předpokladem chytrého města je chytrý úřad

vnitřně integrovaný, k občanovi otevřený

Předpokladem chytrého města je chytrý úřad
Pod pojmem chytrého města neboli Smart City si každý může představit něco jiného. Technik by se u této otázky rozpovídal o internetu věcí, o RFID technologiích a senzorech, cloudových řešeních, o portálových a mobilních technologiích, atd. Ekonom by se nejspíše věnoval sdílené ekonomice, která vychází z konceptu společného využívání prostředků. A politik by zřejmě mluvil o naplňování vládní strategie Smart Administration, Digitální agenda a dalších koncepčních materiálů na úrovni EU, státu i regionů. Podstatným výsledkem Smart City však musí být především kvalitní služba občanovi jak... více »

Specifika řízení IT v nemocnicích

Specifika řízení IT v nemocnicích
Zdravotnictví se stává stále komplexnější disciplínou, kde informační technologie hrají významnou úlohu. Většina pracovišť je dnes vybavena moderními technologiemi, které jsou potřebné pro provádění zdravotních zákroků. Výpadky těchto technologií komplikují práci lékařům i sestrám a mohou negativně ovlivňovat zdraví nebo životy pacientů. Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je pro zdravotnická zařízení zásadní disciplínou. Je tedy velmi důležité, aby servisní IT týmy v těchto organizacích byly dobře organizovány na základě jasných priorit.
Abychom vám přinesli nějaké inspirativní p... více »

Rádi vás ošetříme, hned jak zaplatíme výkupné aneb Hrozba ransomwaru nejen v nemocnicích

Rádi vás ošetříme, hned jak zaplatíme výkupné aneb Hrozba ransomwaru nejen v nemocnicích
Probíhá rok hackerských útoků na nemocnice – tak se mluvilo už o loňském roce a stejně tak se bohužel můžeme vyjádřit i o tom letošním. Hitem se letos stal vyděračský software, ransomware. Jen za první tři měsíce letošního roku vydělali vyděrači na výpalném více než 200 milionů dolarů a odhad analytiků hovoří o objemu až 1 miliardy dolarů zisku z výkupného za celý rok 2016. A kampaním hackerů se nevyhnula ani zdravotnická zařízení. Asi nejznámějším případem je útok na nemocnici v Los Angeles, který se v médiích objevil v únoru letošního roku. Hackeři od&... více »

Budeme zdravější s internetem věcí a informacemi uloženými v oblacích?

Budeme zdravější s internetem věcí a informacemi uloženými v oblacích?
Společnost OR-CZ je dlouhodobě leaderem na trhu systémů PACS v České republice a kromě dodávek komplexních systémů a služeb širokému portfoliu zákazníků se zabývá také vývojem nových technologií a nástrojů v této oblasti. Následující zamyšlení vychází z průzkumu aktuálních trendů a směrů vývoje informatiky ve zdravotnictví a naznačuje, kterým směrem se bude ubírat nejen vlajková loď naší společnosti, systém MARIE PACS, ale i celé odvětví zdravotnického IT.
Otázka v titulku je možná zvláštní. Stejně zvláštní, jako konstatování, že zdraví člověka je hlavním posláním zdravotnictví,... více »

Česko vyráží směr eHealth: Jaká bude cesta ČR k digitalizaci zdravotnictví?

Česko vyráží směr eHealth: Jaká bude cesta ČR k digitalizaci zdravotnictví?
Titulek sdělil dobrou zprávu a hned položil i otázku. Pokusíme se dát odpověď, která je důležitá pro všechny, kdo jsou jakkoliv zapojeni do rozsáhlého systému poskytování zdravotní péče v naší zemi. Ve svém důsledku bude ale nejzajímavější pro každého občana/pacienta, protože těm přinese lepší zdravotní péči.
Strategie je dobrá Po dlouhé době máme v České republice realizovatelnou koncepci elektronizace zdravotnictví. Dokument s názvem Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ) už čeká pouze na schválení vládou. A samozřejmě realizaci. Jejím záměrem je postupně sladit dos... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Ceník inzerce portálu SystemOnLine