facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT řešení pro výrobní podniky I , Plánování a řízení výroby

Průmysl 4.0 má významný dopad na návratnost investovaného kapitálu (ROCE)Roland BergerPřechod na Průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Změna se promítne nejen do korporátních strategií, ale také do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti. Studie „Kvantifikace dopadů přechodu na Průmysl 4.0“ společnosti Roland Berger ukazuje, jak by tyto efekty mohly vypadat. Klíčem je pohled na návratnost investovaného kapitálu (ROCE) ve výrobním sektoru.


Inspirace přichází z Německa

V Německu je digitalizace produkce jednou z priorit politické agendy. I díky stabilní podpoře Průmyslu 4.0 je Německo jedinou zemí na světě, ve které ukazatel ROCE v posledních 15 letech narostl. Beze změny rychlosti obratu aktiv se ROCE navýšila ze 12 % v roce 2000 na více jak 30 % v roce 2014.


„Průmysl 4.0 by rozhodně neměl být zaměňován s automatizací. Zlepšení výrobních procesů automatizací vyžaduje zvýšení kapitálových vstupů, naopak čtvrtá průmyslová revoluce umožňuje efektivní využití kapitálu.“

 


Thomas Rinn, společnost Roland Berger

Z ankety Svazu průmyslu a dopravy ČR a Elektrotechnické asociace ČR vyplynulo, že i české firmy vidí v příchodu čtvrté průmyslové revoluce zpravidla příležitosti pro své podnikání – především zvýšení produktivity práce. Většina zároveň očekává podporu ze strany státu – např. daňovou podporu vývojových a inovačních aktivit, digitální komunikaci státní správy nebo finančně nenáročné zpřístupnění výsledků vědecko-výzkumných aktivit. Achillovou patou českého prostředí však zůstává nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Potenciální přidaná hodnota pro západní Evropu

Přechod výroby na digitální úroveň bude mít pro západní Evropu pozitivní efekt. Inteligentní, digitálně propojené systémy a procesy vážou méně kapitálu a zlepšují výnosnost kapitálu. Experti ze společnosti Roland Berger předpokládají, že ukazatel ROCE se větším zapojením Průmyslu 4.0 zvýší z dnešních 18 % na 28 % v roce 2035. To znamená dodatečnou přidanou hodnotu ve výši 420 miliard eur díky vyšším výnosům a nižší vázanosti kapitálu.

Průmysl 4.0 bude mít také zásadní vliv na pracovní trh. Dle výsledků studie dojde ke snížení počtu pracovních míst v tradičních oborech. Zároveň je však očekáván nárůst 10 milionů pracovních míst, především v oblasti služeb a IT. Výrobní metody a způsoby práce budou v budoucnu zásadně odlišné od těch stávajících. Výsledkem bude změna obchodních modelů a vznik nových profesí. Evropské firmy budou potřebovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, aby zvládly náročný proces digitalizace. To ve výsledku povede ke kladné bilanci, kdy Průmysl 4.0 vykompenzuje ztráty pracovních míst.


„Digitální transformace již byla zahájena. Pokud nechtějí průmyslové podniky zůstat ve vzduchoprázdnu, musí se připravovat na změny, které Průmysl 4.0 přinese, a musí začít pracovat na strategii digitalizace.“

 


Thomas Rinn

Jak s přechodem bojují další světové ekonomiky?

Francouzské průmyslové podniky roky bojovaly se stárnoucí strojní základnou, ztrátou pracovních příležitostí a poklesem ziskovosti. Digitalizace produkce umožní francouzskému průmyslovému sektoru návrat k růstu a přinese zpět výrobní postupy, které byly dříve kvůli nižším nákladům přemístěny do zahraniční. Vzniknou nové pracovní příležitosti a z průmyslových podniků se opět stane zajímavé pracovní prostředí.

Americké společnosti již před lety přemístily své výrobní prostředky většinou do zemí s nízkými náklady, jako je Mexiko nebo Čína. V důsledku toho ztratila Amerika mezi lety 2000 a 2014 více jak pět milionů pracovních míst. Současná vláda by ráda tento trend zvrátila a stala se konkurenceschopnější.

Japonský průmysl zažil mezi lety 2010 a 2014 propad zisků o 80 % a zánik dvou milionů pracovních míst. Síla jenu, která stáhla vývoz dolů, ještě zhoršila pokles průmyslové aktivity. Japonská vláda nyní následuje německý vzor a zaměřuje se na Průmysl 4.0 s cílem znovu nastartovat průmyslový sektor a pracovní příležitosti v zemi.

V Číně je nutná změna paradigmatu, pokud má její průmyslový sektor zůstat globálně konkurenceschopný. Klesající poptávka po levných produktech společně s rostoucími platy a náklady na energie je scénář, který čínské průmyslové podniky nemohou přežít. Vláda proto zahájila iniciativu Chytrá výroba 2025 (Intelligent Manufacturing 2025), jejímž cílem je tento proud zvrátit a prosadit se se zbožím vysoké kvality pro náročnější zákazníky.

 

Článek byl připraven na základě podkladů od společnosti Roland Berger.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -