facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 4/2020 , Plánování a řízení výroby

Flexibilní výroba

Jiří Malíček


Rockwell AutomationFlexibilita je cílem mnoha výrobců, a to z dobrého důvodu. Vedoucí postavení napříč různými průmyslovými odvětvími získaly v rámci svého odvětví organizace, které byly schopny zavést flexibilní provozní modely. Vezměme si například závazek Amazonu a Alibaby trvale zlepšovat zkušenosti zákazníků nebo to, jak se výrobci automobilů přizpůsobují normám omezujícím povolené emise uhlíku. Flexibilita trumfuje tím, že odolává novým okolnostem i novým tržním podmínkám.


Co to ale znamená být flexibilní výrobce? Flexibilita je o rychlosti přizpůsobit se. Je o vytváření plynulého toku od potřeby k dodání, o rozhodnutí k implementaci a o výzvě k řešení.

Skutečná flexibilita umožňuje výrobcům zůstat v harmonii s vlastním trhem, poněvadž znamená nahrazení nepružných a statických provozních modelů takovou úrovní řízení a citlivosti ke změnám, jaká dříve nebyla možná.

Flexibilita se týká nejen technologií, ale mnoha dalších věcí. Ano, technologie samozřejmě stojí v centru transformace a je tím, co trvale pohání vznik nových inovací a umožňuje nové způsoby inovování. Technologie sama o sobě však nemůže přinášet rychlé změny bez toho, že by neměla podporu flexibilního organizačního rámce. Proto, chcete-li identifikovat oblasti, které ve vaší firmy umožňují zavedení flexibilních postupů, musíte se dívat dál než jen na praktické stránky.

Budování flexibility

Výchozím bodem pro dosažení vyšší flexibility je zjistit, na jaké potenciální překážky můžete narazit. Z tohoto důvodu je nutné, abyste provedli pečlivou kontrolu každé oblasti, která má vliv na to, jak naplňujete potřeby svého trhu. Přehled, který získáte, vám umožní nejen vyřešit místa, kde to „skřípe“, ale také lépe rozdělovat zdroje tak, aby se průběžné zlepšovala organizace vaší práce.

Při práci s našimi zákazníky obvykle začínáme následujícími oblastmi:

Technologie

Na technické úrovni lze dosáhnout větší flexibility prostřednictvím chytrých systémů. Po mnoho desetiletí byla výroba založená na statických, vzájemně nepropojených výrobních linkách, řízených často těžkopádnými systémy provozních technologií (OT).

Dnes, v éře digitalizace, mohou výrobci kombinovat OT s IT systémy a otevřít si tím možnost sbírat a analyzovat data a přitom zacházet do stále podrobnějších detailů. Tuto analýzu lze následně použít k přizpůsobení a zpřesnění provozních činností tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky, které vyplývají z informací získaných ze zpětné vazby o tom, jak jsou dané systémy využívány.

Dovednosti

Jednou z největších chyb, kterou může výrobce udělat, je, že se začne soustředit na technologie tak moc, že začne přehlížet lidský element. Kvalifikovaní operátoři, inženýři a analytici jsou jen některými příklady pracovníků, kteří jsou pro flexibilní výrobu potřební. Pokud vaši zaměstnanci nebudou schopni z nových možností flexibilní výroby těžit zisk, nebude využita tak, jak by mohla být. Zvyšování flexibility tudíž napomáhají specializace a závazek ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, poněvadž zaručují, že se technologické změny budou moct realizovat v těsném sledu, pokud na to bude dostatek zdrojů.

Podpora ze strany vedení

Flexibilita je také o strukturách s rozhodovacími pravomocemi. Rozhodnutí začít vyrábět nový produkt s ohledem na nové požadavky zákazníků nebo ukončit dříve ziskovou produktovou řadu v reakci na zjevné změny na trhu vyžaduje rychlá rozhodnutí učiněná ve vzájemné spolupráci. Výrazně zvýšit šance na úspěch inovačního projektu proto může přítomnost schopných garantů z co největšího počtu obchodních jednotek, kteří mají podporu jasně definovaných správních rámců.

Spotřebitelské modely

Jedním z nejvýznamnějších obchodních trendů posledních desetiletí byl přechod na spotřebitelské modely založené na předplatném. Známe je z aplikací a online služeb, které používáme, a stejný přístup nyní vidíme i v oblastech dříve považovaných za kapitálově náročné. Vlastnictví fyzického strojního zařízení je obrovský závazek, který výrobce svazuje s tímto zařízením po celou dobu jeho životního cyklu. Větší flexibilitu výrobcům dává přístup ke stroji jako k „službě“, který může přispět ke zvýšení efektivity provozních nákladů (OpEx) a umožňuje aktualizovat nebo i změnit provoz okamžitě, jakmile se na trhu objeví nové možnosti.

Pochopení trhu

Poslední oblast se týká porozumění zákazníkům. V mnoha organizacích byl marketing tradičně vnímán jako izolovaná aktivita, která je zodpovědná za zvyšování prodeje bez toho, že by měla přímý vliv na produkt. Dnes již tento přístup nefunguje. Aby byla firma na trhu o krok napřed, musí mít prodej i marketing přímo svázány s výrobou. Pouze tehdy, když pochopíme, kdo jsou naši zákazníci, co chtějí (právě teď) a jakým způsobem chtějí zboží dodávat, můžeme výrobu těmto požadavkům průběžně přizpůsobovat. To se netýká pouze vlastností a kvality produktů, ale vztahuje se to i na otázky ohledně etických a udržitelných postupů, které zákazníky zajímají stále více a více.

Vyřešení nedostatku flexibility v každé z těchto klíčových oblastí může pomoci vytvořit pevný základ, na kterém lze dále stavět a fungovat.

Navrhnout, otestovat a pak rychle škálovat

Našim zákazníkům pomáháme nejprve navrhnout a zahájit testování proveditelnosti řešení, aby pak byli schopni rozšířit toto testování na reálné prostředí. To obvykle vyžaduje počáteční investice a vyčlenění zdrojů, které umožní realizovat nové postupy po dobu několika měsíců a sledovat výsledky. Jakmile se již účinnost navrženého řešení jednou prokáže a v rámci výrobních linek dojde k zavedení doplňkových procesů, lze nová řešení relativně rychle rozšířit na celou výrobu.

Flexibilní již v návrhu

V „chytřejší“ a zákaznicky orientované době je při utváření výrobního prostředí flexibilita stejně důležitá jako hmatatelné prostředky pro realizaci výroby. Přizpůsobení se měnícím se tržním podmínkám, a to jak z hlediska krátkodobých výkyvů, tak i z hlediska dlouhodobých trendů, vyžaduje takové nastavení mysli, aby nelpěla na dřívějších investicích a způsobech práce a byla ochotná přijímat novinky, které přinesou výhody, ze kterých bude možné těžit. To znamená fungovat rychleji – nejen jako samostatná výrobní linka, ale jako celá organizace – a tato rychlost může přicházet pouze z flexibilních základů.

Jiří Malíček Jiří Malíček
Autor článku pracuje ve společnosti Rockwell Automation na pozici End User Sales Manager. Řídí obchodní aktivity společnosti ve Střední a Jihovýchodní Evropě v segmentu koncových zákazníků, tedy průmyslových výrobních společnosti.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.