facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 10/2017 , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

„Průmysl 4.0 je jen pokračující trend automatizace a role ERP v něm je zřejmá,“

říká Petr Schaffartzik, ředitel systémové integrace a vývoje Informačního systému K2Petr SchaffartzikSpolečnost K2 atmitec vyvíjí už od svého založení v roce 1991 podnikový informační systém, který dnes pomáhá podnikům a organizacím různých velikostí v mnoha odvětvích. Patří mezi renomované výrobce a dodavatele ERP systémů, který může stavět na bohatých zkušenostech ze stovek projektů. Se svými zákazníky navíc udržuje velmi úzký kontakt a získává tak zpětnou vazbu a podněty pro další vývoj svého produktu, ale také přehled o tom, co dnes podniky opravdu trápí a jak by jim v tom mohl informační systém pomoci. Petr Schaffartzik řídí ve společnosti K2 atmitec vývoj Informačního systému K2.


Snad se nebudete zlobit, když prozradím, že se v oblasti vývoje ERP systémů pohybujete už řadu let. Proto bych vás na úvod chtěl požádat o krátké ohlédnutí, jak se vyvíjela role ERP systému v podniku, jeho význam, způsob užívání, nároky na jeho schopnosti, integraci s dalšími systémy atd.?

Tak si pojďme trochu zavzpomínat. Před dvaceti lety bylo na prvním místě zajištění provozu, tedy funkčnost v obchodních a skladových modulech doplněná o finance a účetnictví. S přechodem do Windows začaly padat technologická omezení a záběr ERP systémů se zvětšoval. Součástí se staly výrobní moduly, které nahradily do té doby obvyklou integraci na specializované výrobní systémy. Následovaly různé manažerské nástavby a procesní řízení (workflow). A v dnešní době vnímáme stále větší poptávku po dalších a dalších modulech, především pak po e-shopech, B2 portálech nebo modulech řízeného skladu (WMS).

A s rostoucím záběrem ERP systémů roste i závislost firem na nich. Dnes už je běžným požadavkem zajištění vysoké dostupnosti, protože výpadek ERP prakticky mnohdy znamená zastavení firmy. Co zůstalo po více než 20 let stejné, je snaha firem, aby jejich ERP řešení obsáhlo co nejširší problematiku. Zákazníci tak jednoznačně preferují řešení jednoho dodavatele a jednu odpovědnost před integrací specializovaných systémů.


Jak se promítly do vývoje ERP systémů období nedávné recese a současné konjunktury? Co dnes očekávají majitelé firem od ERP systémů?

Nemyslím si, že minulá recese měla nějaký zásadní vliv na vývoj ERP systémů. Současná konjunktura a situace na trhu práce vede k tomu, že vzniká tlak na automatizaci procesů a tím odbourávání rutinních činností. Majitelé firem od ERP systému očekávají zvýšení efektivity. Především tím, že jim systém umožní rychleji růst a udržet tento růst pod kontrolou. A pak také chtějí informace. Rychle a včas. Nesmíme se ale omezit jen na vlastní systém. Majitelé firem očekávají, že si s pořízením systému kupují také znalosti ve formě zkušeností konzultantů. Právě zkušenosti z oboru a znalost dané problematiky je pro naše konzultanty stejně důležitá, jako to být dobrým ajťákem.


Jak se v důsledku toho, co říkáte, změnil trh ERP systémů z hlediska nabídky (konsolidace trhu) a z hlediska vztahů zákazníka a dodavatele? Co dnes očekávají dodavatelé ERP systémů od majitelů firem a co je předpokladem toho, aby jejich vztah fungoval?

Konsolidace trhu se nás nedotýká. Vnímáme ji jako běžný jev, kdy některým hráčům dochází dech a jsou pohlceni jinými. Stále ale na trhu zůstává dost velký počet nezávislých firem na to, aby prostředí bylo dostatečně konkurenční a motivovalo nás k neustálému zlepšování našich produktů a služeb.

Naše požadavky na majitele firem se také dlouhodobě nemění. Očekáváme od nich jasnou představu o tom, proč si chtějí ERP systém pořídit. (Nestačí nám věta: „Chci systém X, protože moje konkurence ho má taky!”) Chceme kompetentní tým na straně zákazníka a je pro nás obrovským benefitem, pokud o implementaci Informačního systému K2 má majitel osobní zájem. Některé sporné momenty totiž nejrychleji vyřeší právě osoba, která do akce dává svoje peníze.

Mít ERP systém je složitější otázkou než jen jeho pořízení a nasazení. Jedná se o dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře. Vidíme firmám pod pokličku a dokážeme poměrně přesně pojmenovat jejich nedostatky. Na základě toho dokážeme přispět svým názorem v diskuzích, zda to či ono má nebo nemá smysl. A tam, kde je vztah mezi námi a zákazníkem skutečně otevřený a partnerský, funguje K2 lépe.

Petr Schaffartzik


A prosím ještě o jedno ohlédnutí - jak ERP systémy změnily, nebo přinejmenším zásadně ovlivnily, způsob jakým podniky v různých odvětvích fungují? Vždyť bez intenzivní a mnoha případech nepřetržité podpory obchodních a výrobních procesů se dnes již mnoho podniků neobejde. Jistě i mezi vašimi zákazníky najdete vhodné příklady firem, které prošly procesem, kterému se dnes říká digitální transformace a který osobně považuji za znovuobjevení Ameriky, protože digitální technologie již řadu let zásadním způsobem mění většinu odvětví.

Nevidím velké rozdíly mezi odvětvími. Opravdu přibývá firem, pro které je nepřetržitá dostupnost obchodních a výrobních procesů naprosto zásadní pro jejich fungování. ERP systémy takovým firmám zajistily, jak s oblibou říkám, větší propustnost. To znamená, že jsou za danou jednotku času schopny zpracovat větší množství obchodních a výrobních zakázek a zároveň zvýšit kvalitu tím, že omezí lidské chyby.

Digitální transformace probíhá od doby, kdy do firem přišly první počítače. A konce zatím nedohlédnu. Jenom se tomu už možná za pár let bude zase říkat jinak ☺.

Kdybych měl vyzvednout jednu zásadní vlastnost ERP, která zásadně ovlivňuje fungování firem, tak uvedu systematičnost. ERP systémům se u nás také říká informační systémy, my sami požíváme spojení Informační systém K2. A nasazení skutečného ERP dává firmám nekonečné možnosti nastavování a optimalizace procesů tam, kde je potřeba omezit živelnost. Našim zákazníkům doporučujeme, aby ponechali prostor pro kreativitu jen tam, kde je skutečně přínosná. A všude jinde nastavili pomocí ERP pravidla a zavedli řád.


Přestaňme nyní vzpomínat a pojďme se věnovat faktorům, které nejvíce ovlivňují vývoj ERP systémů právě nyní, v době všudypřítomného internetu. Digitální technologie ovlivňují stále více náš život, práci, vzdělávání i zábavu. Pro mladší generace označované jako Z a Y je tato „digitální realita“ samozřejmostí, což jistě ovlivňuje i jejich přístup a očekávání v zaměstnání. Ovlivňuje to nějak i ERP systémy, jako klíčové aplikace pro fungování podniku, u nichž doposud převládal spíše konzervativní přístup?

ERP systémy jsou často označovány jako dinosauři s tím, že jen velmi pomalu a neochotně reagují na změny a trendy. Mohu v tomto ohledu hovořit jen za nás. Nástup generací Y a Z si velmi dobře uvědomujeme, vždyť téměř polovina našich zaměstnanců do těchto generací patří a ve velké míře ovlivňují další vývoj Informačního systému K2.

Se vstupem mladých lidí na trh práce už totiž nejde jen o to, co ERP systém umí. Jde také o to, jak vypadá a jak se s ním pracuje. Především generace Y a Z očekávají, že jejich firemní prostředí nebude kvalitativně pokulhávat za tím, co znají ze svého soukromého života. Proto jsme už před čtyřmi roky začali pracovat na úplně novém uživatelském rozhraní Informačního systému K2, které je důkazem toho, že i velmi komplikovaný systém může být přehledný, intuitivní a dokáže se přizpůsobit potřebám a preferencím uživatelů.


V oblasti průmyslových podniků je nyní velmi frekventovaným pojmem Průmysl 4.0, jako souhrnné označení pro generační proměnu výrobních podniků vlivem masivního uplatnění digitálních technologií a především jejich propojením. Jak se uvedený trend promítá do oblasti ERP systémů. Obecně i konkrétně v IS K2. Co se z vašeho pohledu ve skutečnosti skrývá za pojmem Průmysl 4.0?

Podle mého názoru je pojem Průmysl 4.0 velká bublina. Je to jen stále pokračující trend automatizace. Role ERP v automatizačním procesu je zřejmá. Umět komunikovat přímo se stroji, dávat automatizovaným linkám výrobní zakázky, získávat zpět informace o průběhu výroby, spotřebách, kvalitě. To vše bez nutnosti zásahu člověka. Nejedná se v principu o žádnou zásadní novinku, spíše narůstá rozsah a četnost požadavků na automatizaci.

Automatizace a odbourávání rutinních činností má dopad i na nás, především pak na naše programátory. V rámci nasazení a provozování K2 často řešíme velmi specifické požadavky klientů, které lze vyřešit pouze úpravami na míru. V rámci Informačního systému K2 máme k dispozici nástroj, který tyto úpravy od návrhu databáze přes funkčnost až po uživatelské rozhraní umožňuje navrhnout bez programování. Zjednodušeně si to můžeme představit jako nástroj, který tvoří kód. Dokážeme tak lépe využít kapacitu a schopnosti našich lidí. A co víc, dáváme našim klientům stejnou možnost, pokud chtějí využít efektivněji své vlastní IT kapacity, protože tento nástroj mají plně k dispozici i oni.


Dalším trendem, který se týká prakticky všech odvětví, je automatizace obchodních procesů. Jak tento trend ovlivnil vývoj Kádvojky?

Zásadní průlom v této oblasti jsme zaznamenali v okamžiku, kdy jsme na trh uvedli náš vlastní e-shop, který je postavený přímo nad databází Informačního systému K2. Neprobíhají tak žádné synchronizace dat a je zajištěno, že na webu jsou vždy přesná a aktuální data. Při příjmu objednávky z K2 e-shopu nebo K2 B2B portálu tak okamžitě dochází k založení zakázky, zablokování zboží na skladě nebo vytvoření rezervace. Následně Informační systém K2 umí zaslat automaticky pokyn k expedici, připravit štítky pro zásilkové služby a ve finále vystavit a elektronicky odeslat fakturu.


V posledních dvou verzích jste také výrazně posílili možnosti informačního systému K2 v oblasti řízení skladů. Jak na to reagovali vaši zákazníci? Budete funkčnost K2 v oblasti WMS i nadále rozvíjet?

Považuji za nezvratný trend, že problematika řízeného skladu se stává nedílnou součástí ERP systému. A to právě s ohledem na proces automatizace a stále větší požadavky na sdílení informací. Představte si, že máte ERP systém propojený s WMS. Pokud používáte ve firmě workflow, ve kterém systému pak budete řídit procesy? Kde budete dělat vyhodnocení? Zjistíte, že nezbývá než věci řešit po částech a neustále dělat další a další kompromisy. Navíc je nutné zohlednit i to, že požadavky na rozhraní mezi ERP a WMS se neustále mění a potřeby a nároky firem i v této oblasti rostou.

Reakce našich zákazníků byla a je velmi pozitivní, naše nabídka pro ně představuje nejsnadnější a nejekonomičtější variantu řešení. Proto ve vývoji WMS nadále pokračujeme, intenzivně se zabýváme například prognózami návrhu zásob, a budeme v této oblasti ve vývoji i v budoucnu pokračovat.


Vaše společnost přichází každý rok s novou verzí informačního systému K2. Vždy s originálním označením a řadou novinek. Jak se bude jmenovat letošní verze a jaké zásadní inovace přináší?

Letošní verze se bude jmenovat K2 mona. Mezi zásadní inovace patří nová plně responzivní verze našeho e-shopu a B2 portálu či úplně nově pojaté zpracování cenotvorby. Pro výrobní firmy je to pak nový modul dílenského řízení a plánování. Udělali jsme také obrovský kus práce na už zmíněném uživatelském rozhraní a modulech manažerského vyhodnocení.

Pro mne osobně je tou největší inovací ale možnost provozovat v rámci jednoho systému a jedné databáze více firem, které spolu sdílejí data (sortiment, zákazníky, procesy, atd.) a mohou fungovat pod různými jazyky a legislativami. My sami tak provozujeme v rámci jedné Kádvojky všechny naše dceřiné společnosti včetně K2 atmitec Slovensko a kromě mnoha provozních a procesních zjednodušení mám díky tomu aktuální konsolidovaná data k dispozici na jeden klik.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

IT Systems 9/2022Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních požadavků a jeho využití ve výrobě. Jan Hofman z QI GROUP ukazuje, že cestou k optimalizaci výroby je dobře sladěný tandem systémů MES a ERP.