facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 4/2020 , Plánování a řízení výroby

Je čas jednat a těžit z digitalizace výroby

Jak sklidit ovoce ze tří změn, které formují budoucnost průmyslu?

Mike Loughran


Rockwell AutomationChytrá výroba – využívající stroje připojené k internetu k monitorování a zlepšování výrobních procesů – se stala významným prvkem na cestě k modernizaci průmyslu. Firmy napříč všemi průmyslovými obory usilují o zvýšení efektivity zaváděním automatizace a analytických metod do konvenčních manuálních činností. I když je budoucnost výroby již de facto tady, rozhodně ji nepotkáváme všude ve stejném zastoupení. Není žádným překvapením, že se průkopníky v zavádění chytrých procesů stali velcí výrobci, kteří disponují množstvím technologií a velkými rozpočty na výzkum a vývoj. Chytrá výroba ale může být přínosem pro všechny firmy, nejen pro výrobu ve velkých měřítkách.


Menším výrobcům se může digitalizace zdát devastující. Jsou pod podobným tlakem jako jejich větší současníci – musí snižovat výrobní náklady nebo inovovat vývoj produktů, ale zároveň je omezují důsledky ukončování stávajících činností a jejich nahrazování digitálními řešeními. Je pochopitelné, že jsou opatrní a snaží se příliš neriskovat. Zároveň však intuitivně vnímají, že přístup „možná zítra“ je vystavuje nebezpečí a dost možná povede k problémům.

Často čelí současně i dalšímu tlaku: menší výrobní činnosti jsou obvykle součástí většího „digitálního vlákna“ – tzn. end-to-end digitálního dodavatelského řetězce, a proto je pochopitelné, že větší výrobní firmy očekávají, že se přizpůsobí jejich digitalizovaným postupům a své systémy sladí s jejich.

Přehlížet digitální imperativ již dále nelze; je čas jednat. Před tím, než se vydáte na cestu transformace, udělejte si čas, abyste pochopili tři hlavní „posuny“, které formují budoucnost průmyslu.

1. Posun zákazníka

Moderní výroba musí reagovat na konečného uživatele. Digitalizovaná výroba přináší možnost využívat do hloubky analytické metody, které umožňují lépe porozumět trhu, zejména rychle se měnícím spotřebitelským trendům, a přizpůsobit všechny aspekty dodavatelského řetězce tak, aby vyhovovaly nově vznikajícím potřebám. Využití dat z výrobních procesů spolu s údaji od koncového zákazníka může pomoci při koncipování výroby i v přímém rozhodování.

Příkladem je vyšší poptávka zákazníků po tzv. udržitelné výrobě. Proto doporučujeme výrobcům, aby přizpůsobili vše, od výběru dodavatelů až po obaly a značky, tak, aby zapadaly do příběhu, který chce trh slyšet.

Je důležité těmto kulturním změnám rozumět a být schopen fungovat v rámci „B2B2C“ obchodního modelu, ve kterém je každý výrobce součástí většího příběhu o produktu – a může těžit z názorů koncových uživatelů způsobem, který dříve nebyl možný.

2. Technologický posun

Digitalizace mění také technologie a dává příležitosti k inovacím výrobcům všech velikostí a v rámci různých oborů.

Ve středu této transformace stojí cloud computing, který nabízí možnost využívat software a infrastrukturu „jako službu“, a odstraňuje tak tradiční překážky ve formě vysokých nákladů. Umožňuje dokonce i menším firmám, aby se lépe integrovaly s partnery, dává jim přístup ke špičkovým službám a možnost rozšiřovat výrobu podle potřeby.

Patrné je to v odvětvích, kde větší výrobci přenášejí postupy malých, rychle rostoucích firem do prostředí velkoobjemové výroby. Příkladem je trend v pivovarnictví, kdy si velké pivovarské závody zkoušejí řemeslné nebo sezónní varianty piv bez toho, že by si kanibalizovali své hlavní výrobní řady.

Výhody agilní a přizpůsobivé IT infrastruktury se ještě zřetelněji projeví v situaci, kdy se snažíte zavést nové technologické možnosti, jako je rozšířená realita nebo řízení podniku na dálku, s cílem dosáhnout dalšího pokroku v oblasti nákladů a efektivity.

3. Generační posun

Neméně důležitou součástí probíhající transformace průmyslu je posun na generační úrovni.

Výroba je velmi specializované odvětví, které v posledních 20 až 30 letech kladlo na výrobce vysoké nároky z hlediska odborných kompetencí pro řízení výroby. Nyní, na počátku digitálního věku, vidíme, že jsou potřebné další nové kompetence, ke kterým se řadí datová věda či navrhování uživatelských rozhraní. Ty mohou zásadním způsobem zvýšit hodnotu výrobních systémů. Proto je nezbytné budovat vlastní firemní kompetence pro digitalizaci.

I když je digitální odbornost nedílnou součástí budoucnosti průmyslu, potřeba „tradičních“ výrobních dovedností nijak neklesá. Digitalizace a automatizace procesů vyžaduje porozumět do hloubky tomu, za jakým účelem je proces navržen. Žádný pracovní postup nelze efektivně transformovat do procesní logiky, aniž byste věděli, proč je potřebný. V současnosti se zvyšuje riziko ztráty těchto znalostí (např. kvůli odchodům do důchodu), a proto je nezbytné, abyste měli plán, jak předávat zkušenosti nové generaci.

Přechod na chytrou výrobu

Podívejte se na své současné činnosti a pečlivě přemýšlejte o tom, jak se v nich tyto „posuny“ projevují. Pokud je využijete k určení směru své vlastní cesty, pomůže vám to netříštit síly. V každém případě byste se měli pokusit využít digitalizaci k řešení problémů specifických pro váš trh, a ne implementovat „digitalizaci kvůli digitalizaci samotné“.

Doporučujeme přistupovat k této otázce otevřeně. Podívejte se na změnu jako na nevyhnutelnou a investujte čas do výzkumu, abyste získali představu o tom, jak může digitalizace zlepšit (nikoli nahradit) vaše stávající činnosti a přinést výhody vašim koncovým zákazníkům.

Mike Loughran Mike Loughran
Autor článku je technickým ředitelem Rockwell Automation pro Spojené království a Irsko.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.