facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 4/2017 , Plánování a řízení výroby

Jak se vydat na cestu k Průmyslu 4.0?

Jaroslav Otcovský


Asseco SolutionsPrůmysl 4.0, magický slogan, který nás obklopuje téměř na každém kroku. Je zajímavé, jak toto skvěle marketingově fungující heslo může mít několik podob a také několik definic.


Téměř každý, koho se zeptáte, co si pod pojmem Průmysl 4.0 představuje, vám odpoví něco trochu jiného, ale většina se zcela jistě sejde u zjednodušené představy plně automatizované a samostatně fungující továrny, do které je z jedné strany vložen materiál a z druhé strany získáváme výrobek. A to vše se samo efektivně řídí. Pro upřesnění si dovolím vložit cosi jako definici Průmyslu 4.0, která je uvedena ve Wikipedii:

„Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce se objevily v roce 2011. Podle této myšlenky vzniknou ,chytré továrny‘, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.“

Mnozí nesouhlasí s tím, že Průmysl 4.0 je něco nového, protože zejména ve výrobních podnicích se tomuto postupnému trendu věnují již delší dobu a snaží se zavádět bezobslužné linky a procesy ve svém každodenním pracovním životě. S tím se dá plně souhlasit, ale také je nutné vznést námitku, že se jedná o dílčí části, které je potřebné spojit v jeden plně fungující celek, aby bylo možné vzájemné řízení a interakce.

Od robotů ke kobotům

Vraťme se k naší zjednodušené představě, že v chytré továrně si vyráběné produkty samy určí, jak mají být v průběhu výrobního procesu zpracovány, výrobní zařízení samo nahlásí technické závady a samostatně zkontroluje stav zásob a v případě potřeby realizuje vlastní objednávku u preferovaného dodavatele. Z tohoto pojetí je zcela zřejmé, že Průmysl 4.0 nezasahuje pouze do odvětví výroby, ale zastřešuje celý řetězec od výroby přes logistiku až po kompletní servis.

Z různých průzkumů, které jsou zpracovány na téma Průmysl 4.0 a jeho přínosy, vyplývá, že zhruba 70–80 % společností vnímá tento trend jako výzvu pro sebe a příležitost pro zvýšení efektivity svých procesů a produktivity práce. Tomuto výsledku se není co divit. Vždyť již dnes je mnoho firem, kde je člověk v přímém kontaktu s roboty a ještě lépe s koboty. Tito koboti jsou schopní se samostatně pohybovat a inteligentně reagovat na své okolí. Tato interakce je již jen krůčkem od plné spolupráce robotů mezi sebou. Důležité je, že se nejedná o novinku pro budoucnost, ale o průběžný proces, ve kterém se již nacházíme.

Krok za krokem

Co dělat, pokud chceme nastoupit cestu Průmyslu 4.0 ve své společnosti? Trochu v žertu bych odpověděl, že je nutné se přesvědčit, že máme implementovánu verzi 3.0.

Osobně si myslím, že pokud chceme jít cestou Průmyslu 4.0, je nutné podívat se na to, kde jsme a kam chceme dojít, a vydat se postupnými kroky. Je to podobné, jako když začínáme stavět rodinný dům. Ať máme jakkoli skvělý projekt, nezbytné je začít základy, pokračovat zdmi a tak dále. Nelze začít střechou. Stejně tak chceme-li začít s Průmyslem 4.0, bylo by vhodné se zaměřit na tři oblasti, které nám pomohou s realizací.

1. Technologie

  • zařízení
  • komunikace

2. Management

  • strategie
  • vedení společnosti

3. Lidské zdroje

  • změna kvalifikace

Technologie – zařízení

Pokud zrovna neplánujete pořízení nových výrobních zařízení, měli byste uvažovat o modernizaci hardwarového zařízení a komunikačního rozhraní stávajícího zařízení, což často dostačuje k tomu, aby si mohla jednotlivá zařízení vyměňovat data s ostatními zařízeními a informačními systémy. V případě starších zařízení byste při opravách měli dbát na to, aby byly nové komponenty vzájemně propojitelné.

Technologie – komunikace

Internet – ten se v tomto případě stává nezbytností, neboť je společným jmenovatelem vzájemné komunikace všech zařízení. V tomto procesu jsou jednotlivá zařízení samostatnou entitou a v podstatě jde o IoT (internet věcí).

Cloud – dnes jsme si již většinou zvykli mít osobní data v cloudu, přičemž si to mnohdy ani neuvědomujeme. Mnoho společností se však stále zdráhá uložit svá firemní data do cloudu. Nechci zdlouhavě popisovat výhody cloudu, zůstanu tedy jen u doporučení tyto služby využívat. Jeho použitím stále spravujete a vlastníte data, a to ve velmi vysoké míře zabezpečení, jen s tím rozdílem, že je nemáte na svých serverech, ale v pronajatém umístění.

BigData – sbírejte data, zejména pokud jste v cloudu. Zařízení o sobě umí dát spoustu informací, které je třeba sbírat a následně analyzovat. Přidejme k posbíraným datům inteligenci, a získáme tzv. Smart Data. Na základě jejich analýz jsme schopni ve větší míře optimalizovat výrobu, ale hlavně provádět prediktivní údržbu, díky čemuž zvýšíme životnost zařízení a můžeme optimalizovat naše finanční plánování.

Management – strategie

Vytvořte si vlastní dlouhodobou strategii. Mnoho společností je řízeno ze zahraničí a jejich manažeři jsou hodnoceni dle výsledků hospodaření a není nic, co by je motivovalo k vytváření strategií do budoucna. Připravte se na to a naplánujte si, co se má stát v dílčích krocích, abyste se mohli stále posouvat k vysněnému cíli.

Management – vedení společnosti

Zkušenosti se zaváděním technologií Průmyslu 4.0 má velmi málo společností a jejich manažerů. Překážkou jsou vysoké investice a také to, že se společnostem momentálně daří, a necítí tedy aktuální potřebu řešit a zavádět novinky. Buďte proaktivní a využijte dobré období k rozvoji jak na technologické úrovni, tak na osobnostní, abyste měli vedoucí pracovníky připravené na nové trendy.

Lidské zdroje

Jedním z asi nejzmiňovanějších důsledků je v této souvislosti riziko ztráty pracovních míst v určitém segmentu trhu. To je však třeba řešit soustavným vzděláváním, tak aby dnešní dělníci mohli v budoucnu zastávat odborná místa lidí pracujících nikoli u strojů, ale se stroji. Průmysl 4.0 ve své budoucnosti směřuje k zániku některých profesí a současně vzniku nových profesí. Týká se to nejen profesí v průmyslu. Lidé i nadále budou rozhodujícím článkem s důrazem na jejich rozhodování a nasazení v celém procesu. Změní se pouze jejich kvalifikace.

Závěrem lze konstatovat, že postupnou realizací všech potřebných kroků (a nejen těch zde uvedených) k zavedení Průmyslu 4.0 získáme vyšší flexibilitu, efektivitu, kvalitu výrobků a rychlost v rámci výrobních procesů celého zařízení. Budeme moci pružněji reagovat na požadavky našich zákazníků, takže i malé zakázky se stanou ziskovějšími. Snížíme náklady na vadné výrobky, logistiku a údržbu zařízení.

Jaroslav Otcovský Jaroslav Otcovský
Autor článku je vedoucím pobočky Kladno ve společnosti Asseco Solutions, a. s.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Digitalizace výroby teoreticky i prakticky

IT Systems 9/2022Aktuální vydání IT Systems je věnováno především automatizaci a digitalizaci průmyslu. Daniel Bičík ze SAPu popisuje, jak nejefektivněji využít AI ve výrobě od designu až po servis. Kristin Poulton z QAD se věnuje problematice plánování kapacitních požadavků a jeho využití ve výrobě. Jan Hofman z QI GROUP ukazuje, že cestou k optimalizaci výroby je dobře sladěný tandem systémů MES a ERP.