facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT řešení pro výrobní podniky II , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

ERP už není králem!

Průmysl 4.0 vyžaduje end-to-end řešení

Jiří Pavlík


ITeuroPo obnově soukromého podnikání u nás došlo k obrovskému skoku. Tradičně používaný účetní a skladový software přestal dostačovat novým potřebám řízení, zejména výrobních firem. Prvním krokem bylo uplatnění komplexních informačních systémů – ERP. Ty k nám buď přicházely z „informačně“ vyspělejších zemí, nebo vznikaly rozšiřováním funkcionalit stávajících domácích produktů. ERP systém se stal vrcholem informační pyramidy podniku. Poté sílil tlak zejména na nástroje pro oblast plánování všech procesů realizace zakázky. Pojmy jako MRP nebo APS začaly být velmi frekventovanými. ERP bylo králem a plánování svatým grálem.


Postupně se objevovaly potřeby informačně podpořit další specializované procesy. Vysoké požadavky na řízení kvality pronikly z automotive do všech oblastí strojírenské výroby. Snaha o zvyšování dostupnosti kapacit strojů a výrobních zařízení a nutnost rozvoje služeb pro zákazníky vedla k požadavku na řízení interní údržby a zákaznického servisu. Vznikaly moduly rozšiřující jádro ERP o tyto funkcionality.

Požadavky firem na řízení procesů se přesouvaly i do oblastí přesahujících tradiční funkcionality ERP systémů. Souvisí to jak s rozvojem firem samotných, tak s postupující digitalizací, složitostí řešených úkolů v kombinaci s tlakem na rychlost reakce na změny a s potřebou vyhovět individuálním požadavkům zákazníků. Informační podpora těchto oblastí vyžaduje specializovaný software a také vyvolává nové nároky na rozvoj technologické stránky využívaných nástrojů. Jedná se o nástroje pro analýzu dat (BI, CPM), konfigurátor zakázek (CPQ) ideálně dotažený až k přípravě výroby, řízení dokumentace, propojení CAD/CAM aplikací s daty ERP, nástroje typu PLM, WMS, EAM, pro oblast obchodu je potřeba CRM a nástrojů pro e-commerce.

Po technologické stránce se rozšiřuje potřeba integrace, vzdáleného využití a správy, přechod do mobilních aplikací, stále více se využívá cloudové řešení. Navíc v souladu se strategií Průmysl 4.0 a digitální transformace se dají očekávat další nároky například na analýzu rostoucího množství získaných dat, zapojení nástrojů umělé inteligence. Tento trend bývá označován jako potřeba end-to-end řešení.

ERP už není králem, je ale stále srdcem!
ERP systém distribuuje životadárná data do celého informačního řešení. Výrazně tak pomáhá okysličovat organizmus společnosti.

V podstatě existují dvě cesty budování end-to-end řešení. První je sestavit celkové informační řešení z jednotlivých produktů různých výrobců softwarových aplikací. Druhou je maximálně využít škálu produktů pro dané oblasti od jednoho dodavatele. Jaké nároky a důsledky tyto dva přístupy s sebou nesou pro výrobce softwaru, pro zákazníky a pro implementační společnosti?

První cesta: Integrace specializovaných nástrojů různých dodavatelů

Na straně výrobců softwaru se v tomto případě moc nemění. Výrobci specializovaných aplikací navazují na svou tradici a zkušenosti. Jsou schopni dosáhnout špičkových produktů ve svém oboru. V případě těch osvědčených existuje určitě záruka profesionální úrovně nástroje pro danou oblast. Úzká specializace si však často vybírá svou daň. Je zde nebezpečí plynoucí právě z omezeného obzoru, který aplikace řeší. Chybí celkový pohled na zařazení příslušného nástroje jak do komplexního IT prostředí, tak do úplné struktury firemních procesů. Kompatibilita takovýchto produktů s dalšími produkty z jiných oblastí bývá omezená a často problematická. Integrace s nimi je složitější, pokud je specializovanými výrobci vůbec řešena.

Zákazník je schopen dostat ta nejlepší špičková řešení pro jednotlivé účely. Samozřejmě za tomu odpovídající náklady. Těmi nejsou pouze náklady na pořízení, koncept klade vysoké nároky na uživatele. Musejí to být specialisté na jednotlivé softwary různých dodavatelů. Produkty mají různá prostředí, různé způsoby ovládání, mohou vyžadovat i odlišný operační a databázový systém. Každý produkt potřebuje svá data, i když jsou už dostupná v jiných systémech. Hrozí nebezpečí roztříštěnosti nebo duplicity dat. Integrace s jinými produkty je obtížnější. Je to vysoce náročná práce vyžadující IT odborníky na vysoké úrovni a v tomto případě i se znalostí různých produktů a jejich struktur od různých dodavatelů. Takový pracovník není ani levnou, ani snadno dostupnou komoditou na trhu práce. A služby v této oblasti jsou také nákladnou záležitostí. Stejně náročná a nákladná je práce na udržování softwarového komplexu. Upgrade jednoho z produktů může znamenat potřebu úpravy existujícího interface. Navíc hrozí nebezpečí ukončení podpory nebo vývoje jednoho z produktů. Pak je nutné řešit náhradu a novou aplikaci znovu zabudovat do komplexu nástrojů.

Na straně implementátora je situace obdobná jako u výrobce IT nástroje. Implementátor disponuje konzultanty, kteří jsou specialisté na danou oblast a IT produkt. Řeší primárně potřeby zákazníka v jeho dané oblasti. Míra pochopení návazností a místa daného řešení v rámci ostatních procesů, pohled na jejich komplexnost je pak značně individuální a často ne zcela vyhovující potřebám uceleného end-to-end řešení.

Druhá cesta: Integrace produktů jednoho výrobce

Na výrobce softwaru tento přístup klade mimořádné nároky. Být schopen dodat stavebnici pro end-to-end řešení na vysoké úrovni všech jednotlivých komponent vyžaduje obrovské náklady, vývojové zázemí, zkušenosti z různých oblastí firemních procesů. Je to úkol pro „obry“. Ti opravdu nejvyspělejší ještě nabízejí i určitý mezikrok, který tam, kde není efektivní využívat speciální softwarové nástroje na té nejvyšší úrovni, může vyhovovat. Prvky jednotlivých komponent jsou v takovém případě použity pro obohacení samotného ERP systému. Přímo v ERP tak jsou nástroje pro projektové řízení, reporting a analýzy (KPI), CRM, DMS, nástroje pro propojení ERP s CAD/CAM produkty a další. Pokud v některé oblasti přerostou potřeby nad možnosti těchto integrovaných funkcionalit, je k dispozici specializovaný nástroj s bohatší funkční škálou.

Když je jeden dodavatel schopen dodat nástroje pro end-to-end řešení, má to nespornou výhodu v oblasti integrace těchto produktů z jedné rodiny. Výrobci jednotlivé produkty často připraví včetně jejich integrace s „mateřskými“ ERP systémy.

Velmi cenným bonusem komplexních řešení jednoho dodavatele pak bývá i platforma pro řízení provozních služeb. Jedná se obvykle o souhrn nástrojů, který obsahuje nástroj pro integraci různých produktů včetně produktů třetích stran. To umožňuje snadno připojit i software, který už zákazník vlastní a není nutné jej nahrazovat obdobným z rodiny „hlavního“ dodavatele, případně nástroj, který v této rodině není nabízen. Dalšími prvky této platformy pak mohou být řízení dokumentů propojené s jednotlivými aplikacemi, datové sklady pro tvorbu datové základny z různých zdrojů, nástroje pro analýzu dat, zapojení umělé inteligence, komunikační nástroje s integrací dat ze softwarových nástrojů pro okamžitý přístup z jednoho prostředí k odpovídajícím datům v prostředí například ERP systému. Taková platforma bývá i součástí cloudového řešení ERP systému.

Pro zákazníka tato možnost přináší řadu výhod. Je pravdou, že závislost na jednom dodavateli je obvykle vnímána jako riziko. Při budování informačního end-to-end řešení od silného partnera ale převažují výhody. Jak už bylo řečeno, jen silní výrobci s dostatečným zázemím jsou schopni kvalitně pokrýt škálu produktů, tedy komponent end-to-end řešení. Takto vyspělý dodavatel poskytuje záruku stability, disponuje širokou partnerskou sítí implementátorů. Také jeho inovační a vývojový potenciál je díky svým kapacitám obvykle na vysoké úrovni. Zavádění nových funkcionalit a technologií je pro něj snazší a pro zákazníka rychlejší.

Mít možnost si k ERP „připojovat“ další pro integraci připravené produkty jako konfigurátor CPQ, CRM, PLM, e-shop a podobně je pro firmu s rostoucím potenciálem velmi výhodné.

Jeden dodavatel znamená rychlejší zaškolení a orientaci uživatelů v obvykle obdobném prostředí, je využívána jednotná datová základna vylučující duplicity a v neposlední řadě to s sebou nese nižší nároky na správu a náklady na držení takového komplexního IT řešení.

Na implementační společnosti – partnery velkého dodavatele klade toto široké portfolio produktů mnohem vyšší nároky. Kromě svého tradičního produktu, například ERP, musejí zvládnout i služby spojené s dalšími produkty (konfigurátor, servis, CRM a další). Jeden partner většinou není schopen obsáhnout celou rodinu komponent od velkého softwarového výrobce a také by to nebylo efektivní, pokud určitý produkt požaduje minimum stávajících zákazníků partnera. Zde se opět projeví výhoda silného zázemí a široké sítě partnerů, mezi kterými jsou specialisté na různé produkty z rodiny a jejichž služby doplní službu poskytovanou zákazníkovým stálým partnerem.

Největší výhodou nejen pro implementátora, ale i pro zákazníka při budování efektivního end-to-end IT řešení je, že implementační společnost žije se zákazníkem dlouhá léta, poskytuje mu služby a zná tedy velmi dobře jeho potřeby.

Jiří Pavlík Jiří Pavlík
Autor je business konzultantem ve společnosti ITeuro, která se specializuje na informační řešení pro výrobní firmy a je Gold Channel Partnerem mezinárodní firmy Infor.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

S otevřeností IS KARAT je to na beton

Historie společnosti DITON se datuje až do roku 1999, kdy páno­vé Petr Diviš a Pavel Ouroda založili ve Stříteži u Jihlavy společnost DITON, s. r. o., a zahájili výrobu zámkové a zatravňovací dlažby. Společnost vlastnila jeden stroj, na kterém vyráběla 5 druhů výrobků, zaměstnávala 8 pracovníků a její roční obrat byl 12 mil. Kč.