facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 1-2/2018 , Plánování a řízení výroby , Logistika

Logistika v Průmyslu 4.0

Obrovské výzvy, ale i příležitosti

Petr Polák


DHLProbíhající trendy digitalizace a automatizace s sebou přinášejí mnoho zásadních změn. V jejich souvislosti se hovoří o čtvrté průmyslové revoluci, která významným způsobem ovlivní i celou logistiku.


Na cestě k Průmyslu 4.0 budou inteligentně řízené stroje a roboti přebírat od lidí stále náročnější úkoly. To je dobrá zpráva pro logistiku, jejíž komplexní procesy s minimálními možnostmi standardizace dosud brání většímu rozšíření automatizace logistických a skladovacích činností. Chytré technologie a roboti se schopností učit se tak mohou přispět nejen k vyšší efektivitě, ale také k řešení nedostatku pracovních sil, který je překážkou pro další rozvoj a růst logistiky ve vyspělých ekonomikách.

Jedná se však o dlouhodobý proces. Vývoj k vysokému stupni automatizace skladu lze očekávat v horizontu 10 až 20 let. Uplatnění vysokého stupně automatizace je navíc podmíněno optimální návratností nezbytných investic i dostupností řešení pro automatizaci nejen nově budovaných skladů, ale i těch stávajících.

Pro logistiku se v současnosti jeví jako optimální řešení, jež se vyplatí i po finanční stránce, spolupracující roboti. Jejich ceny totiž v posledních letech razantně klesají. Spolupracující roboti jsou navíc stále více nadáni umělou inteligencí včetně schopnosti učit se. Chytří roboti si díky umělé inteligenci dokážou osvojit nové činnosti přímo od zaměstnanců skladu bez nutnosti zdlouhavé a nákladné změny softwaru. Svými vlastnostmi se tak přibližují lidem. Vnímají své okolí, reagují na okolní dění, pohybují se a precizně vykonávají úkony společně s lidmi, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost práce.

Ve vybraných distribučních centrech a skladech DHL se již několik let v rámci pilotních projektů úspěšně zkoušejí různí roboti, kteří pomáhají při vychystávání zboží nebo vykonávají služby s přidanou hodnotou. Jedná se například o tzv. cracking, výrazně manuální, ale zároveň značně standardizovaný typ práce. Zvýšení efektivity spočívá již v tom, že místo pěti lidí by tento úkon mohli vykonávat jen dva lidé a jeden robot. Další výhodou těchto robotů je velká flexibilita a mobilita. Mohou totiž plnit různé úkoly, které se snadno sami naučí od obsluhy. A navíc je lze nekomplikovaně a rychle přemisťovat na různá místa i do jiných skladů. Dalším příkladem služby s přidanou hodnotou, na jejíž realizaci se mohou podílet inteligentní roboti, je pracovně intenzivní kompletace a individualizace balení zboží na základě požadavků obchodních řetězců.

S rozvojem internetového obchodu a s tím souvisejícím nárůstem počtu i rozmanitosti přepravovaných zásilek se také začíná ve stále větší míře uvažovat o automatizovaném doručování balíků koncovým adresátům. První pilotní projekty v této oblasti již probíhají. V jednom z nich plní například vozidlo doručovací služby funkci základny pro několik autonomních robotů, jejichž úkolem je dovézt zásilky adresátům v blízkém okolí. Tím se výrazně zvýší produktivita doručovacích služeb. K automatizaci doručovacích služeb by mohly přispět také drony. Významnou roli by mohli sehrát také osobní roboti, kteří by mohli přebírat zásilky i bez přítomnosti jejich pánů.

Roboti v rámci uvedeného konceptu lidem pomáhají, a nepředstavují tedy pro ně hrozbu ztráty zaměstnání. Dělají práci, která je fyzicky náročná nebo se neustále opakuje. Mohou například usnadňovat vychystávání. Bezpilotní vozík ve skladu následuje pracovníka, který tak má volné ruce a nemusí za sebou tahat nic těžkého. Tento způsob vychystávání jednotlivých položek je efektivnější a ergonomičtější. Podobné přínosy se očekávají od rychlého a levného snímání velikosti a hmotnosti zásilek, které umožní optimalizovat a automatizovat nakládání a vykládání zboží.

Roboti by mohli být řešením již zmíněného nedostatku pracovníků v logistice v rozvinutých ekonomikách, protože se stávající pracovní sílou nelze zvládnout růst, který je spojený s rozvojem internetového obchodu. Z uvedeného je zřejmé, že vývoj k Průmyslu 4.0 na základě digitalizace a automatizace představuje pro logistiku nejen obrovské výzvy, ale také příležitosti pro další růst a rozvoj.

Petr Polák Petr Polák
Autor článku působí jako IT Delivery Manager společnosti DHL Supply Chain.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.