facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT řešení pro výrobní podniky I , Plánování a řízení výroby

Propojení automatizace a digitalizace

Jak najít řešení, která v digitalizaci výroby přinesou nejlepší výsledky?

Pierre Teszner


Digitalizace spojuje mnoho různorodých aspektů do uceleného řešení. Chtějí-li podniky vyniknout v digitální výrobě, musí se zaměřit na výsledky s největším dopadem. Klíčem je propojení automatizace a digitalizace.


Automatizace ve výrobě se historicky zaměřovala na model vycházející z hardwaru. Ten byl zakořeněn v celém dodavatelském řetězci od OEM výrobců a prodejců až po jejich zákazníky z řad koncových uživatelů. V rámci tohoto modelu je běžné, že po realizaci prodeje dochází k minimální interakci mezi OEM výrobcem a výrobním podnikem, s výjimkou období plánované údržby. Za těchto okolností má koncový zákazník kompetence, které potřebuje ke specifikaci svých vlastních požadavků v rámci hodnotového řetězce.

Digitalizace naproti tomu vyžaduje jiný přístup. Je ze své podstaty založena na výsledcích a vyžaduje schopnost sjednotit mnoho různorodých aspektů, jako jsou data, kybernetická bezpečnost a 3D modelování, do uceleného, kontinuálního modelu a řešení. Kompetence a schopnosti, které stačily k dosažení cílů v oblasti hardwaru nebo automatizace, nyní nestačí k tomu, aby se vypořádaly s požadavky moderního, stále více softwarově a kyberneticky orientovaného výrobního prostředí, počínaje koncovým uživatelem, natož všemi výrobci strojů.

Aby v tomto novém paradigmatu vynikly, musí výrobní podniky zaměřit svou pozornost na výsledky, které budou mít největší obchodní dopad, a vytvořit podpůrný ekosystém, který pomůže začlenit digitální schopnosti do základů jejich výrobního prostředí. A přitom najít ty správné partnery mezi dodavateli, kteří jim pomohou vyzdvihnout nejslibnější oblasti zvýšení produktivity a definovat kolem nich řešení a technologie.

Přizpůsobení se věku konektivity

Na globální úrovni se přední výrobní podniky připravují na masivní demografické a technologické změny, které budou mít v nadcházejícím desetiletí dopad na jejich podnikání. Je nepochybné, že znalosti a dovednosti, spojené s navrhováním výrobního prostředí zaměřeného na hardware a jeho uváděním do provozu, zůstanou cenné i v digitálním prostředí a je třeba je zachovat.

V mnoha podnicích se však objevují generační a znalostní mezery napříč organizační strukturou, pokud jde o integraci digitální kultury. Dovednosti, jako jsou vývoj softwaru, analýza dat, datová věda a kybernetická bezpečnost, se stávají klíčovými kompetencemi, přesto jsou ve výrobním odvětví často nedostatkové. Pracovníci, talentovaní v těchto oblastech, hledají výzvy, které je naplňují a nabízejí jim jasnou cestu ke kariérnímu rozvoji, což přináší zvýšenou konkurenci v boji o udržení těchto dovedností.

Výrobci (i dodavatelé) si musí dobře rozmyslet, jak tyto schopnosti začlení do svého modelu – ať už najímáním zaměstnanců, partnerstvím nebo akvizicí. K tomu musí zvážit, jak nejlépe tyto nové dovednosti a profily překlenout a integrovat, aniž by poškodili svou stávající kulturu.

Revoluce v konvenčních obchodních modelech ve výrobě

Pro dosažení cíle sjednocení digitalizace a automatizace, jinými slovy informačních (IT) a provozních (OT) technologií, je třeba se zaměřit na implementaci řešení, která přinesou lepší výkonnost výroby. Dosažení tohoto cíle umožní koncovým zákazníkům zvýšit ziskovost a udržitelnost jejich podnikání.

Tento posun směrem k digitalizaci s sebou přináší nový obchodní model. V tomto modelu se vyvíjí vztah mezi koncovými uživateli ve výrobě a OEM výrobci strojů, který se stává dynamičtějším a více zaměřeným na celý životní cyklus. S využitím dat o strojích mohou OEM výrobci aktivněji předvídat problémy a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Výrobním podnikům to pomůže získat větší hodnotu z jejich investic do strojů. V současné době je však stále málo OEM výrobců schopných tento datový tok zpeněžit a proměnit jej na hodnotné, v rámci celého životního cyklu realizované a každoročně se opakující příjmy pro sebe i své zákazníky.

V konečném důsledku musí dodavatel technologie a OEM partneři v této souvislosti hrát více poradenskou roli, pokud jde o průběžné navrhování komponent s přidanou hodnotou. Jejich podpora se pro výrobce stává nutností k dosažení zamýšlených výsledků.

Digitalizace, škálovatelnost a bezpečnost

Škálovatelnost je klíčovou složkou, která umožňuje výrobcům lépe se přizpůsobovat měnícím se okolnostem, například zvýšené poptávce po jejich produkci. Je proto důležité, aby výrobci využívali úspory z rozsahu, které přinášejí digitální řešení, což pomáhá snižovat náklady, zvyšovat agilitu a zkracovat dobu uvedení na trh.

Důležitou součástí výzvy týkající se škálovatelnosti je udržení bezpečnosti, protože se ve výrobních halách zvyšuje úroveň digitalizace. Škálovatelnost má svou cenu, protože rostoucí provoz bez řádného plánování v oblasti IT/OT bezpečnosti může přinést nová zranitelná místa, která se mohou objevit později.

Zákazníci z řad koncových uživatelů mají často více provozů s potenciálně stárnoucím vybavením, které zahrnuje různé vrstvy automatizace a používá více protokolů. Tato zařízení často nelze modernizovat, a proto je v tomto typu prostředí obtížné nejprve digitalizovat a poté škálovat. Prioritou je přechod k integrovaným architekturám, které využívají standardizovanou, ethernetovou IP v rámci celé podnikové sítě výrobního závodu.

To pomáhá odstranit riziko „slepých míst“ (neboli nepropojitelných automatizačních „ostrovů“), zlepšit dostupnost dat a poskytovat vedoucím pracovníkům a provozovatelům spolehlivější údaje pro přijímání klíčových rozhodnutí.

Takové prostředí vyžaduje pečlivé plánování a návrh na základě požadovaných výsledků. To s sebou přináší potřebu konzultačního přístupu, který umožní navigaci při přechodu a zajistí, že bude od samého počátku pamatováno na bezpečnost. Takový přístup vyžaduje, aby partneři úzce spolupracovali na identifikaci poten­ci­ál­ních problémů a vyfiltrování nejvhodnějších řešení. Přináší to také naléhavou potřebu kybernetických služeb, které mohou proaktivně kontrolovat zranitelnosti v mnoha vazbách mezi stroji a zařízeními.

Propojení automatizace a digitalizace – provozních a informačních technologií

Pro moderní výrobní podniky má velký význam schopnost implementovat softwarová řešení v širokém měřítku a zároveň standardizovat provoz a řešení. Je důležité, aby výrobci měli k dispozici partnerský ekosystém, který dokáže formulovat problémy, které se snaží vyřešit, a následně vysvětlit řešení a technologie, které potřebují.

Vytvoření ekosystému specializovaných partnerů může výrobním podnikům pomoci provést tento proces ziskovým a udržitelným způsobem, a to jak při integraci schopností partnerů, tak při získávání přístupu ke specializovaným dovednostem z ekosystému. Je to také nezbytnou podmínkou pro škálování způsobem, který je ekonomicky proveditelný.

Dodavatelé technologií zde hrají důležitou roli, pokud jde o poradenství ohledně nejlepších řešení, což znamená, že musí pochopit požadované výsledky dříve, než začnou řešení prodávat. To začíná řádnou identifikací problematických míst, která ilustrují, co se osvědčilo v jiných prostředích a jak lze podobná řešení imple­men­to­vat v rámci jejich stávajících provozů. Dodavatelé nejlepších kybernetických a digitálních řešení mají v každém z nich knihovny případů použití, z nichž lze čerpat a které jsou zaměřeny na pomoc zákazníkům při navigaci na cestě k vyšší produktivitě a zisku.

Dodavatelé, kteří mají tento typ znalostí a jsou schopni vysvětlit a vyvinout životaschopná digitální řešení pro své zákazníky (výrobce strojů a/nebo jejich koncové uživatele), budou mít nejlepší pozici na trhu softwarových a síťových řešení.

Pierre Teszner Pierre Teszner
Autor článku je regionálním viceprezidentem pro střední a východní Evropu společnosti Rockwell Automation.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Měřící systémy budoucnosti pro komplexní přehled o Vašich výrobních procesech

Systémy Iba – Jak být nejlepší ve sběru dat a jejich analýze

Ne nadarmo se říká, že na počátku vývoje každého úspěšného produktu musí být vize, která svým naplněním daleko přesahuje hranice aktuální doby …