facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT řešení pro výrobní podniky I , Plánování a řízení výroby

Digitalizujete výrobu? Nezapomeňte na pevné základy!

Milan Tesař


InfoConsulting CzechERP je tradičním podnikovým nástrojem, jehož cílem je podpořit a optimalizovat firemní procesy v rámci jednoho integrovaného řešení. Poskytuje jednotnou datovou základnu, jednotný pohled na dění ve společnosti a svým způsobem je nositelem jednotné verze podnikové pravdy, která je podkladem pro rozhodování managementu.


Bohužel, v mnoha výrobních firmách tomu tak není. Kolem relativně zastaralého ERP systému vzniklo postupem času mnoho více či méně integrovaných specializovaných řešení, které jsou používané jednotlivými odděleními podniku. Často se setkáváme s oddělenými systémy pro CRM, údržbu nebo třeba projektové řízení. A na všechno ostatní je tu Excel, který je stále ještě bohužel nejrozšířenějším ERP na světě.

Excel nedokáže nahradit ERP systém

Jaké jsou důsledky stavu, kdy firma spoléhá na oddělené systémy a excelovské tabulky? Každé oddělení pracuje se „svými“ údaji, které považuje za správné, data se manuálně přepisují z jednoho systému do druhého prostřednictvím několika různých uživatelských rozhraní, IT provozuje několik systémů na různých platformách a manažerům nezbývá nic jiného než se spolehnout na data v excelovském reportu, které připravil kolega po dvoudenním úsilí.

S digitalizací výroby to může být podobné. Můžete přilepit další specializované řešení, které zoptimalizuje výkonnost výrobní části podniku. Budete mít sice optimální výrobu, ale výkonnost podniku se ve finále bude měřit dle nejslabšího článku v celém řetězci. Anebo začněte vybudováním stabilních základů. Jednotné platformy, která bude podporovat klíčové procesy od začátku do konce, a bude tvořit digitální páteř organizace. A zároveň bude otevřena možnostem napojení specializovaných nástrojů prostřednictvím moderního API rozhraní.

A pokud se rozhlédnete po trhu, možná budete překvapeni, jak daleko vás v digitalizaci výroby dokáže dostat dobře vybraný ERP systém.

Vybírejte, co vám padne

Pryč jsou doby, kdy ideální implementace ERP systému znamenala maximální přizpůsobení potřebám a procesům podniku i za cenu rozsáhlých programových úprav, které ve výsledku dostali podnik do výše popsané pasti. Rozsáhlé úpravy komplikují údržbu i případný upgrade řešení, které tak postupně zastarává, přestává držet krok s dobou a musí být doplňováno stále více externími aplikacemi.

Dnes se dělí zákazníci na ty, co chtějí maximálně využít standardních funkčností a na ty, kteří za sebou ještě nemají implementaci ERP řešení. Kouzlo totiž spočívá právě ve výběru - hledejte proto takový systém, který ve svém standardním rozsahu pokrývá všechny vaše klíčové procesy. A pokud nepracujete v unikátním oboru, velmi pravděpodobně takové řešení najdete.

Jeden příklad za všechny. Zabývá-li se váš podnik vývojem a výrobou složitých zařízení na zakázku, potřebujete pokrýt v rámci ERP řešení vše od obchodu až po následující servis. Bude pro vás pravděpodobně důležité projektové řízení, protože potřebujete odřídit předvýrobní (vývoj, konstrukce) i povýrobní (instalace, montáž) etapy, využít efektivně zdroje které máte k dispozici a v neposlední řadě také sledovat náklady na tyto činnosti, které tvoří nemalou část vašich celkových nákladů na realizaci zakázky. Budete potřebovat silné změnové řízení, abyste byly schopni vysledovat postupné změny ve struktuře výrobku a jejich dopady. Spokojíte-li se s řešením, které pokrývá pouze část vašich požadavků, příliš si oproti současnému stavu nepomůžete.

Zaměřte svou pozornost ještě na jednu věc. Ne všechny ERP řešení jsou uvnitř tak dobře integrovány, jak to vykreslují jejich marketingové materiály.

Mnoho ERP produktů má svůj původ v opakované výrobě, která je založena na klasickém a jednoduše predikovatelném plánování pomocí MRP (Material Requirements Planning). Všechna řešení dokážou solidně plánovat výrobu a nákup na základě poptávky nebo forecastu a výrobkových struktur. Odtud se každý rozvíjel svou cestou a postupně přibývaly moduly jako lidské zdroje, údržba a servis, řízení kvality, řízení projektů, document management a další. Ne vždy šli však vývojáři ERP cestou vlastního vývoje a idea jednotného řešení může vzít za své i s ERP systémem, který se navenek tváří jednotně. Pod kapotou se může skrývat špatně integrované řešení získané akvizicí, které navíc může mít i odlišné principy ovládání. V našich podmínkách je také zajímavým tématem podpora české legislativy, která u globálních ERP ne vždy bývá nativní součástí jednoho integrovaného systému.

Proč je to problém? Zdánlivě identické uživatelské rozhraní může skrývat odlišné principy návrhu jednotlivých modulů a tím prodlužuje dobu nutnou na plné zvládnutí produktu ze strany uživatelů. Uživatelská práva se mohou řídit na několika místech. Licencování může být díky použitým produktům třetích stran komplikované. Někdy dokonce mohou být použity jiné principy pro návrh datové struktury, což ve finále vede ke složitějšímu získávání využitelných reportů napříč moduly. Sice máte jednoho dodavatele, se kterým všechny problematické body můžete řešit, ale ve výsledku ani toto není ideální cílový stav.

Integrované řešení, které jde s dobou

ERP řešení je dlouhodobá investice a je třeba s tímto vědomím vybírat vhodný produkt i vést následující implementační projekt. V době koronavirové krize je sice na předpovídání budoucnosti krátká i křišťálová koule, ale existují určitá vodítka.

Se zrychlujícím se tempem inovací a změn se mění i dodavatelé ERP. Jejich produkty již nemají image složitých molochů s velkým množstvím nepřehledných obrazovek na jejichž ovládání potřebujete sadu přesných pracovních postupů nebo dvě vysoké školy. Adoptují moderní technologie, investují velké prostředky do uživatelského rozhraní a hlavně - snaží se nové funkčnosti a rozšíření vyvíjené v rámci integrovaného celku doručit k zákazníkovi co nejdříve. Přičemž cílový stav směřuje k automatickým aktualizacím, které zpřístupní výsledky posledního vývoje na straně výrobce bez narušení funkčnosti a konzistence řešení používaného zákazníkem.

Aby toto bylo možné, je nutné minimalizovat potřeby programových úprav, čemuž jde aktuální technologický vývoj naproti ve dvou rovinách. Jednak mají ERP systémy v rámci své architektury stále dokonalejší vrstvu pro konfiguraci řešení, která umožňuje přizpůsobení řešení bez nutnosti programování. A jednak přichází se standardizovaným programovacím rozhraním (obvykle založeném na RESTful API), které zpřístupňuje veškeré funkce ERP systému specifickým systémům třetích stran. Ve výsledku tak má zákazník k dispozici standardní prostředky pro přizpůsobení samotného systému i pro napojení jiných systémů, které nijak neomezují využití nejnovějších updatů od výrobce ERP.

Je totiž daleko levnější a efektivnější využívat aktualizace výrobce, které integrují know-how a best practices od jeho nejvýznamnějších zákazníků, než investovat úsilí a prostředky do vývoje, a hlavně údržby vlastního zákaznického řešení, jehož univerzálnost a kvalita bude vždy limitována znalostmi a zkušenostmi lidí, kteří jej připravují.

I z toho důvodu je dobré v rámci výběru ERP zjistit, na jaká odvětví se výrobce soustředí a pro jaké zákazníky pracuje. Dobří dodavatelé komunikují se zákazníky směry budoucího rozvoje prostřednictvím produktové road map, na jejímž základě můžete plánovat i své rozvojové aktivity.

Digitalizace výroby?

ERP řešení zaměřená na výrobní podniky v sobě integrují řadu nástrojů, o kterých se v rámci digitalizace výroby a obecně Průmyslu 4.0 hovoří. A které podniky často nasazují ve formě nezávislých řešení, které ne vždy plně spolupracují s ERP a dalšími používanými systémy.

Ten nejzajímavější aspekt spatřuji ve zdokonalení digitálního modelu podniku, který ERP systém poskytuje prostřednictvím údajů, které lze zjistit s fyzických zařízení - strojních zařízení, vyráběných produktů, servisovaných produktů a dalších. K plánům, které vznikají v ERP systému se tak přiřazuje realita, která není zprostředkovaná (a často zkreslená) uživateli systému, ale je zachycena skutečnými měřeními v reálném čase. Existuje množství způsobů, jak tato data získat. Klíčové je jejich správné použití, které právě v ERP systému dává největší smysl - dává zpětnou vazbu k plánovaným hodnotám a umožňuje na základě zpětné vazby plánování zpřesňovat.

A hlavně tato reálná data vlastně vytváří z ERP systému velmi dobrý virtuální model organizace (digitální dvojče), na jehož základě lze zkvalitnit řízení v mnoha různých oblastech. Můžete sledovat a řídit OEE výrobních zařízení a dle reálné situace online upravovat plán výrobních zakázek. Můžete provádět údržbu vašich strojních zařízení nebo dodaných produktů na základě jejich skutečného stavu a nikoli na základě předpokládaného opotřebení. Můžete kompletně nahradit tok papírové výrobní dokumentace elektronickou cestou.

To vše v jednom integrovaném systému, který má zajištěn rozvoj v souladu s potřebami vašeho odvětví a který pomáhá vyladit podnik pro maximální výkonnost všech spolupracujících oddělení.

Milan Tesař Milan Tesař
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti InfoConsulting Czech, která se zabývá implementací a podporou ERP systému IFS Applications.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Jak BI a controlling pomůže zlepšit výkon výrobní společnosti

Běžná praxe ve výrobním pod­ni­ku: Obchodní ředitel hodnotí výkonnost týmu, rentabilitu zákazníků a produktů. Výrobní ředitel hlídá efektivitu vytížení zdrojů a správnost kalkulací. Ředitel nákupu a logistiky sleduje zajištění materiálem a kvalitu dodavatelů. Finanční ředitel zajišťuje financování a analyzuje hospodářský výsledek.