Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec

Archiv zpráv

Monitorování provozu sítě

Nedílná součást bezpečnosti

Monitorování provozu sítě

Každodenně se z médií dozvídáme o dalším z úspěšných útoků na významnou společnost, o velkém množství odcizených citlivých zákaznických či firemních dat, o nedostupnosti služeb v důsledku DDoS útoku a o mnoha dalších útocích na počítačové systémy a sítě. V minulosti...  více

 
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

Hardware - 14. 3. 2012

Cloudová technologie EMC Atmos

nově v síťových úložných řešeních Iomega

Cloudová technologie EMC Atmos

Společnost Iomega oznámila novou integraci síťových úložných řešení Iomega a technologie EMC Atmos. Integrace poskytuje malým a středním firmám, vzdáleným pobočkám a distribuovaným podnikům snadný přístup k libovolnému cloudu využívajícímu...  více

 

Plánování a řízení dodavatelského řetězce

Plánování a řízení dodavatelského řetězce

Úspěšnost podnikání v dodavatelském řetězci je závislá zejména na schopnosti efektivně reagovat na vývoj poptávky, a tedy plnit termíny a kvalitativní parametry dodávek. Je-li firma jeho podřízenou součástí, jako jsou například subdodavatelé automobilového průmyslu, pak jí může napomoci...  více

 
  

- Inzerce -

Další a další firmy přechází na skladové systémy v cloudu

Šetří jim to čas i peníze


GRiTFi­nanč­ní ús­po­ra 100 000 Kč hned po prv­ním mě­sí­ci fun­go­vá­ní. Okam­ži­té sní­že­ní poč­tu chyb­ných ob­jed­ná­vek o 60 %. Zrych­le­ní vy­chys­tá­ní ob­jed­ná­vek z pů­vod­ních dva­nác­ti na 2 ho­di­ny. I ta­ko­vé jsou pří­bě­hy fi­rem, kte­ré přeš­ly na skla­do­vý sys­tém (WMS) v clou­du.

GFI Software uvádí WebMonitor 2012

GFI Software uvádí WebMonitor 2012

Společnost GFI Software oznámila posílení svého produktu GFI WebMonitor, produktu pro webovou bezpečnost v prostřední malých a středně velkých společností (SMB). Po uvedení nových funkcí na podzim minulého roku přináší nyní verze GFI WebMonitor 2012 vylepšený reporting, nové intuitivní...  více

 

Microsoft představil Office 2010 pro vysokoškoláky

Microsoft představil Office 2010 pro vysokoškoláky

Společnost Microsoft představila novou sadu kancelářského software Microsoft Office 2010 pro vysokoškoláky. Verze zahrnující stejné programy jako komerční sada Professional je určena studentům a vyučujícím na vysokých školách. Licence je přenositelná na nová zařízení, umožňuje...  více

 
  

- Inzerce -

Vzdálený monitoring a správa se SolarWinds RMM od ZEBRA SYSTEMS

Zebra SystemsPodle společnosti Forbes patří poskytování IT služeb typu „as-a-service“ mezi pět nejdůležitějších technologických trendů příštích 12 měsíců. S neustávající pandemií COVID-19 a nutností sociálního odstupu cítí IT firmy silný růst poptávky po cloudových IT službách. Společnost ZEBRA SYSTEMS jim vychází vstříc nabídkou SolarWinds RMM, jedním z nejlepších produktů dostupných na trhu, včetně možnosti jeho nezávazného vyzkoušení.

Dobíjení PayPal účtu je možné i v ČR

Dobíjení PayPal účtu je možné i v ČR

 

Společnosti PayPal a Trust Pay oficiálně uvedli jednu ze svých hlavních služeb - okamžité dobíjení svých účtů - na český trh. Nová služba je provozována ve spolupráci s platební institucí Trust Pay a umožňuje klientům převést...  více

 
IT Business - 13. 3. 2012

Algotech zahájil vlastní vzdělávací projekt

Algotech zahájil vlastní vzdělávací projekt

Společnost Algotech, součást nadnárodní korporace Algotech a člen mezinárodní skupiny InOne, zahájila vzdělávací projekt nazvaný Algouniverzita, který je určen jak pro vlastní zaměstnance, tak i pro zájemce z řad zákazníků. Jeho cílem je...  více

 
  

- Inzerce -

Odhalte budoucnost IT

RedHatNenechte si ujít jedinečný open source event, který se po čtyřech letech vrací do Česka v netradičním formátu.

Komunikace a sítě - 12. 3. 2012

PowerLine adaptéry Cisco Linksys

PowerLine adaptéry Cisco Linksys

Společnost Cisco uvádí na trh dva nové powerline adaptéry pro vytvoření připojení k síti z elektrické zásuvky. Jde o Linksys PLSK400 pro připojení až čtyř zařízení prostřednictvím kabelu a Linksys PLWK400 pro bezdrátové připojení. Nové adaptéry Linksys...  více

 
Hardware - 12. 3. 2012

Nové procesory Intel Xeon E5-2600

pro nejvýkonnější servery i úložné a komunikační systémy

Nové procesory Intel Xeon E5-2600

Představením zcela nové rodiny procesorů Xeon E5–2600 reaguje společnost Intel na rostoucí objem dat v cloudu. Tyto procesory nabízejí vysoký výpočetní výkon, maximální datový výkon na watt, inovaci v oblasti I/O a osvědčené funkce pro zabezpečení,...  více

 
Helios

Informační podpora dosledovatelnosti výroby

Informační podpora dosledovatelnosti výroby

Současný převis nabídky nad poptávkou klade do popředí kvalitu výrobku. Z pohledu zákazníka to v mnoha případech znamená nejen splnění požadovaných technických parametrů, ale i jistotu, že byly při výrobě použity kvalitní...  více