facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

ERP systémy - podnikové informační systémy

Více informací o ERP systémech najdete na specializovaném webu www.ERPforum.cz

www.erpforum.cz
clanky ERP systémy: články

ERP jako služba pro menší a střední podniky?

ERP jako služba pro menší a střední podniky?
Segment společností označovaných jako SMB se stal největším bojištěm na trhu ERP systémů. Proč? Jde o mnohem početnější skupinu než v případě velkých podniků a mnohem bonitnější, než jsou malé firmy. Tak se stává, že když zákazník ze segmentu SMB hledá vhodný ERP systém, najde mezi nabídkami jak levná „krabicová“ řešení slibující odvětvově univerzální funkcionalitu, která však jen málokdy řeší něco více než účetnictví, tak i robustní ERP řešení, jehož široká funkcionalita a komplexnost často nenajde v menší firmě využití a je spíše přítěží. Vysoké pořizovací náklady a nejistý úspěch, to mohou být důvody, proč v poslední době vzrůstá nespokoje... více »
POINT.X

Elektronický oběh dokumentů v ERP systému

Elektronický oběh dokumentů v ERP systému
Elektronické zpracování dokumentů se začíná stávat nedílnou součástí efektivního podnikového informačního systému. Rychlost a komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a jejich sdílení po celé organizaci jsou atributy, na základě kterých zákazníci rozhodují o implementaci DMS systémů ve svých společnostech.
Základním principem document management systemu (DMS) v ERP (enterprise resource planning) je umožnit efektivně spravovat jakékoliv dokumenty nebo informace (elektronické soubory, skenované dokumenty, zvukové záznamy, videa atd.), vytvořit prostředí pro vedení veškerých doplňujících údajů (např. vyhledávacích atributů neb... více »

Warehouse management

Může být WMS konkurenční výhodou?

Warehouse management
Za poslední roky dramaticky vzrostla konkurence v oblasti poskytování logistických služeb. Velké nadnárodní společnosti stále více bojují s menšími, často pouze lokálními, ale zato velice dynamickými protivníky. Jejich dynamičnost není dána pouze jejich růstem, ale hlavně šíří a nárůstem jejich nabídky. Poptávky na služby už nezahrnují pouze dopravu a skladování. Je třeba umět a přidat něco navíc. Pro úspěch ve výběrovém řízení je třeba mít nějakou konkurenční výhodu. Může informační systém, konkrétně WMS (warehouse management system) používaný pro podporu a řízení skladových operací, zabezpečit konkurenční výhodu? To je odvážná myšlenka, ale... více »
POINT.X

Výběr informačního systému pro podporu obchodních a logistických procesů

Výběr informačního systému pro podporu obchodních a logistických procesů
Následující článek si neklade za cíl přímo vybrat informační systém či předkládat argumenty pro výběr systému podle typové konfigurace, ale upozornit na určité parametry procesu výběru a následné implementace systému. Existuje totiž celá řada poptávkových dokumentů, kde jsou uvedeny různorodé požadavky, které by měl informační systém splňovat. Řada těchto požadavků má ale charakter přání, z hlediska uživatele snad důležitých, ovšem z hlediska firemních toků méně významných a řešitelných například definicí a dodržováním pracovního postupu.
Zůstaňme ve sféře prodeje a představme si modelovou společnost, která nakupuje zboží za účelem prode... více »
akce

Úskalí nástrojů pro projektové řízení

Úskalí nástrojů pro projektové řízení
Jen malé procento projektů v oblasti IT je dokončeno se stoprocentním úspěchem, tedy realizovaných včas, v požadované kvalitě a při dodržení plánovaného rozpočtu. Příčinou těchto neúspěchů je obvykle špatné vybalancování rovnováhy mezi mnoha faktory a zdroji, které úspěch projektů ovlivňují. Pro sledování všech těchto činitelů přitom již existují metodiky a nástroje, které umožňují i složitější projekty úspěšně řídit. Jak si vhodný nástroj pro projektové řízení vybrat a nasadit jej ve vlastní organizaci?
Jednoznačně nelze říci, že by existoval jeden konkrétní nástroj, který by pokryl všechny potřeby projektového manažera a dalš... více »

Rozšíření ERP systému o řešení pro dopravu a mechanizaci

Rozšíření ERP systému o řešení pro dopravu a mechanizaci
Historický vývoj ERP systémů je relativně dlouhý. Na počátku se jednalo o úzce zaměřené systémy na podporu rozhodování v oblasti skladového hospodářství a materiálové zajištění výroby. Postupně se přidávaly další důležité prvky potřebné k efektivnímu řízení podniků. Jednalo se například o řízení lidských zdrojů, finance, logistiku, e-business a jiné. Sladění všech těchto prvků tvoří moderní pojetí ERP systému.
Moderní ERP systémy jsou v dnešní době velice dobře propracované, s širokou nabídkou funkcionalit. Tato propracovanost je nejvyšší u modulů řešících ekonomickou stránku chodu podniků, tedy u modulů nejvíce frekv... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Ceník inzerce portálu SystemOnLine