facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

ERP systémy - podnikové informační systémy

Více informací o ERP systémech najdete na specializovaném webu www.ERPforum.cz

www.erpforum.cz
clanky ERP systémy: články

Quality assurance – maják v rozbouřeném moři

Quality assurance – maják v rozbouřeném moři
Podle odhadů renomované společnosti Gartner končí dvacet až třicet pět procent implementací ERP systémů nezdarem. Běžný zákazník, který implementuje nový rozsáhlý informační systém jen jednou za mnoho let, přirozeně nemůže mít dostatek zkušeností a adekvátních zdrojů na to, aby dokázal být dodavateli rovnocenným partnerem.
Večírek V okamžiku, kdy se po trhu rozkřikne zpráva, že chce nějaká společnost implementovat nový informační systém, začne okamžitě okolo rozhodujících zástupců této společnosti kroužit hejno prodejců, potenciálních dodavatelů. Nastává období přátelských setkání, malování situace na růžovo, idealizování služeb a ... více »
POINT.X

Aktuální trendy českého ERP trhu

Aktuální trendy českého ERP trhu
Centrum pro výzkum informačních systémů hodnotí hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku 2000. Toto hodnocení je založeno na výzkumu podnikových aplikací, jehož nedílnou součástí je analýza a recenzování vybraných produktů a příslušných oborových či procesních řešení, která mohou být jejich součástí. Zaměřujeme se rovněž na výzkum obchodních modelů dodávky a provozu ERP systémů a zpracování případových studií z implementačních projektů. Na úvod letošního roku nabízíme čtenářům IT Systems shrnutí hlavních trendů ve zmíněných oblastech, které se v posledních letech uplatňují na českém trhu.
Cloudová řešení... více »
  

- Inzerce -

Krnovské opravny a strojírny využívají Infor ERP Business (SyteLine) jako hlavní IT platformu

Společnost Krnovské opravny a strojírny je významným regionálním strojírenským podnikem, který se soustřeďuje na výrobu, modernizaci a opravy kolejových vozidel a výrobu strojírenských dílů. Společnost vykazuje roční obrat téměř osm set milionů korun a má více než šest set zaměstnanců. Vedle České republiky své výrobky dodává do celé řady zemí Evropské unie, Švýcarska a Ruska.

Trendy ovlivňující vývoj ERP systémů na českém trhu

Trendy ovlivňující vývoj ERP systémů na českém trhu
Úkolem vývojářských firem na trhu s ERP produkty je poskytnout uživateli optimální řešení, které pomůže maximalizovat efekt z podnikatelské činnosti. I díky tomu se vývojáři pohybují ve světě, v němž musí přesně porozumět několika na první pohled nesouvisejícím oblastem.
Jedná se o oblasti: Informační – cíl oblasti spočívá zejména v optimální distribuci informací uvnitř, ale i navenek společnosti při komunikaci se subjekty v jejím přímém i nepřímém okolí, a to ve všech formách přenosu informace (e-mail, telefonát, s pomocí komunikátorů, statická prezentace na webu či v intra... více »
POINT.X

Vývoj trhu podnikového softwaru

Podíly dodavatelů a klíčové trendy

Vývoj trhu podnikového softwaru
Podle IDC dosáhly loni investice do podnikových informačních systémů (enterprise application software, EAS) v České republice hodnoty 128 milionů dolarů. V porovnání s předchozím velmi silným rokem to odpovídá poklesu o 10,8 procenta. Přihlédneme-li ale ke změnám kurzu koruny a eura, jednalo se o pokles o pouhých osm desetin procenta, a tedy spíše „statický“ vývoj. Jaké byly podíly hlavních dodavatelů na trhu? V kterých odvětvích se do podnikových aplikací investovalo nejvíce? Které vlivy trh EAS ovlivňují? Na to se podíváme v následujícím článku.
Protože čísla za rok 2013 zatím nejsou ko... více »
  

- Inzerce -

Řízení výrobní linky v SAPELI

datovými podklady z konfigurace výrobku zákazníkem


SAPELI.jpgV roce 1998 je SAPELI stále ještě malou továrnou sídlící v jedné lokalitě a zaměstnávající kolem stovky pracovníků. Má však zcela jasné vlastnické vztahy, konkurenceschopný výrobní program a vizi dalšího jeho rozvoje, stabilizovaný a kvalifikovaný pracovní tým, ale nejednotný, velmi jednoduchý informační systém, nevyhovující rostoucím nárokům firmy. Novým informačním systémem se stává OR-SYSTEM, v první fázi určený pro 25 uživatelů, běžící v grafickém prostředí na značkovém serveru a zajišťující podporu všech hlavních firemních procesů.

Implementace ERP systému – ostrý provoz

Implementace ERP systému – ostrý provoz
V předcházejícím článku jsme se zabývali první fází implementace ERP systému. V případě jejího úspěšného absolvování jsme se dostali do okamžiku, kdy máme v ruce zákazníkem protokolárně akceptovanou detailní analýzu. Tím nastává období vlastní implementace – pro zákazníka o něco klidnější, zatímco pro dodavatele období plného nasazení s cílem stihnout stanovený termín.
V tomto období dodavatel nejdříve systém nastavuje a přizpůsobuje podle odsouhlasené detailní analýzy požadavkům zákazníka. Sem patří namátkou: nastavení parametrů a konfigurací jednotlivých dokladů, úprava tiskových šablon a nabídek funk... více »

Trendy na českém trhu podnikových aplikací

Trendy na českém trhu podnikových aplikací
Český trh podnikových aplikací je jedním z nejrozvinutějších ve střední Evropě. Veřejná správa i velké podniky jsou téměř plně saturované komerčními sadami podnikových aplikací, s výjimkou několika podniků provozujících na zakázku vytvořené nebo postarší informační systémy. Občas se vyskytnou nové významnější příležitosti v souvislosti s investicemi na zelené louce nebo při výměně již nepodporovaných systémů, ale drtivá většina nových implementací se uskutečňuje ve sféře firem střední velikosti a klíčové trendy vývoje trhu se točí okolo nových dodavatelských modelů a evolučních upgradů stávajících systémů.více »
  

- Inzerce -

ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START

aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům


Statistika ČR již několik let ukazuje nezvykle pomalý rozvoj trhu s IS. Překvapivé je, že trendy a prognózy nefungují pro malé, střední ani velké firmy. Přesto lze další vývoj očekávat - koncentraci trhu, nástup cloud computingu, využívání firemních sociálních sítí apod. Samozřejmě zde působí současný evropský útlum, ale svoji roli jistě hrají také česká specifika. Lidé jsou vzdělaní, skvěle informovaní, s dobrou orientací na trhu a rychlým a praktickým zhodnocením celkové situace. Četné osobní diskuze naznačují možné důvody.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Ceník inzerce portálu SystemOnLine