facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ERP systémy - podnikové informační systémy

Více informací o ERP systémech najdete na specializovaném webu www.ERPforum.cz

www.erpforum.cz
clanky ERP systémy: články
ERP systémy II, 28. 11. 2022 - Jakub Kalát

Nikdy není pozdě!

Jste připraveni na změnu a výběr podnikového ERP systému?

Nikdy není pozdě!
ERP systém integruje všechny pro­ce­sy potřebné k řízení společ­nos­ti. Před­sta­vu­je komplex­ní nástroj na řízení celé firmy. ERP systém umož­ňu­je prová­zá­ní a komu­ni­ka­ci mezi různými podni­ko­vý­mi oblastmi, což vede ke schopnosti systému...
  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.

ERP systémy II, 22. 11. 2022

Dochází vašemu ERP systému dech?

Je třeba najít náhradu

Dochází vašemu ERP systému dech?
V každé firmě dříve či později nastane okamžik, kdy staré softwarové nástroje přestanou plnit funkce, pro které byly do firmy pořízeny. Týká se to pochopitelně také informačních systémů či jiných nástrojů pořízených pro správu ekonomické agendy....
ERP systémy II, 15. 11. 2022 - Robert Fárek

Kdy začít vybírat nový ERP systém?

Kdy začít vybírat nový ERP systém?
Kdy je ten správný okamžik pro změnu ERP systému? Výměna ústřední podnikové aplikace určitě nepatří do kategorie „jdu odpoledne po práci do obchodu a něco si jen tak koupím pro radost“. Zachytit a naplánovat implementaci nového systému není...
ERP systémy II, 15. 11. 2022 - Ing. Tomáš Smutný

Jaký zvolit ERP systém?

Jedině takový, který generuje přínosy

Jaký zvolit ERP systém?
Každá prosperující společnost dříve či později dospěje do stádia, kdy se bez informačního systému neobejde. Jak ale vybrat takový, který bude akcelerovat vývoj podniku a přinese kýžené benefity?
IT SYSTEMS 10/2022, 14. 11. 2022 - -lg-

Musíme být stále minimálně o krok před zákazníky

říká Petr Schaffartzik, předseda představenstva skupiny K2

Musíme být stále minimálně o krok před zákazníky
Petr Schaffartzik stojí v čele skupiny K2, ve které už od jejího založení v roce 1991 vzniká podnikový informační systém K2, který dnes pomáhá podnikům a organizacím různých velikostí v mnoha odvětvích. Může tak stavět na bohatých zkušenostech...
ERP systémy II, 8. 11. 2022 - Tomáš Hrazdil

Proč nechceme měnit informační systém?

Proč nechceme měnit informační systém?
Pro firmu z jakéhokoliv oboru je důležité mít vhodný informační systém (ERP), nebát se změny. Je dobré si vyhodnotit náklady, efektivitu, rychlost. Nebát se klást si otázky a z odpovědí vyvodit případné změny.
IT SYSTEMS 9/2022, 11. 10. 2022 - David Zeman

Co mají společného cloudová agilita a transformace automobilového průmyslu?

Co mají společného cloudová agilita a transformace automobilového průmyslu?
Narušení globální ekonomiky způso­bené pandemií covidu přinesl firmám jeden důležitý poznatek. K získání větší odolnosti a schopnosti přizpů­sobit se rychlým změnám je nepo­stradatelná vyšší úroveň flexibility a agility. A to platí i dnes, kdy...
  

- Inzerce -

Jak zvládnout řízení skladů a intralogistiky s využitím ERP systému

Dnešní trh je rychlý a konkurenč­ní, což klade vysoké nároky na efektivitu a produktivitu všech procesů ve firmě. Správně nastavená informační podpora skladových procesů je jedním z klíčových faktorů pro zajištění fungující interní logistiky. Ta totiž umožňuje firmě rychle a spolehlivě dodávat zboží zákazníkům a současně minimalizovat náklady na skladování a expedici.

IT SYSTEMS 9/2022, 10. 10. 2022 - Ing. Jan Hofman

Cesta k optimalizaci výroby? Tandem MES a ERP

Cesta k optimalizaci výroby? Tandem MES a ERP
Že anglickou zkratkou MES (Manufacturing Execution System) označujeme softwarové řešení, které přibližuje podnikový informační systém reálné výrobě, nejspíš není nutné připomínat. Tato nenápadná „spojnice dvou břehů“ však dokáže posunout firmy...
akce
IT SYSTEMS 7-8/2022, 5. 9. 2022

Systém, o který se firma nestará, chřadne a časem ztrácí užitnou hodnotu

Systém, o který se firma nestará, chřadne a časem ztrácí užitnou hodnotu
Petr Klapka je ředitelem české firmy Vision software. Jaké jsou jeho radosti a starosti? Bavili jsme se o budoucnosti i minulosti podnikových informačních systémů i o tom, jaký přístup zvolit, aby lidé ve firmě software správně používali.
  

- Inzerce -

Důležité jsou vždy informace a cesta, jak se k nim dostanete

Historie firmy RUDOS se začala psát v roce 1996 založením společnosti, která měla dva pracovníky, a to majitele a servisního technika. Specializace firmy byla v té době založená na opravě a dodávce dmychadel do domovních čistíren odpadních vod a servisu průmyslových kompresorů značky Kaeser.

IT SYSTEMS 6/2022, 15. 8. 2022 - Kristin Poulton

Pět hlavních výhod adaptivního ERP v cloudu

Pět hlavních výhod adaptivního ERP v cloudu
Výroba je dnes složitější než kdy dříve, protože je třeba rychle se přizpůsobovat změnám v nabíd­ce, poptávce, obchodních pod­mínkách, ale také změnám na straně zákazníků a požadavkům na přizpůsobení produktů. Přidá­me-li k tomu ještě místní...
 
Další stránky tematické sekce: 123456789101112131415161718192021222324252627282930
Ceník inzerce portálu SystemOnLine