facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
ERP systémy 2 , ERP systémy , Logistika

ERP versus specializovaná řešení

Daniel Bičík


Řízení logistiky a skladového hospodářstvíStejně jako v jiných oborech, také v logistice a v oblasti řízení skladů se projevují aktuální technologické trendy, které výrazně zjednodušují práci a přinášejí nové možnosti. Patří mezi ně především virtuální realita, používání pokročilých analytik, přesun SW řešení do cloudu a také EDI, tedy elektronická výměna dat. Právě schopnost držet krok s těmito trendy by měla být jedním z kritérií při výběru vhodného řešení pro řízení logistiky a skladu, stejně jako specifické potřeby firmy a schopnost řešení tyto potřeby naplnit.


Virtuální realita, cloud a EDI v logistice

Hlavním trendem v logistice a skladovém hospodářství je momentálně využití rozšířené a virtuální reality a celkové zrychlení a zjednodušení řízení logistiky. Standardní součástí řešení nejen pro řízení skladu mohou být chytré brýle, které pomáhají skladníkovi např. s vychystáváním materiálů, nebo funkce automaticky řízeného skladu s využitím robotů. Dalším trendem je ovládání systému “odkudkoliv“ využíváním mobilních zařízení, ať už chytrých telefonů nebo tabletů, namísto klasických počítačů. S těmito trendy souvisí také celkový přesun do cloudu za využití datových center a cloudových aplikací namísto on-premise řešení. Pokročilé analytiky umožňují dále automatizovat a optimalizovat skladové operace, např. zaskladňovat a přeskladňovat položky podle očekávané poptávky. Často přitom pracují v automatickém režimu a generují optimalizovanou sekvenci skladových příkazů bez zapojení lidského faktoru.

Skladové operace dále automatizuje i elektronická výměna dat (EDI). Toto řešení nahrazuje (pokud je nastaveno spojení např. mezi objednavatelem a dodavatelem) odesílání objednávek e-mailem nebo jejich řešení přes telefon a eliminuje tím chyby způsobené lidským faktorem, šetří čas i lidskou práci a poskytuje detailní přehled o odeslaných a doručených informacích. Díky tomu není možné, aby se zpráva (v našem případě objednávka k dodavateli) ztratila. Elektronická komunikace mezi ERP a zákazníkem, dodavatelem nebo výrobcem umožňuje zaslat objednávku z ERP systému dodavateli elektronickou cestou a daná oddělení (na straně dodavatele) tak nemusí zadávat objednávky do systému ručně.

Společnosti využívající řešení pomocí EDI mají také možnosti obousměrné komunikace, která může být nastavena např. takto: z ERP systému zašleme objednávku k dodavateli (dle nastavení výstupní zprávy), dodavatel příjme objednávku (dle nastavení příjmu zprávy a jejího zpracování je vytvořen prodejní doklad) a zasílá zpětnou informaci (potvrzení) s referencí k zaslanému dokladu (většinou se jedná o číslo nově vytvořeného dokladu na základě dat z přijímané objednávky) atd. Nastavení EDI je tedy opravdu široké.

ERP versus specializovaná řešení WMS a TMS

Není běžné, aby ERP systém obsahoval všechny funkce pro skladové hospodářství i plánování dopravy pokrývající komplexně potřeby společnosti. Ideální řešení by ale tyto funkce mělo mít integrované a jeho součástí v modulu pro řízení skladu EWM by měly být např. standardní funkce pro sledování a určení umístění přijímaného produktu, sledování úrovně zásob pro každý produkt, zjištění umístění, ze kterého chcete produkt vyskladnit, podrobná logistika balení a přepravy, nástroje pro správu skladu a další. Navíc může být k dispozici např. nástroj pro plně automatizovaný a robotizovaný sklad, pro vyhledání nejvhodnějšího místa pro daný materiál podle jeho využívanosti (tzv. re-arrangement v rámci slotting funkce), pro řízení lidí či kamionu v rámci závodu a další chytrá řešení, která jsou díky novým technologiím k dispozici a výrazně usnadňují fungování celého skladu.

V modulu plánování dopravy TM by měly být obsaženy funkce pro plánování kapacity a poptávky, řízení požadavků dopravy, plánování a optimalizaci dopravních nákladů, účtování dopravních nákladů a jejich předávání k dopravci a další. Potřeba konkrétních řešení ovšem záleží na typu a oblasti podnikání. Pokud např. činnost společnosti vyžaduje sledování a trasování materiálů včetně jejich přepravy, přináší propojení modulu pro plánování dopravy s integrovaným modulem pro řízení skladu plnou optimalizaci přepravních funkcí a harmonizaci veškerých dat.

Při výběru druhu řešení napoví výhody, mezi něž patří u ERP řešení oproti specializovaným řešením třetích stran zabudované a plně integrované moduly pro plánování dopravy (TM) a řízení skladu (EWM) a jejich bezproblémová komunikace (sdílení kmenových dat a dokladů uložených ve společné databázi). Provoz řešení, reporting a analytiky jsou výrazně jednodušší, což se ve finále projeví nižšími celkovými náklady řešení (TCO – Total Cost of Ownership). Výhodou řešení postavených na specializovaných komponentách by mohla být jejich provozní nezávislost. V případě nedostupnosti ERP systému (např. následkem technické poruchy a podobně) může specializované řešení fungovat alespoň po nějakou dobu nezávisle a výpadek ERP systému uživatelé specializovaného řešení nemusí pocítit. V současnosti jsou ale kritické systémy, u kterých si nemůžeme dovolit výpadek provozu, zálohovány, takže se pravděpodobnost nedostupnosti minimalizuje a maximální doba nedostupnosti se pohybuje v řádu jednotek nebo jen několika desítek minut ročně.

Moduly EWM a TM lze instalovat i jako samostatné systémy, které si se systémem ERP vyměňují data. Typicky se tento typ instalace využívá v případech, kdy moduly EWM nebo TM spolupracují s více ERP systémy současně.

Pro výběr ERP systému jsou klíčové potřeby firmy

Pro výběr ERP systému není až tak určující velikost firmy, jako spíš její potřeby. Záleží na tom, jak firma funguje, v jakém oboru a také jaké potřeby mají její zákazníci. Např. v potravinářství nebo farmacii, kde je nutné hlídat datum trvanlivosti či výrobní šarže, dokáže nasazení takových systémů celou logistiku výrazně zjednodušit a zároveň předejít nechtěným problémům. Důležitým ukazatelem pro nasazení ERP systému je také počet dokladů (prodejních a nákupních objednávek / dodávek / přeprav / faktur atd.) za určitý čas (den / týden / měsíc / rok) a možnosti inventarizace materiálů – jednou z mnoha výhod chytrého ERP řešení je zjednodušení správy dokladů, umožňující např. jejich jednoduché dohledávání v historii. V neposlední řadě mohou být také používány již zabudované analytiky, což řešení využívající klasické dokumenty a tabulky neumožňuje.

Daniel Bičík Daniel Bičík
Autor článku je pre-sales konzultant pro logistiku ve společnosti SAP ČR.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.