facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys
IT SYSTEMS 12/2017 , ERP systémy

Kam se bude ubírat vývoj ERP systémů?

Ing. Jiří Melzer


DC ConceptHned na úvod je třeba říci, že použití zkratky ERP (Enterprise Resource Planning) pro současné podnikové informační systémy, které podporují kromě procesů souvisejících s plánováním podnikových zdrojů i další vztahující se k řízení firmy, již není zcela přesné. Vypovídá to vlastně také o směřování vývoje ERP systémů k jejich stále větší komplexnosti.


Této komplexnosti se dnes dosahuje dvěma způsoby. Jedním z nich je napojování dalších a dalších původně samostatných aplikací k původnímu ERP systému pomocí vazebních můstků. Druhou cestou je snaha zabudovat nové aplikace přímo do ERP systému. Oba přístupy mají své výhody i nevýhody a často se vhodně doplňují, takže se dá předpokládat, že budou vedle sebe i nadále koexistovat.

Na budoucí vývoj ERP systémů budou mít velký vliv i výzvy tzv. čtvrté průmyslové revoluce označované též jako „Průmysl 4.0“. V první řadě dojde ke zdokonalení přímé vazby informačního systému na výrobní systémy. To v praxi znamená, že namísto toho, aby předávání informací potřebných pro řízení výroby zajišťovali lidé, bude tato komunikace probíhat elektronicky mezi informačním systémem a stroji, resp. výrobky. Pro lepší pochopení uvedu příklad: Výrobní linka složená z adaptabilních strojů dostane technickou dokumentaci výrobku v digitální podobě a informaci o požadovaném množství kusů. Stroje se na základě této dokumentace nastaví pro výrobu daného produktu, řeknou si o materiál, který jim bude automaticky vydáván ze skladu, a rozjede se výroba. Hotové výrobky se nakonec automaticky uloží na sklad a dají o sobě vědět informačnímu systému, který na základě toho může zahájit kroky k jejich expedici. Také o výdeji materiálu a průběhu jednotlivých operací v rámci výrobního procesu bude informační systém průběžně elektronicky informován. Asi se ptáte, co budou pak vlastně dělat lidé. Budou všechno vymýšlet, dohlížet na správné fungování systémů a vykonávat práce, které zatím stroje nezvládnou. Hlavně si pak budou užívat výrobků, které si sami nakonfigurují dle vlastní potřeby. A zde je další oblast, kde dojde k rozvoji informačních systémů. Budou mezičlánkem mezi lidmi a výrobními systémy, jejichž prostřednictvím si lidé objednají a nakonfigurují výrobky obdobně, jak to dělají už dnes, když si např. pořizují nové auto.

Pokud mají podnikové informační systémy udržet krok s výrobou Průmyslu 4.0, musí se nutně automatizovat i vnitřní procesy zpracování dat v systému samotném. Toho lze docílit integrací procesního modelu podniku do informačního systému a jeho využití pro řízení tzv. workflow. Opět uvedu pro pochopení zjednodušený příklad: Dejme tomu, že máme v systému popsán proces od příjmu objednávky přes tvorbu výrobní zakázky až po expedici hotových výrobků a fakturaci. Pak je možné na základě tohoto procesu spustit odpovídající workflow, a díky předávání informací mezi výrobní a skladovací technologií a informačním systémem celý proces automaticky řídit a vytvořit také související doklady, jako jsou například dodací listy a faktury, a ty pak elektronicky odeslat do informačního systému odběratele.

V neposlední řadě se tedy bude i nadále rozvíjet elektronický přenos dat a komunikace mezi podnikovými informačními systémy různých uživatelů. Velké změny, které přinese tato průmyslová revoluce v personální oblasti, vyvolají i potřebu posílení podpory, kterou informační systémy poskytují personalistům. Mám tím na mysli jak podporu běžné personální agendy, tak i nástroje tzv. pokročilé personalistiky zahrnující mimo jiné on-line využití psychometrických testů při hledání vhodných pracovníků pro určitá pracovní místa apod.

Pochopitelně se nezastaví ani stávající vývojové trendy, tzn. podpora cloudových řešení, mobilních aplikací, integrace nástrojů pro pokročilé plánování výroby, Business Intelligence a další. Z výše uvedeného vyplývá, že podnikové informační systémy budou mít pro řízení firem zásadní význam.

Ing. Jiří Melzer Ing. Jiří Melzer
Autor článku je majitelem a jednatel společnosti DC Concept, která vyvíjí informační systém QI. Jiří Melzer se zabývá vývojem informačních systémů již více než 26 let. Specializuje se na problematiku datového uložení a na tvorbu nástrojů pro usnadnění vývoje informačních systémů.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.