facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ERP systémy - podnikové informační systémy

Více informací o ERP systémech najdete na specializovaném webu www.ERPforum.cz

www.erpforum.cz
clanky ERP systémy: články
IT SYSTEMS 6/2022, 25. 7. 2022 - Zuzana Kubíková

Výhled na neklidné časy žene i menší firmy digitalizovat

Na co si dát pozor, aby vše zafungovalo, jak má?

Výhled na neklidné časy žene i menší firmy digitalizovat
Malé a střední podniky pravděpo­dobně ještě letos zasáhne „doko­nalá bouře“. Souběh celé řady negativních jevů může vést k ochlazení byznysu stovek tisíc firem, přičemž obstojně připrave­na je necelá třetina z nich. Klíčo­vým prvkem se stane...
  

- Inzerce -

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava vybrala po­kročilý ERP systém k řízení výroby a skladů

Vedení Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava se rozhodlo pro zavedení komplexního informačního systému, který jim pomůže zejména s plánováním kapacit výroby. Z nabídnutých řešení si vybrali Vision ERP, který pokryje všechny potřeby katedry včetně těch individuálních.

IT SYSTEMS 6/2022, 12. 7. 2022

S upgrady už nelze dále vyčkávat, je nutné používat moderní technologie,

říká Petr Koptík, předseda představenstva společnosti Minerva ČR

S upgrady už nelze dále vyčkávat, je nutné používat moderní technologie,
Minerva je dodavatelem podniko­vých řešení, který má jasnou vizi a zacílení. Je specialistou na oborově zaměřené ERP a aplikace na plánování a řízení výroby. Orientuje se na IT řešení pro vybraná průmyslová odvětví, mezi která patří zejména...
IT řešení pro výrobní podniky I, 15. 6. 2022 - Petr Klapka

Integrované řízení projektů v ERP systému je mocným nástrojem i pro výrobní firmy

Integrované řízení projektů v ERP systému je mocným nástrojem i pro výrobní firmy
Množství nových zakázek, rozšiřo­vání týmu, stavba haly či zprovoz­nění zařízení u klienta; to všechno si klade nároky na sledování stavu projektu, jeho řízení a vyhodnoco­vání. Už i menší firmy přicházejí na to, že pro zdárné řízení a dokončení...
IT SYSTEMS 4/2022, 18. 5. 2022 - -algotech-

ERP systém by měl být srdcem každé větší firmy

ERP systém by měl být srdcem každé větší firmy
Jakákoliv firma, když začíná, si povětšinou vystačí s jedním menším účetním systémem a pro zbylou agendu využívá zejména Excel. Avšak s nárůstem objemu zakázek se potřeby mění, na což podniky většinou reagují nasa­ze­ním dalších a následně dalších...
Cloud computing, 18. 5. 2022 - Václav Svátek

Kvalitní IT infrastruktura je základem pro úspěšný provoz ERP systému

Kvalitní IT infrastruktura je základem pro úspěšný provoz ERP systému
ERP nástroje urazily za posledních několik let pořádný kus cesty. Pryč jsou doby, kdy bylo pro firmu náročné najít systém, který by vyhovoval jak byznysovým požadavkům, tak i potřebám jednotlivých zaměstnanců a zároveň jej bylo možné rozšiřovat...
ERP systémy I, 10. 5. 2022 - Petr Zavoral

Odcloudnění aneb Exit strategie jako součást migrace do cloudu

Odcloudnění aneb Exit strategie jako součást migrace do cloudu
Do roku 2023 bude podle analytiků Gartner 40 % všech podnikových agend nasazeno v infrastruktuře cloudu (IaaS, SaaS) nebo ve službách služeb cloudových platforem (PaaS, ITaaS). Přitom ještě v roce 2020 to bylo pouze 20 %. Podnikový...
ERP systémy I, 4. 5. 2022 - Peter Demuth

ERP budoucnosti

Přesun do cloudu není o snižování nákladů

ERP budoucnosti
Podnikání v současné době čelí neustále novým výzvám. Vysoký důraz se proto klade na fle­xi­bi­li­tu, tedy porozumění tomu, co se děje kolem, a schopnost velmi rychle na nastalé změny rea­go­vat. Mysleli jsme si, že koro­na­vi­ro­vá pandemie...
  

- Inzerce -

Úspěšná digitalizace a robotizace společnosti G3 Plus

K digitalizaci společnosti G3 Plus vedla potřeba sjednotit roztříštěné agendy a zastřešit je jedním ERP systémem. Informační systém umožnil celkový průchod zakázky od složitých kalkulací přes realizaci výroby až po dodání zboží.

ERP systémy I, 2. 5. 2022 - Gianluca Turturro

Low-code platformy zjednodušují firmám digitalizaci i nad robustními podnikovými systémy

Low-code platformy zjednodušují firmám digitalizaci i nad robustními podnikovými systémy
Většina firem střední a větší velikosti má první kroky směrem k digitalizaci a automatizaci již za sebou. Obvykle tyto snahy spo­čí­va­ly v nasazení velkých řešení, typic­ky ERP systémů od mezinárodních technologických společností SAP, Oracle,...
akce
ERP systémy I, 26. 4. 2022 - Zuzana Kubíková, Zdeno Dubnička

Výběr ERP systému pohledem projektového managementu

Výběr ERP systému pohledem projektového managementu
Proces výběru ERP, CRM nebo jiného podnikového řešení (HR systém, výrobní řešení atd.) není zrovna jednoduchá cesta. Jednou z jejích nejsložitějších částí bývá hledání odpovědí na zásadní otázky: kde a jak začít? Na trhu existuje velké množství...
  

- Inzerce -

Vyberte správně!

Na co se zaměřit při hledání ERP implementačního partnera?


Implementace ERP systému je ne­smír­ně důležitý krok k větší efekti­vi­tě, ale pro mnohé společ­nos­ti představuje také obrov­ské­ho stra­šá­ka. Čím znatelně zvednete vaše šance na rychlou a úspěšnou im­ple­men­ta­ci? Jaké faktory zohlednit při výběru imple­men­tač­ní­ho part­ne­ra? A proč dát přednost dlou­ho­do­bé spolu­prá­ci? O tom všem se dočtete v našem článku.

ERP systémy I, 22. 4. 2022 - Martin Vrkoč

Nároky na ERP systémy se mění a je třeba sledovat aktuální trendy

Nároky na ERP systémy se mění a je třeba sledovat aktuální trendy
V dnešní době by se mohlo zdát, že v oblasti ERP je vše vyřešeno a nové trendy není potřeba moc sledovat ‒ náš ERP řeší všechny naše procesy. Opak je ale pravdou. Doba se mění a mění se i nároky na ERP systémy.
 
Další stránky tematické sekce: 123456789101112131415161718192021222324252627282930
Ceník inzerce portálu SystemOnLine