facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Informační technologie v logistice

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články

Optimalizace logistických procesů a materiálových toků

Optimalizace logistických procesů a materiálových toků
Jedním z dílčích cílů řady podniků je v současnosti optimalizace vnitropodnikových procesů. Ta se zpravidla zaměřuje na výrobní a logistické procesy, způsoby řízení výroby a nastavení materiálového toku, který souvisí se změnou layoutu, tedy vhodného rozmístění pracovišť. Navrhovaná opatření bývají v různých podnicích různě úspěšná. To je dáno především skutečností, že veškeré činnosti v podniku se vzájemně ovlivňují a často není možné dopředu predikovat, jaký bude výsledný dopad navrhovaných změn.
Jednou z možností, jak řádově zvýšit pravděpodobnost realizace správných rozhodnutí v podniku, j... více »
POINT.X

Big data v logistice

Big data v logistice
Efektivně využívaná data a komplexní přístup k získávání informací jsou stále důležitějším předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Informace a znalosti jsou tím, co může odlišit úspěšné od neúspěšných. Aby to bylo složitější, dat neustále přibývá a najít jejich sémantický význam je mnohdy velmi náročné. Proto v poslední době stále častěji hovoříme o fenoménu big data ve smyslu zpracování a využití velkých objemů dat.
Onačení big data používáme pro velké množství dat, která lze systematicky získávat z různých zdrojů a následně je pomocí různorodých technologií analyzovat a vyhodnoco... více »

Inteligentní POS: budoucnost nakupování

Inteligentní POS: budoucnost nakupování
Nejmodernější technologie, sociální sítě, internet. To jsou věci, které byly ještě donedávna v oblasti podpory v místě prodeje tabu. Internet dříve do kamenných obchodů nesměl, dnes už si ale všichni postupně uvědomují, že představuje významnou výhodu. Zákazníci se totiž mění a jejich potřebám a životnímu stylu se musí přizpůsobit i obchody, chtějí-li si zákazníky udržet.
Podle studie, kterou Cisco provedlo v roce 2010, roste zájem zákazníků o moderní technologie v místě prodeje, v obchodech. Tou nejžádanější je samozřejmě internet, díky kterému si zákazníci mohou hned na místě dohledat potřeb... více »
POINT.X

Inventura skladu: nutné zlo, nebo přínos pro kvalitu služeb?

Inventura skladu: nutné zlo, nebo přínos pro kvalitu služeb?
Zásoby a zajištění jejich optimální výše, plynulého toku a včasného dodání zákazníkům jsou klíčovými prvky správného fungování každého skladu. Jak ale udržet zásoby pod kontrolou? Kromě jejich evidence v kvalitním skladovém systému je důležitým nástrojem pro přehled o jejich stavu inventura. Už toto slovo samo o sobě je pro mnoho manažerů skladu strašákem s představou popsaných archů papíru, stresu, tlaku a chaosu. Inventura ale může mít při dodržení několika pravidel řád, u kterého se lze dopracovat k relevantním informacím a výsledkům. Jak na to?
Inventura jako ukazatel kvality i k... více »
akce

Optimální plánování rozvozu

Optimální plánování rozvozu
Logistika a rozvoz zboží se na počátku 21. století posunuly do zcela nové dimenze. Výrobci automobilů například již nemají rozsáhlé sklady materiálů, ale uplatňují dodávku just-in-time, a neexistuje tedy model předzásobení. Vše se do detailu plánuje a dodávky se propočítávají téměř na minuty. Obdobně funguje i rozvoz zboží po republice a Evropě. Trasy, příjezdy, dokonce i místa přestávek, dotankování – to vše je předem do detailu stanoveno a kalkulováno, aby byly minimalizovány prodlevy a spolu s nimi i dopravní náklady. Asi by bylo bezpředmětné poznamenávat, že v pozadí všeho stojí nejrů... více »

Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Řízení nákupu ve výrobních podnicích
Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum pro výzkum informačních systémů druhou část rozsáhlého kvalitativního šetření nazvaného Výzkum stavu a požadavků na IS/ICT ve výrobních podnicích ČR. Jeho cílem bylo analyzovat vybrané podnikové oblasti z hlediska využití informačních systémů a technologií a definování trendů. Jedním z hlavních témat tohoto šetření bylo ověřit dosavadní poznatky z oblasti automatizace procesu řízení nákupu jako klíčové součásti všech cyklů dodavatelského řetězce. Souhrn těch nejdůležitějších faktů si můžete přečíst v následujícím článku.
Důležité pojmy na úvod Základním předpokladem ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Ceník inzerce portálu SystemOnLine