facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu

Logistika

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články
IT SYSTEMS 1-2/2020, 17. 3. 2020 - Ivo Procházka

Holistický přístup k zásobování výroby

Holistický přístup k zásobování výroby
Interní a externí logistika je ve výrobních firmách často zanedbaná. Při plánování a řízení výroby jde o okrajový proces, na který se příliš nepomýšlí. Zvláště dnes, kdy se ještě stále vyrábí v opojení z levné pracovní síly a levné koruny. Pokud...
  

- Inzerce -

Zboží pod kontrolou při přepravě, skladování i prodeji díky IoT

iotorMít přehled o pohybu zásilek, o podmínkách přepravy i skladování. Šetřit na energiích. Efektivněji využít prostor, rychleji dohledat a vychystat zásilky ve skladu. Ochrana proti škůdcům, optimalizace využití a chytrá údržba (nejen manipulačních) zařízení ve skladech, sledování podmínek prodeje, počtu a chování nakupujících. To jsou příklady oblastí, kde mohou technologie na bázi IoT pomoci logistickým a obchodním společnostem.

IT SYSTEMS 1-2/2020, 16. 3. 2020 - Tomáš Kormaňák

Velký bratr ve skladu

Pohyb zboží ve skladech dnes můžete sledovat on-line v reálném čase

Velký bratr ve skladu
Řízení skladů se poslední roky vyvíjí ohromující rychlostí. Začalo to přesnější evidencí pozic zboží nebo optimalizací tras skladníků, pokračuje technologiemi typu Bluetooth Beacon, díky které on-line sledujete polohu každé položky zboží ve...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 10. 3. 2020 - Ing. Luboš Doležal

Trendy v oblasti řízení skladů

Trendy v oblasti řízení skladů
Pohled na fungování skladu se postupně proměňuje, což souvisí s řadou faktorů, jako je růst ekonomiky, vývoj nezaměstnanosti, příchod nových generací „tech-friendly“ pracovníků, nebo dostupností technologií a jejich vývojem. Dříve převládal...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 4. 3. 2020 - Rostislav Schwob

Automatizace interní logistiky

Automatizace interní logistiky
Automatizace je slovo, které si většina z nás spojuje především s průmyslovou výrobou a při jeho vyslovení si vybavíme zejména výrobní linky obsluhované roboty. Co vás ale napadne, když se řekne automatizace interní logistiky? Bezobslužné vozíky?...
IT SYSTEMS 1-2/2020, 28. 2. 2020 - Adam Štefanka

Tužka a papír už do skladu nepatří

Tužka a papír už do skladu nepatří
Vstoupili jsme do dvacátých let v 21. století, přesto se řada firem urputně drží tužek a papírů ve svých procesech. Mají k tomu pragmatické důvody, nebo je brzdí pohodlnost, strach ze změny či urputný anachronizmus? Vždyť výrazně vyšší rychlost...
IT SYSTEMS 10/2019, 18. 11. 2019 - Ivo Procházka

Současné výzvy řízení skladů a způsob, jak si s nimi poradit

Současné výzvy řízení skladů a způsob, jak si s nimi poradit
Věta „Musíme být více efektivní“ zní dnes ze všech stran v každém oboru podnikání. V dodavatelském řetězci měříme efektivitu dvěma důležitými kritérii: časem a výší zásob. Kritérium času souvisí s rychlostí dodání zboží zákazníkovi, což vede...
IT SYSTEMS 10/2019, 12. 11. 2019 - Peter Bílik

Inteligentní transformace distribuce a zásobování

Warehouse Execution System

Inteligentní transformace distribuce a zásobování
Požadavky na zásobování a distribuci se prudce mění, čemuž odpovídá i rychlý vývoj inteligentních řídících systémů. Nové technologie z inventáře Průmyslu 4.0, založené na Internetu věcí (IoT), Internetu služeb (IoS), virtualizace a nástrojích...
  

- Inzerce -

Revoluce výdejních boxů

Balikobot.cz propojí výdejní boxy novou službou Lockers.ai


Balikobot.czTech­no­lo­gic­ká fir­ma Ba­li­ko­bot.cz, přes kte­rou tech­nic­ky proj­de oko­lo 10 % všech ba­lí­ků v Čes­ké re­pub­li­ce, při­pra­vu­je spuš­tě­ní no­vé služ­by Lock­ers.ai. Ta­to služ­ba umož­ní Če­chům vy­u­žít růz­ných vý­dej­ních bo­xů od růz­ných pro­vo­zo­va­te­lů v kom­bi­na­ci s běž­ný­mi do­p­rav­ci. Lock­ers.ai pro­po­jí do­p­rav­ce, e-shopy, spo­tře­bi­te­le a pro­vo­zo­va­te­le sa­mo­ob­služ­ných boxů.

IT SYSTEMS 9/2019, 1. 11. 2019 - Jesper Sonne Thimsen

Maximalizace investic do automatizace

Nadstavbové moduly pro mobilní roboty

Maximalizace investic do automatizace
Autonomní mobilní roboty (AMR) přinesly nový pohled na automatizaci logistických operací. Avšak samotný robot AMR je pouze základním prvkem automatizačního řešení, pouze částí ucelené logistické aplikace. Podniky chtějí automatizovat nejen vlastní...
akce
IT SYSTEMS 10/2019, 30. 10. 2019 - Jan Stočes

EDI tady bylo už před internetem

EDI tady bylo už před internetem
EDI je dnes běžnou součástí podnikových systémů v celé řadě oblastí a přijde nám zcela normální, že se veškerý přenos dat děje přes internet. Je ale zajímavé si uvědomit paralely s historickým i technologickým vývojem, stejně jako s životními...
  

- Inzerce -

Klíčem k rozvoji je automatizace skladových procesů pomocí hlasu

KODYSRoz­voj va­ší spo­leč­nos­ti mů­že nab­rat vel­mi rych­lé ob­rát­ky. Po­čet zá­kaz­ní­ků ros­te, zvy­šu­je se ob­rat, ale co dě­lat, když na­jí­má­ní no­vých za­měst­nan­ců ne­s­ta­čí na zpra­co­vá­ní všech ob­jed­ná­vek? Pro­to jsme vy­vi­nu­li efek­tiv­ní způ­sob, jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při stá­va­jí­cích zá­so­bách a sta­vech až o 35%!

IT SYSTEMS 9/2019, 23. 10. 2019 - Tomáš Kormaňák

Vyšší efektivita práce, nižší náklady na skladování

WMS pomáhá v logistice výrobních podniků

Vyšší efektivita práce, nižší náklady na skladování
Vedoucí logistiky v kterékoliv výrobní firmě musí řešit jedno dilema: jak zajistit co nejrychlejší vyřízení objednávek a zároveň přitom minimalizovat náklady na skladování materiálu. Pokud by se logistik soustředil pouze na rychlost vyřízení...
 
Další stránky tematické sekce: 123456789101112131415161718192021
Ceník inzerce portálu SystemOnLine