facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Logistika, řízení skladů, WMS

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika, řízení skladů, WMS: články
Digitalizace logistiky, 8. 8. 2023 - Caleb Finch

Řízení dodavatelského řetězce

Co to vůbec je, jaký má význam a přínos?

Řízení dodavatelského řetězce
Řízení doda­va­tel­ské­ho řetězce (Supply Chain Management – SCM) je nezbyt­nou součástí každé ob­chod­ní stra­te­gie. Řízení doda­va­tel­ské­ho řetěz­ce před­sta­vu­je širo­kou oblast, která zahr­nu­je plá­no­vá­ní poptávky, správu zásob, logistiku,...
  

- PR -

S mluvícím skladem firmy ušetří až 25% nákladů

Tempo růstu firem nabírá na obrátkách. Počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když najímání nových zaměstnanců nestačí na stále rychlejší zpracování objednávek? Existuje řada řešení, která při stávajících zásobách a stavech zvýší produktivitu až o 35%, přičemž uspoří firemní náklady až o 25%.

Digitalizace logistiky, 4. 8. 2023 - David Zeman

Inspirace pro české podniky

Britští výrobci posilují odolnost dodavatelských řetězců pomocí digitálních technologií

Inspirace pro české podniky
Není pochyb, že události posledních tří let zřejmě nejvíce ovlivnily oblast dodavatelských řetězců. Ať již se jednalo o nedostatek pracovní síly, pandemii, chybějící komponenty nebo válečný konflikt na Ukrajině, toto vše se pravidelně promítalo...
Digitalizace logistiky, 1. 8. 2023 - Petr Litavec

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS

Fulfillmentová centra řeší problémy e-shopů se skladováním, ale k tomu potřebují specializované WMS
Skladování a logistika představu­je pro mnoho e-shopů zásadní překážku v jejich dalším růstu. Kam naskladnit více zboží? Kdo bude kompletovat objednávky? Jak vyjednat co nejnižší cenu s dopravcem? Jak se vypořádat s rostoucími cenami skladových...
Digitalizace logistiky, 25. 7. 2023 - Miroslav Králík

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem

Jak vybrat a nasadit řízený sklad (WMS) krok za krokem
Řízený sklad neboli WMS je firemní systém, který zrychluje vyskladňo­vá­ní zboží, zpřehledňuje evidenci i pohyb zásob, mini­ma­li­zu­je chybo­vost sklad­ní­ků nebo auto­ma­ti­zu­je mnohé skladové procesy. I proto počet firem s WMS za poslední...
Digitalizace logistiky, 21. 7. 2023 - Kateřina Černá Sládková

5 hlavních přínosů WMS

5 hlavních přínosů WMS
Stále více firem využívá moder­ních softwarových řešení k digi­talizaci svého skladového řízení. Bylo by ale chybou na systémy pro řízení skladů (WMS) nahlížet pouze jako na způ­sob, jak svůj sklad zbavit tužky a papíru. WMS totiž dokáže pomoci...
Digitalizace logistiky, 18. 7. 2023 - Maxim Kovář

Digitalizace reverzní logistiky by dnes již měla být standardem

Digitalizace reverzní logistiky by dnes již měla být standardem
Vratková logistika je v oblasti e-​commerce stále častěji diskutova­ným tématem. Data našich klientů mluví v tomto směru jasně – vrace­jící se zákazníci tvoří v průměru více než 30 % celkových příjmů obchod­níka. Tyto příjmy jsou...
Digitalizace logistiky, 11. 7. 2023

Trendy v klíčových oblastech interní logistiky

Trendy v klíčových oblastech interní logistiky
Hlavním trendem interní logistiky je v současnosti jednoznačně automatizace skladů. Podle nedávné studie Trendy v české logistice 2022, kterou realizovalo oborové sdružení SKLAD, chce do pěti let částečně automatizovat 95 % oslovených firem...
  

- PR -

Nezapomněli jste si prodloužit předplatné časopisu IT Systems?

IT SystemsČasopis IT Systems nabízí inspiraci pro vaše projekty. Pomůže vám zorientovat se na trhu informačních systémů a proplout úskalími digitální transformace. Každé vydání IT Systems přináší názorové články a komentáře předních expertů, rozhovory s osobnostmi ze světa IT, přehled vybrané kategorie podnikových aplikací a tematickou přílohu.

IT SYSTEMS 4/2023, 22. 5. 2023 - Rasmus Smet Jensen

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023

Pět klíčových trendů v robotické automatizaci v roce 2023
Automatizace postavená na autonomních mobilních robotech (AMR) představuje pro velký počet společností významný potenciál jak zvýšit svou efektivitu. Tito autonomní pomocníci mohou navýšit kapacitu skladu, zlepšit pracovní prostředí a uvolnit...
akce
IT SYSTEMS 1-2/2023, 28. 3. 2023 - Jan Kožušník

Čtyři generace WMS

WMS mají za sebou tři dekády vývoje, aktuálním trendem je automatizace a standardizovaná řešení

Čtyři generace WMS
Systémy pro efektivní řízení skla­du, WMS (Warehouse Manage­ment System), jsou na trhu zhruba tři dese­ti­le­tí. V lidském životě je to jedna gene­ra­ce, systémy WMS ale za tuto dobu stihly projít už čtyři gene­ra­ce od prvotní elektronizace...
  

- PR -

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.

IT SYSTEMS 1-2/2023, 3. 3. 2023 - Martin Marek

Trendy v logistice jsou formovány daty

Díky chytrému plánování bude doručení rychlejší, přesnější a udržitelnější

Trendy v logistice jsou formovány daty
Jaké trendy budou v násle­du­jí­cích pěti letech formovat logistiku a skrze ni i e-commerce? Logistika je totiž nedílnou součástí nákupního procesu a zákazníci začínají její význam čím dál jasněji pociťovat. Celých 87 % zákazníků dle dat...
 
Další stránky tematické sekce: 1234567891011121314151617181920212223
Ceník inzerce portálu SystemOnLine