facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Informační technologie v logistice

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika: články

Využití systémů ve skladové logistice má vysoký potenciál úspor

Využití systémů ve skladové logistice má vysoký potenciál úspor
Firmy působící v oblasti rychloobrátkového zboží (FMCG) ani zdaleka nevyužívají možností informačních technologií k úsporám nákladů na logistiku. Tento a mnohé další závěry přinesl rozsáhlý průzkum, který na podzim loňského roku realizovala společnost CCV Informační systémy mezi pracovníky logistiky firem z oboru FMCG. Průzkum odhalil nejen trendy, ale i nedostatky ve správném chápaní pojmů, které s nasazením speciálních systémů pro řízení skladů bezprostředně souvisejí.
Plnohodnotný systém pro řízení skladů (WMS – warehouse management system) podle průzkumu používá pouze 14 procent dotazovaných firem, přestože o tom byl přesvědčen každý... více »
POINT.X

Jak rozlišit kvalitní WMS

od systému adresné skladové evidence?

Jak rozlišit kvalitní WMS
Vše je vlastně velmi jednoduché. Kdo se vyzná v dnešním chaosu zkratek, ten určitě ví, že implementací WMS do ERP systému firmy přispěje ke zlepšení celého SCM. Pokud navíc WMS dostatečně podporuje využívané MRP a koresponduje s IMS, bude tak snáze dosahováno vytčených KPI při uspokojivém ROI. Moderní sklad s implementovaným WMS se navíc stane významnou součástí PR, a navíc i lidé z našeho HR budou spokojeni….
Nezbývá než pochopit, co je vlastně to WMS. Dotazem na populární Wikipedii zjistíme, že WMS je zkratka pro web map service. Bystrý logistik pochopí, že pro firemní logistickou praxi bude asi zkratku WMS vhodněji vykládat jako wareh... více »

Informační systémy v logistice

Rozdíly jsou v detailu a moderním přístupu

Informační systémy v logistice
Pojem logistika je velmi široký a stejně široká je i nabídka IT řešení v tomto oboru. Je proto vhodné si logistiku rozdělit na několik podoblastí a těm se v detailu věnovat. Postupně zde popíšeme možnosti řešení pro řízení procesů ve skladech, systémy pro optimalizaci a řízení dopravy. V závěru se pak budeme věnovat vzájemné komunikaci mezi jednotlivými články logistických řetězců.
Skladovací procesy a systémy jejich řízení prošly již dlouhodobým, celosvětovým vývojem a výsledkem je poměrně ustálený a unifikovaný soubor procesů, které bývají řízeny jedním rozsáhlým komplexním systémem WMS. Tato postupná unifikace a standardizace skladový... více »
POINT.X

Plánování a řízení dodavatelského řetězce

Velký přehled plánovacích a řídicích metod používaných v informačních systémech

Plánování a řízení dodavatelského řetězce
Úspěšnost podnikání v dodavatelském řetězci je závislá zejména na schopnosti efektivně reagovat na vývoj poptávky, a tedy plnit termíny a kvalitativní parametry dodávek. Je-li firma jeho podřízenou součástí, jako jsou například subdodavatelé automobilového průmyslu, pak jí může napomoci nasazení APS systému využívajícího metod TOC a DBR. V následujícím článku vás seznámíme s metodami a přístupy, které uplatňují organizace zřizující dodavatelský řetězec nebo disponující dostatečnou vyjednávací schopností.
Systém plynulého zásobování Systém plynulého zásobování (CRP – continuous replenishment planning) mění tradiční proces zásobování říze... více »
akce

Trendy EDI komunikace v roce 2012

Výměna kmenových dat, více zpráv, partnerů a integrace

Trendy EDI komunikace v roce 2012
Elektronická výměna obchodních a logistických dokumentů (EDI – electronic data interchange) ve své standardizované podobě zažívá v posledních letech významnou akceleraci svého rozvoje. Příčinou jsou zejména ekonomickou nejistotou motivované obchodní subjekty, vyžadující efektivnější vzájemnou komunikaci. Narůstá tak škála využívaných EDI zpráv a avíz, zvyšuje se počet do výměny zapojených firem a ke slovu přichází tzv. EDI 2.0 a software využívaný formou služby. Na pořad dne se dostává také výměna produktových (kmenových) dat, která doposud byla EDI až na výjimky nedotčená.
Počáteční fáze rozvoje EDI, kdy většina řetězců na moderním trhu... více »

Inventory management systems

aneb Jak plánovat, řídit a optimalizovat podnikové zásoby

Inventory management systems
Starou a léty praxe osvědčenou pravdou je tvrzení, že každé špatné manažerské rozhodnutí se projeví v podnikových zásobách. Na toto tvrzení s úspěchem navazují historky o tom, jak velký pomníček, nebo často i pomník v podobě neprodejných zásob si vyrobil ten který předchozí manažer nákupu nebo logistiky. Jedná se o téma velmi oblíbené především při každoroční inventarizaci zásob.
Každý další manažer se pak snaží hledat cesty, jak se podobným pomníkům vyhnout. Současně se ale také snaží vyhovět obchodnímu řediteli požadujícímu pro své zákazníky vysokou dostupnost zásob a vedle něj ještě i finančnímu řediteli, který chce zásoby nízké, nejl... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Ceník inzerce portálu SystemOnLine