facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Logistika, řízení skladů, WMS

Řízení dodavatelských řetězců - SCM, řízení skladů, RFID, traceabilita, EDI

clanky Logistika, řízení skladů, WMS: články
IT SYSTEMS 1-2/2019, 9. 3. 2019 - Martin Paloncy

Automatizace logistiky začíná vyřazením papíru

Automatizace logistiky začíná vyřazením papíru
Mezi roky 2013 a 2018 se zvýšil počet skladů a výrobních hal v Česku skoro o 70 procent. Paralelně s tím se také zvýšil počet lidí, kteří pracují na pozici skladníků, a to na víc než dvojnásobek. Protože už „není kde brát“, ruku v ruce s nárůstem...
  

- PR -

B2B a B2C e-commerce platformy Shopsys ušité na míru společnosti Emos

EMOSE-shopy, které pro své zákazníky v Shopsysu stavíme na míru, vždy přizpůsobujeme specifikům, které vyplývají z konkrétního prodejního segmentu. U společnosti Emos pro nás bylo výzvou v krátkém čase připravit dvanáct B2B a B2C domén v sedmi jazycích tak, abychom vše stihli před hlavní sezonou a vypršením licence u předchozího poskytovatele. Máme radost, že výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a již nyní pozorujeme nárůsty tržeb i konverzí.

IT SYSTEMS 1-2/2019, 8. 3. 2019 - Peter Bílik

Digitální dvojče jako klíčový nástroj Logistiky 4.0

Od simulace k inteligentnímu řízení

Digitální dvojče jako klíčový nástroj Logistiky 4.0
Logistika a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce představují rozsáhlý a komplexní ekosystém pod neustálým vlivem mnoha variabilních faktorů. I to je jeden z důvodů akcelerace jejich digitální transformace a inovačních procesů. Jako nezbytná...
IT SYSTEMS 1-2/2019, 5. 3. 2019 - Bc. Čestmír Váňa

Máme WMS, a co dál?

Máme WMS, a co dál?
Každá firma zabývající se distribucí nebo poskytováním logistických služeb musí mít v dnešní době zaveden systém řízeného skladu (WMS). Dnes si s jistotou můžeme říci, že ten, kdo WMS nemá, zaspal dobu. V době ekonomické krize...
IT SYSTEMS 11/2018, 14. 12. 2018 - Stanislav Večeřa

Třikrát méně reklamací v Moviantu s hlasovým řešením

Třikrát méně reklamací v Moviantu s hlasovým řešením
Společnost Movianto Česká republika s. r. o. je posky­tovatelem logistických služeb pro klienty z farmaceu­tického, biotechnologického a zdravotnického průmy­slu. Hlavní činností firmy je skladování a distribuce léčivých přípravků a zdravotnických...
IT SYSTEMS 10/2018, 23. 11. 2018 - Lucie Koloušková

Principy štíhlé výroby aplikované na balicí lince

Principy štíhlé výroby aplikované na balicí lince
Na našem území není mnoho firem, které by úspěšně přestály společenské změny posledních sta let bez velkých výkyvů. Výjimkou je ale švédská SKF. Své obchodní a později i výrobní zastoupení měla na našem území už za první republiky a úspěšnou...
IT SYSTEMS 10/2018, 16. 11. 2018 - Lukáš Puchrik

Lokační analýza odhaluje firmám, kde jsou jejich zákazníci i to, jak jim mají obchod přizpůsobit

Lokační analýza odhaluje firmám, kde jsou jejich zákazníci i to, jak jim mají obchod přizpůsobit
Pro oblast retailu je důležité nejen to, zda je poptávka po zboží, které firmy nabízí, ale také, kde se potenciální zákazníci pohybují. Podle toho mohou firmy umístit své pobočky právě tam, kde se jejich cílová skupina koncentruje. V tom firmám...
IT SYSTEMS 10/2018, 13. 11. 2018 - Richard Watzke

Blockchain v retailu a logistice

Způsobí blockchain revoluci v SCM, nebo jde o slepou uličku?

Blockchain v retailu a logistice
Odvětví kryptoměn a blockchainu vzniklo před necelými deseti lety, s příchodem Bitcoinu. Co bylo dříve považované za hračku hackerů a anarchistů, se nyní dostává do popředí zájmu korporací a politiků. Může podkladová technologie Bitcoinu...
  

- PR -

Zboží pod kontrolou při přepravě, skladování i prodeji díky IoT

iotorMít přehled o pohybu zásilek, o podmínkách přepravy i skladování. Šetřit na energiích. Efektivněji využít prostor, rychleji dohledat a vychystat zásilky ve skladu. Ochrana proti škůdcům, optimalizace využití a chytrá údržba (nejen manipulačních) zařízení ve skladech, sledování podmínek prodeje, počtu a chování nakupujících. To jsou příklady oblastí, kde mohou technologie na bázi IoT pomoci logistickým a obchodním společnostem.

IT SYSTEMS 10/2018, 8. 11. 2018 - Bc. Čestmír Váňa

Kam směřuje hlasová technologie?

Kam směřuje hlasová technologie?
V tomto příspěvku bych se rád věnoval hlasové technologii, a to nejen z pohledu, jak hlasová technologie (dále zkráceně jen hlas) funguje, ale především jaké benefity skýtá její nasazení a jaké oblasti jsou pro její nasazení vhodné. Na začátek...
akce
IT SYSTEMS 10/2018, 6. 11. 2018 - Ing. Michal Ladýř

Čím se sklad stává opravdu řízeným?

WMS je základním předpokladem efektivního řízení skladu

Čím se sklad stává opravdu řízeným?
Pod pojmem WMS si v současnosti mnoho lidí představuje pouze práci se skladovými pozicemi a čárovými kódy snímanými prostřednictvím skladových terminálů. WMS (Warehouse Management System) je však především systémem pro řízení činnosti skladu....
  

- PR -

Revoluce výdejních boxů

Balikobot.cz propojí výdejní boxy novou službou Lockers.ai


Balikobot.czTech­no­lo­gic­ká fir­ma Ba­li­ko­bot.cz, přes kte­rou tech­nic­ky proj­de oko­lo 10 % všech ba­lí­ků v Čes­ké re­pub­li­ce, při­pra­vu­je spuš­tě­ní no­vé služ­by Lock­ers.ai. Ta­to služ­ba umož­ní Če­chům vy­u­žít růz­ných vý­dej­ních bo­xů od růz­ných pro­vo­zo­va­te­lů v kom­bi­na­ci s běž­ný­mi do­p­rav­ci. Lock­ers.ai pro­po­jí do­p­rav­ce, e-shopy, spo­tře­bi­te­le a pro­vo­zo­va­te­le sa­mo­ob­služ­ných boxů.

IT SYSTEMS 9/2018, 24. 10. 2018 - Jesper Sonne Thimsen

Snadné programování jako klíčový faktor adopce automatizačních technologií

Snadné programování jako klíčový faktor adopce automatizačních technologií
Současná nepředvídatelnost zákaznické poptávky generuje potřebu výrobních společností zvýšit pružnost výroby a vnitropodnikové přepravy a zrychlit reakci na změny. Zejména v případě interní logistiky je velmi náročné a nákladné měnit zavedené...
 
Další stránky tematické sekce: 1234567891011121314151617181920212223
Ceník inzerce portálu SystemOnLine