facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Digitalizace logistiky , Logistika, řízení skladů, WMS

Jak systém řízeného skladu ovlivňuje výběr zaskladňovací strategie

Miroslav Králík


Jedním z klíčových rozhodnutí každého logistického manažera je vybrat strategii zaskladňování, tedy způsob, kterým se provádí výběr skladové pozice pro právě dodaný materiál či zboží. Strate­gií existuje několik a každá se hodí pro jiný typ skladu nebo firmy. Některé strategie navíc vyžadují řízený sklad (WMS) či podobný systém. V článku se podíváme, jaké jsou výhody jednotlivých strategií a jak jejich výběr ovlivňuje WMS – ať už ho máte, či ne.


Pro každou firmu se hodí jiná strategie

Nelze s jistotou říci, která ze strategií je nejlepší a která nejhorší – každá má své výhody a nevýhody, které musí logistický manažer vzít v potaz a na jejich základě kvalifikovaně rozhodnout. Toto rozhodnutí je zásadní, protože se od něj odvíjí další procesy ve skladu, jeho celkové fungování, požadavky na skladový systém i nastavení logistických strategií.

Při hledání optimální strategie zaskladňování zboží logistický manažer musí brát v úvahu hned několik faktorů najednou. Jeho úkolem je například přizpůsobit dle optimální strategie regálové vybavení, aby skladníci kvůli vychystání zboží nemuseli zbytečně dlouho chodit. Nebo aby příliš často nedocházelo k situaci, kdy je sklad z části prázdný, ale určitý typ zboží kvůli jeho fyzickým parametrům přesto není možné uskladnit.

Ještě složitější úlohu pak mají vedoucí skladu nebo logističtí manažeři u zboží, které podléhá legislativním restrikcím. Například hořlavé, výbušné a další potenciálně nebezpečné látky nelze skladovat ve velkém množství na jednom místě, podobně přísná pravidla platí také pro skladování potravin.

Pokud firma používá řízený sklad, má při rozhodování více možností. Tento systém umožňuje plnou nebo částečnou automatizaci mnoha skladových procesů včetně příjmu a zaskladnění. Zaskladnění s WMS typicky probíhá tak, že skladník načte kód na zboží pomocí mobilní čtečky. WMS danému kusu přidělí pozici ve skladu a skladníka k němu pomocí displeje na čtečce naviguje. Pozice ve skladu přiděluje WMS právě na základě zaskladňovací strategie.

Strategie pevné pozice

Při využívání strategie pevné pozice má každý typ zboží ve skladu své pevně dané místo. To znamená, že jakmile na příjem dorazí zboží nebo materiál, mají skladníci jen jedinou možnost, kam je uskladnit.

Tato strategie je obecně vhodná spíše pro stálý sortiment s nízkým počtem položek a relativně stálou zásobou pro každou položku. Vedoucímu skladu stačí na začátku vymyslet systém, podle kterého bude zboží uskladněné, a tento systém poté dlouhodobě využívat.

Nevýhodou je, že tato strategie vede k nízké obsazenosti skladu. Skladníci nemohou zaskladnit zboží, které má v dané chvíli zaplněnou „svoji“ pozici, i když jinak je na skladě dostatek volného prostoru. Ten je zbytečně rezervovaný pro zboží, které na skladě není.

Tuto strategii lze pohodlně zavést i bez WMS. Řízený sklad však při této strategii zvyšuje skladníkům efektivitu, protože je ke zboží při naskladňování i vyskladňování navádí nejkratší možnou cestou. Navíc se noví skladníci nemusí učit, kde je které zboží umístěné, protože je k němu WMS navede.

Strategie náhodné pozice

Při použití strategie náhodné pozice skladníci zcela vědomě zaskladňují zboží na kteroukoliv volnou pozici ve skladu. To znamená, že v jedné polici leží tričko a vedle něj varná konvice nebo fritovací hrnec. Tato strategie je obecně vhodná pro dynamický sortiment s velkým počtem položek, mimo jiné ji využívají například v Amazonu.

Jednou z hlavních výhod je vyšší obsazenost skladu. Tím, že skladníci mohou nově navezené zboží uskladnit prakticky kamkoliv, přirozeně využívají maximum ze skladovacího potenciálu prostoru. Další výhodou této strategie je nižší chybovost při vychystávání zboží. Skladník přijede na pozici a na první dobrou pozná, který kus má vyskladnit.

Strategie náhodné pozice je jednou z těch, pro jejichž uplatnění je řízený sklad nezbytný. Do tohoto systému se evidují veškeré skladové pohyby a systém informuje skladníky o pozicích zboží.

Strategie zónování

Zaskladňovací strategie zónování počítá s rozdělením zboží do skupin, které se do skladu ukládají tak, aby zboží s nejvyšší obrátko­vos­tí bylo vždy co nejblíže vyskladňovací zóně a zboží s nejnižší obrátkovosti naopak nejdále. Proto je strategie vhodná pro e-shopy, které hodně používají akční nabídky nebo sezónní výprodeje.

Klíčovou výhodou zónování je zkrácení času vyskladňování většiny položek. Tím, že nejvíce obrátkové zboží je umístěno nejblíže zóně vyskladňování a zároveň na dobře dostupné pozici, urazí skladníci při vyřizování většiny požadavků nejkratší možnou cestu. Díky tomu vyskladňují zboží rychleji a dokážou odbavit více požadavků.

Strategie zónování je velmi dynamická a uspořádání skladu se musí pravidelně měnit v závislosti na sezóně nebo aktuálních trendech. Skladníci mohou ztratit přehled, kde se jaké zboží zrovna nachází, a proto je při zavedení této strategie velkou výhodou WMS, které skladníky ke zboží a skladovým pozicím navádí.

Strategie křížové distribuce

Při strategii křížové distribuce skladníci cíleně umisťují vždy několik kusů stejného zboží na několik různých míst. Ve skladu tak vznikají samostatné „ostrůvky“ stejného zboží.

Tato strategie počítá s možností předběhnout při výdeji zboží datum příjmu nebo datum expirace, kdy novější příjem dostane přednost před starším, protože má aktuálně výhodnější pozici. Pro potravinářský segment a všeobecně firmy, které skladují zboží s omezenou trvanlivostí, tak nemusí být příliš vhodná.

Díky tomu, že určitý typ zboží není fixovaný na jediné pozici, ale je rozesetý po celém skladu, může skladník vychystat zboží i v případě nedostupnosti uličky. Nejtěžším úkolem u této strategie je vymyslet optimální počet, umístění a velikost jednotlivých ostrůvků zboží. Optimální počet ostrůvků se navíc v čase může měnit, což klade na vedoucího skladu vysoké nároky.

Ve většina případů vyžaduje i tato strategie zavedení WMS, protože při ručním zaskladňování není možné si pamatovat všechny pozice zboží.

Strategie shlukování

Tato strategie jako jediná z doposud uvedených bere v potaz vztahy mezi zbožím. Jejím cílem je, aby zboží, které se nejčastěji vyskladňuje společně, bylo uložené co nejblíže u sebe. Typicky to bývají komplementární produkty, například lyže a vázání.

I tato strategie počítá s možností předběhnout při výdeji datum příjmu nebo datum expirace zboží, kdy novější příjem dostane přednost před starším, protože má aktuálně výhodnější pozici.

Strategie shlukování optimalizuje délku logistických tras. Skladníci nemusejí pro produkty chodit na dvě různá místa ve skladu, ale vždy je najdou na jednom místě, případně na dvou místech velmi blízko u sebe.

Pro tuto strategii jsou potřeba přesná data, aby vedoucí skladu věděl, které produkty se společně vyskladňují nejvíc – u skladu s tisícovkami položek jsou vazby mezi produkty tak složité, že se tato strategie nemusí vyplatit. V malých firmách ji však lze zavést snadněji a klidně bez WMS.

Kombinace strategií

V praxi je běžné jednotlivé strategie kombinovat. Strategii shlukování lze například kombinovat se strategií náhodné pozice, kdy skladníci zaskladňují zboží na první pohled zcela nahodile, ale zároveň cíleně tak, aby zboží, které se nejčastěji vyskladňuje společně, bylo blízko u sebe.

Rozhodnutí o strategii zaskladňování navíc nikdy nebývá definitivní. Díky tomu, že moderní sklady s mobilními regály a policemi umožňují reorganizaci, může manažer hledat optimální strategii tak dlouho, dokud ji nenajde. Sklady se také v čase mění – strategie, která dobře fungovala před dvěma lety, může být dnes překonána. Některé firmy také mění strategie v průběhu roku, například podle sezón.

V každém případě platí, že jakkoliv je výběr strategie zaskladňování důležitý, o výkonu skladu jako celku rozhodují také další faktory. Mimo jiné například čistota skladu, šířka uliček, systém štítkování zboží, organizace práce a další. Vedoucí skladu nebo logistický manažer musí uvažovat všechny tyto proměnné a nastavit je tak, aby se vzájemně doplňovaly. Úkol je to náročný, nicméně výsledky za tu námahu rozhodně stojí.

Výběr zaskladňovací strategie s WMS

Jestliže firma používá WMS, má při výběru strategie volnější ruce. Pokud by například zjistila, že je pro ni optimální strategie náhodné pozice, ale skladový systém jí neumožní trackovat aktuální pozice jednotlivých kusů zboží, nemůže tuto strategii zavést.

Nezbytnost řízeného skladu pro uplatnění zaskladňovacích strategií také do velké míry ovlivňuje velikost firmy. Například malý e-shop s dvacítkou typů položek si teoreticky může dovolit i strategii náhodné pozice bez WMS. Čím větší však firma je, tím se pro většinu strategií stává WMS nutností. V praxi lze říci, že jediná zaskladňovací strategie, kterou si firma s tisícovkou položek bez WMS může dovolit, je strategie pevné pozice, případně její kombinace s jinou strategií.

Miroslav Králík Miroslav Králík
Autor článku působí ve společnosti GRiT, kde se stará o zavedení řešení LOKiA WMS do skladů zákazníků. Je vedoucím logistických analýz a pomocnou rukou klientům při nastavování nových skladových procesů, a to mnohdy s přesahem do optimalizace ostatních firemních procesů. Své mnohaleté zkušenosti sbíral z vedoucích pozic ve společnostech jako Metro/Makro Cash and Carry, Aktin.cz nebo XXXLutz.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

5 tipů, jak vybrat WMS pro vaši firmu

Řešíte dnes a denně pohyb zboží ve skladu? Warehouse Manage ment System je softwarové řešení navržené, sestavené a vyladěné pro správu a optimali­za­ci skladových operací a obecně veškerých procesů ve skladu. Pomáhá mimo jiné v řízení pohybu zboží, sledování skladových zásob, plánování příchodu a odchodu zboží, a díky těmto superschopnostem zefektivňuje správu skladu.