facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Správa dokumentů

Správa dokumentů, EDM, Spisová služba, Webové aplikace, E-shopy, B2B portály

clanky Správa dokumentů: články

Datové schránky už klepou na dveře

Datové schránky už klepou na dveře
Již jen za několik týdnů vstupuje v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který otevírá dveře pro elektronické úřadování. Ministerstvo vnitra pořádalo po celé jaro tzv. Datovou roadshow, která úřadům veřejné správy vysvětlovala postup a přínosy tohoto projektu datových schránek. Nutno říct, že zájem o semináře byl veliký a roadshow, jejíž hlavní postavou byl náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, plnila sály kdekoliv, kam přijela. Sám náměstek ministra představil Informační systém datových schránek (ISDS) na úvod konference ISSS v Hradci Králové. Dlouhotrvající potlesk přítomný... více »

Datové schránky nejsou IT projekt

Datové schránky nejsou IT projekt
S příchodem datových schránek nastává téměř revoluce v elektronické komunikaci. Pro fyzické osoby a malé organizace bude zavedení datových schránek znamenat významné urychlení a větší pružnost komunikace. Nicméně pro středně velké, a zejména velké subjekty, jako jsou například státní podniky, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, ministerstva a další ústřední orgány státní správy a jimi zřízené subjekty, budou znamenat velmi zásadní změnu.
Představme si proto modelovou situaci, kdy určitý subjekt (nejen například ministerstvo) spravuje jistou množinu autonomních subjektů či pracovišť (někdy desítky až stovky), kde p... více »

Na datové schránky se lze připravovat už nyní

Na datové schránky se lze připravovat už nyní
Úřady veřejné správy i právnické osoby se budou muset od července vyrovnat s razantním nárůstem počtu elektronických dokumentů. „Revoluce v byrokracii“ prověří kvalitu jejich elektronické spisové služby.
Od prvního července vstupuje v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který doširoka otevře dveře pro elektronické úřadování. Ministerstvo vnitra nenechává nic náhodě a pořádá už od ledna sérii seminářů vysvětlujících podstatu a přínosy schválených změn. Vzhledem k velkému zájmu bylo dokonce přidáno pět nových květnových termínů. Před elektronickou zprá... více »

Elektronická fakturace – nejen posílání daňových dokladů

Elektronická fakturace – nejen posílání daňových dokladů
Elektronické daňové doklady se staly samozřejmou součástí mezipodnikových vztahů. Pokud firma vystavuje elektronické faktury v nějakém všeobecně čitelném formátu, jen zcela výjimečně se stává, že by nějaký zákazník požadoval papír. A to i v těch případech, kdy se faktury posílají do ciziny. Zároveň s tím se posouvá také charakter řešení, která podnikoví zákazníci požadují. Jak víme, z desítek debat v rámci našich seminářů Zkuste to bez papíru, je ještě stále řada firem, které chtějí fakturovat elektronicky „pouze“ proto, že se zpracováním papíru jsou spojeny zbytečné náklady. Zřetelně ale přibývá těch, kdo... více »
akce

Dejte navždy sbohem nepořádku v dokumentech

Dejte navždy sbohem nepořádku v dokumentech
Kdysi dávno, když se éra počítačů teprve začínala naplno rozjíždět, byli již mnozí přesvědčeni, že za pár let budou minimálně veškeré obchodní dokumenty vedené v elektronické podobě zcela bez použití papíru. Přestože se dnes skutečně velké množství informací uchovává i vyměňuje ve formě počítačových dat, nelze konstatovat, že by tato skutečnost vedla ke snižování množství papírových dokumentů. Proč tomu tak je? Je snad digitalizace informací pro některé byznys procesy nepřekonatelnou překážkou? Může úplná digitalizace nadělat více škody než užitku? Nebo snad příčina leží v lidském myšlení (obavy o bezpečnost, rezistence vůči změnám, podceňová... více »

Vítejte v bezpapírovém světě strukturovaných elektronických dokumentů

Vítejte v bezpapírovém světě strukturovaných elektronických dokumentů
Další vlna přechodu k elektronickým dokumentům, na jejímž počátku stojíme, představuje něco kvalitativně jiného než předchozí generace digitalizace a s ní spojené koncepce bezpapírové kanceláře. Koncepce v minulosti měly různé varianty, ale vždy byly založené na tom, že existoval papírový originál, který byl založen v archivu a v počítači se pracovalo s elektronickou kopií tohoto dokumentu, nejčastěji v nějakém obrazovém formátu (například JPEG) nebo ve formátu PDF. Mezi stoly tak sice neobíhaly papíry (respektive obíhalo jich méně), ale mechanické činnosti, jimž zpravidla říkáme papírování, zůstávaly bez významn... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Ceník inzerce portálu SystemOnLine