facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

CRM systémy

Kontaktni centra, Customer intelligence, IT podpora marketingu a prodeje

Více informací o CRM systémech najdete na specializovaném webu www.CRMforum.cz
clanky CRM systémy: články

Převeďte ekonomickou krizi ve výhodu pro váš e-shop

Převeďte ekonomickou krizi ve výhodu pro váš e-shop
Při zpomalení ekonomiky reaguje většina podniků defenzivně. Utahují se opasky, krátí rozpočty a oddalují investice. V oblasti obchodování na internetu jsou ale k dispozici i optimističtější scénáře. Recese představuje období, kdy dochází k přerozdělování podílu na trhu. Kdo vydrží déle a lépe bojovat o ubývající zákazníky, může po skončení krize obsadit zásadní pozici na trhu. Právě krize může být užitečná v tom, že odhalí, které postupy (internetového) marketingu jsou efektivní, a kde jen mrháte penězi. Využijte svůj marketingový rozpočet efektivně a zvyšte počet objednávek a zákazníků.
Konverzní poměr Optimalizace ... více »

Faktory výběru CRM

v malých a středních firmách

Faktory výběru CRM
Na vlně CRM nadšení, která v současně době zasahuje výrazně i do oblasti malých a středních podniků (SME), se veze celá řada IT společností. Zvýšená nabídka produktů přináší poptávajícím paradoxně ztížení situace při výběru správného produktu.
Malé a střední podniky nemají dostatek zdrojů pro provedení kvalifikované analýzy a několikakolové zhodnocení všech faktů získaných nabídek. Míra závažnosti argumentů pro a proti výběru daného CRM řešení pro SME se liší případ od případu. Samotné označení CRM je pro mnoho softwarových produktů určených pro tento segment trhu zavádějící. Často se totiž nejedná o produkt nabízející něco jiného než do... více »

Hodnocení obchodníků prostřednictvím CRM a ERP systémů

Hodnocení obchodníků prostřednictvím CRM a ERP systémů
Obchodní týmy bývají nejdůležitější složkou společností. Většinou se starají o to, aby společnost měla dostatek „práce“. Obchodníci jsou naproti tomu velice „svobodní“ lidé, které je potřeba směřovat a pravidelně provádět hodnocení jejich činnosti. Pro hodnocení práce obchodníků se velice často používají pouze kvantitativní ukazatele, tedy ty, které jasně určují, kolik obchodník prodal a s jakou marží. Podívejme se nyní na to, jak by takové hodnocení obchodníků mělo probíhat, jaké informace bychom při jejich hodnocení měli používat, kde je čerpat a co vše může ovlivnit výsledek předem jasného hodnotícího výsledku.
Co vše ovlivňuje výkon ... více »

Akceptace CRM systému zaměstnanci

Implementace CRM řešení představuje pro každou firmu projekt, který má vliv na mnoho procesů ve firmě. Tento projekt zasahuje zejména do informačních technologií, obchodních procesů, servisních procesů, ale má významný vliv i na samotné zaměstnance. Je obecně známo, že implementace CRM končí neúspěchem mnohem častěji než například implementace ERP. Proto se firmy, které CRM implementují, snaží co nejvíce eliminovat rizika, která mohou mít na úspěch implementace vliv. Existují postupy, které tato rizika eliminují.
Je nutné hned na počátku vycházet z toho, že zaměstnanci jsou často konzervativní a neadaptabilní, což platí i při nástupu nov... více »
akce

Proč integrovat CRM s kontaktním centrem?

Proč integrovat CRM s kontaktním centrem?
Termín kontaktní centrum mají klienti asociovaný s příjemnou slečnou, která působí možná trošku afektovaně. Vedoucí marketingu si hned vzpomene na komunikační kanál, který se jí těžko kontroluje. Top managementu přijde jako první na mysl negativní slovní spojení zdroj nákladů.
Aby management při pomyšlení na kontaktní centrum přemýšlel v termínech jako zdroj příjmů, nebo dokonce strategická výhoda, je nevyhnutelná jeho integrace s CRM systémem. Jejím prostřednictvím se zajistí propracovanější a efektivnější pracovní procesy a tím i vyšší kvalita služeb poskytnutých klientům. Na druhé straně se zanedbání integrační fáze při nasazování kon... více »

Proč segmentovat?

Proč segmentovat?
Encyklopedie hovoří o segmentaci jako o procesu rozdělování zákazníků či potenciálních zákazníků do samostatných skupin na základě shodných potřeb, které mohou být uspokojeny prostřednictvím obdobné nabízené hodnoty. Co tato definice znamená a proč vůbec segmentujeme?
Segmentace není žádným novým fenoménem. Setkáváme se s ní v každodenním životě již léta, aniž si to uvědomujeme. Považujeme za přirozené, že náš dodavatel energie se k nám jako individuálnímu odběrateli chová jinak, než se chová k velké firmě odebírající nesrovnatelně větší množství energie. Stejně tak nás nepřekvapí (i když se nám to nemusí líbit), když pojišťovna stanoví ... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Ceník inzerce portálu SystemOnLine