eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 15. 11. 2011

Nové mobilní řešení 4 v 1 od Panasonicu

pro identifikaci osob v rámci hraničních a policejních kontrol

Panasonic představil mobilní řešení 4-v-1 pro ověřování identit. Nejnovější Person Identification Mini Dock (PIMD) – Mini dock pro identifikaci osob byl navržen pro hraniční a imigrační kontroly, policii a bezpečnostní týmy, obsahuje čtečku čipových karet použitelnou pro autentizaci uživatele, čtečku otisku prstů a OCR i RFID čtečku dokladů.Kompaktní, plně odolný a lehký PIMD je připojitelný k ultramobilnímu počítači Toughbook CF-U1 a je určený pro mobilní bezpečnostní kontroly identit či ověřování oprávnění ke vstupu. Uplatnění najde nejen na velkých akcích, jako jsou olympijské hry či fotbalové zápasy, ale také při kontrole osob a jejich věku v různých dalších situacích, například při pronájmu automobilů či přebírání zásilek od přepravních společností. 

Nejnovější PIMD zařízení se čtečkou čipových karet je navrženo v úzké spolupráci se zákazníky a umožňuje bezpečnou autentizaci uživatele k PIMD i ke vzdáleným serverovým systémům ještě před vlastní manipulací s citlivými osobními údaji.

Ve spolupráci se společností Desko byl vyvinut plně odolný kryt zařízení, který se může pochlubit certifikacemi MIL-STD a IP. Vysokým bezpečnostním standardům vyhovuje také oddělená správa napájení a podpora pohotovostního režimu. 

Součástí standardního vybavení je cenově výhodná kompaktní čtečka čipových karet využitelná pro autentizaci uživatelů. Čtečka vyhovuje třídám A, B i C standardu ISO 7816 a je tak kompatibilní s čipovými kartami využívajícími napětí 5 V, 3 V i 1.8 V.


 

OCR čtečka umožňuje kontrolu cestovních pasů a dokladů totožnosti dle standardu ICAO 9303. Využívá průchozí OCR technologii s malou a kompaktní OCR kamerou pro mobilní čtení cestovních pasů o rychlosti 72 – 90 znaků za půl sekundy. Díky vlastnostem algoritmu pro čtení dat je chybovost velmi nízká. Zařízení je snadno použitelné s vysokou optickou kvalitou obrazu o rozlišení 400 dpi. 
 
Integrovaný HID RFID modul se standardním PC-SC rozhraním najde uplatnění při čtení biometrických pasů, dokladů totožnosti a dalších RF dokumentů vyhovujících standardu Mifare typu a/b. Jedná se o jeden z nejrychlejších RFID modulů na trhu s přenosovou rychlostí až 848 kb/s, zároveň se vyznačuje vysokou odolností vůči vodě. Podporuje základní i rozšířené řízení přístupu a vyhovuje normám ICAO 9303, ISO 14443 ISO, 15693 a BSI standardům pro čtení biometrických pasů.

Kvalitní čtečka otisku prstů od Dermalogu umožňuje identifikovat otisky prstů živých i mrtvých osob a dokáže rozpoznat i falešné otisky prstů z plastu. Otisky jsou získávány v rozlišení 500 dpi, modul vytváří obrázky v RAW formátu. Modul získal certifikace BSI a FBI-FIPS.

V kombinaci s plně odolným ultramobilním počítačem Toughbook CF-U1 mohou být data získaná z PIMD okamžitě softwarově zpracována nebo skrze Wi-Fi synchronizována s centrálním serverem.

PIMD bude dostupný od 1. prosince 2011 za cenu začínající na 1513 € bez DPH. Každé zařízení bude dodáváno s dvouletou zárukou pokrývající selhání hardwaru se závazkem opravy během 96 hodin a s pětiletou garancí dostupnosti náhradních dílů.


 
Helios
  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.

  

- Inzerce -

Jak na řízení dat?

PCSBezpečnostní rizika se stále zvyšují. Tím spíš, že mnoho zaměstnanců díky současné situaci přešlo na práci z domova. Důraz na problém zabezpečení potvrzují i tři poslední studie nezávislé analytické společnosti Gartner.