eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT společnost - 15. 11. 2011

Exact Software CEE posiluje obchodní tým

Od 1. listopadu 2011 společnost Exact Software CEE posílila obchodní oddělení o zkušeného obchodního manažera Dušana Lapčíka, který přichází ze společnosti Asseco Solutions. Dušan Lapčík nastupuje do Exact Software CEE v době, kdy byla v Praze vytvořena regionální centrála společnosti pro oblast střední a východní Evropy. Jeho primárním cílem bude dále rozvíjet a posilovat obchodní aktivity firmy Exact v tomto regionu. Dušan Lapčík na trhu informačních technologií působí od roku 1993. Bezprostředně před zahájením spolupráce se společností Exact pracoval jako obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Asseco Solutions, kde aktivně pracoval v segmentu velkých podniků a veřejné správy. Významně se podílel na integraci společností Datalock a LCS International a značně ovlivnil obchodní aktivity celého obchodního týmu společnosti Asseco Solutions. Před touto pozicí uváděl na český a slovenský trh informační systém QI ve společnosti DC Concept. Zároveň je členem představenstva Czech ICT Aliance, která podporuje exportní aktivity českých firem v oblasti informačních technologií. 
Helios
  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.

  

- Inzerce -

Jak na řízení dat?

PCSBezpečnostní rizika se stále zvyšují. Tím spíš, že mnoho zaměstnanců díky současné situaci přešlo na práci z domova. Důraz na problém zabezpečení potvrzují i tři poslední studie nezávislé analytické společnosti Gartner.