eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Hybridní bezdrátové řízení skladů v IS K2

Novinku v oblasti bezdrátového řízení skladů představila společnost K2 atmitec ve spolupráci s partnerskou společností ABIS Czech. Jde o hybridního klienta, který v sobě snoubí výhody obou tradičních řešení, tedy online i offline řešení. Hybridní klient ABIS WMS nabízí naprostou svobodu pohybu, nezávislost na fyzickém, geografickém i vnitřním uspořádání skladu a nezávislost na typu a dostupnosti připojení. Efektivita řešení spočívá v tom, že zaměstnanec skladu pracuje zpravidla formou online (má k dispozici mobilní síť nebo Wi-Fi). Jakmile se však dostane do oblasti bez dostupnosti připojení, vyřizuje svou stanovenou frontu práce formou offline. Po návratu do online prostředí se data okamžitě automaticky synchronizují, přičemž jde o synchronizaci oboustrannou. Z Informačního systému K2 se přenáší aktuální data, jako jsou změny ve frontě práce, číselník zboží, umístění, zakázky atd. Do IS K2 se pak importují zakázky (doklady), které již zaměstnanec dokončil.Logika řešení je dána prioritou zakázek. Každý ze zaměstnanců skladu má frontu práce seřazenou dle daných priorit (datum rezervace, číslo zakázky atd.). V případě, že se objeví zakázka s větší prioritou, dojde k automatickému přeuspořádání dané fronty práce a synchronizaci dat s mobilními terminály zaměstnanců dle umístění položek zakázky. V Informačním systému K2 má uživatel k dispozici speciální formuláře pro odesílání a sledování dokladů, stornování požadavku a změnu priorit, hledání zpracovaných dokladů, sestavy pro tisk čárových kódů, vyhodnocení či statistik a další.

 
Helios
  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.

  

- Inzerce -

Jak na řízení dat?

PCSBezpečnostní rizika se stále zvyšují. Tím spíš, že mnoho zaměstnanců díky současné situaci přešlo na práci z domova. Důraz na problém zabezpečení potvrzují i tři poslední studie nezávislé analytické společnosti Gartner.