facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Navisys

Archiv zpráv

Celní správa napojena na datové schránky

Celní správa ČR přistoupila k další modernizaci: napojila spotřební daně, pokuty a poplatky prostřednictvím elektronického systému spisové služby na datové schránky. Díky legislativním změnám a tomuto napojení se zefektivní vymahatelnost nedoplatků. Informační systém ME-SPD vyvinula, uvedla do provozu a rozšířila společnost Aquasoft. Systém funguje ve dvou krocích. Nejprve u každého vytvořeného rozhodnutí...  více
 
  

- Inzerce -

Velkoobchodní e-shop jako online trend roku 2021

UpgatesB2B neboli Business-to-Business je obchodní vztah mezi dvěma obchodníky. Oproti tomu B2C vztahy se zaměřují na koncového zákazníka. V minulosti byly e-shopy běžné zejména v B2C sféře a B2B se řešilo v osobní rovině. Díky své jednoduchosti a aktuálním omezením si ale i B2B e-shopy začínají získávat popularitu.

IT společnost - 23. 2. 2010

WBI Systems jmenoval ředitele marketingu

WBI Systems jmenoval ředitele marketingu

Společnost WBI Systems jmenovala obchodního a marketingového ředitele. Stal se jím Tomáš Sýkora (36), který dosud působil jako nezávislý konzultant a podnikal i v jiných oblastech než IT. Využíval přitom své bohaté zkušenosti z předchozích manažerských pozic. Mimo jiné ve společnosti truconneXion a v mezinárodní technologické společnosti S&T CZ. Tomáš Sýkora je uznávaný vrcholový manažer, který na pozici ředitele pro strategii...  více

 

OpenManage Integration Suite pro MS System Center

OpenManage Integration Suite pro MS System Center

Společnost Dell představila novou sadu komplexních nástrojů OpenManage Integration Suite pro Microsoft System Center, která umožňuje IT administrátorům efektivně...  více

 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

Chraňte svoje data – šifrujte!

Jistě jste coby majitelé a uživatelé drahocenných dat někdy přemýšleli, co se stane, pokud se informace privátního či tajného charakteru dostanou do cizích rukou. Jaké budou důsledky? Ostuda na internetu, vykradené konto, převálcování konkurencí, složitá obnova dat nebo ztráta důvěry u partnerů? Rizika vyplývající ze ztráty nebo odcizení dat jsou různá. Nejohroženějšími odvětvími jsou kupříkladu armáda, bankovnictví, zdravotnictví, výzkum a některé organizace státní správy, ale také výrobní podniky. Důležitou roli ve hře o data hraje průmyslová špionáž – profesionální i amatérská. Shromažďuje data ze všech odvětví průmyslu a zneužívá je například k plagiátorství.

...  více
 
IT společnost - 22. 2. 2010

DATASYS má novou obchodní ředitelku

DATASYS má novou obchodní ředitelku

Novou obchodní a marketingovou ředitelkou společnosti DATASYS se stala Iva Herlesová. Ve své nové pozici zodpovídá za řízení, rozvoj a koordinaci veškerých obchodních a marketingových aktivit na domácím i zahraničním trhu.Iva Herlesová má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT. Jako obchodní ředitelka divize Energy a Utility působila ve společnosti Logica. Ve společnosti Compaq Computer vedla oddělení zodpovědné za riealizaci dodávek...  více

 

Citrix a Novell spolupracují na rozšíření virtualizace

Citrix a Novell spolupracují na rozšíření virtualizace

Společnosti Citrix Systems a Novell oznámily spolupráci, která rozšiřuje možnosti volby pro zákazníky díky zvýšené virtualizační interoperabilitě a novým analytickým nástrojům, které pomáhají určit ekonomicky nejvýhodnější...  více

 

ARBES využívá BI nástroje Oracle

ARBES využívá BI nástroje Oracle

ARBES Technologies a Oracle uzavřely dohodu o využívání BI platformy v informačních systémech ARBES, k nimž v prvé řadě patří řešení typu ERP a dále systémy pro správu investičních fondů a kapitálových trhů či obchodování s cennými papíry. ARBES Technologies...  více

 

Microsoft uvolnil českou verzi Security Essentials

Microsoft uvolnil českou verzi Security Essentials

Společnost Microsoft uvolnila českou verzi antivirového programu Microsoft Security Essentials. Tento nový bezpečnostní produkt určený pro domácí uživatele legální licence systému Windows nabízí kompletní antivirovou a spyware ochranu a zabezpečení před ostatními druhy škodlivého softwaru. Na novém antivirovém...  více

 

Embarcadero uvádí ToolCloud

ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

Embarcadero uvádí ToolCloud

Společnost Embarcadero uvedla na trh Embarcadero ToolCloud – produktivnější způsob, jakým zákazníci mohou spravovat a dodávat své softwarové nástroje. Jedná se o odlehčený serverový...  více

 
Hardware - 19. 2. 2010

Výkonná barevná mfp s levným provozem

Výkonná barevná mfp s levným provozem

Xerox uvedl na trh vysokorychlostní multifunkční zařízení (A3), které jako spotřební materiál používá kostky tuhého inkoustu. Řada Xerox ColorQube 9200 se vyznačuje průlomově nízkými náklady na tisk a ekologickým provozem, aniž by se snížila kvalita zobrazení nebo výkonnost....  více