facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby patří mezi disciplíny, které rozvoj informačních technologií ovlivnil zásadním způsobem. Před vstupem počítačů do komerční sféry sloužili pro plánařské účely pouze papírové podklady uchovávané v mapách a šanonech, případně kartotéky s možností takzvaně přehledného řazení. Od toho se odvíjel i charakter výroby – byl převážně opakovaný a každá změna ve výrobním plánu musela být avizována dlouho dopředu, aby jí bylo možné papírově zvládnout a upravit výrobní dokumentaci. Sálové počítače přinesly značný pokrok v možnostech hromadného zpracování a uchovávání dat. Objevily se i nové metodiky, jako například MRP, ale podkla... více »

Nové podnikové řešení pro Dřevozpracující družstvo Lukavec

Nové podnikové řešení pro Dřevozpracující družstvo Lukavec
Implementace IFS Aplikací umožnila Dřevozpracujícímu družstvu zajistit přesnější přehled a kontrolu nad průběhem zakázek a tím zkvalitnit služby poskytované zákazníkům. Používáním IFS Aplikací ve výrobních a distribučních procesech bylo dosaženo mimo jiného zjednodušení a zkvalitnění přehledu dostupnosti prodejních položek, zpřesnění informací o výrobních procesech, možnosti pružnějšího plánování jednotlivých výrobků, okamžitého přehledu o stavu zakázek a získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.
Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL) vzniklo v roce 1953. Výroba spolu se sortimentem výrobků byly postupně rozšiřo... více »

Implementace IS ve společnosti Profil Nábytek

Do roku 2000 využívala humpolecká akciová společnost PROFIL NÁBYTEK informační systém místního výrobce spolu s dalšími softwary pro řízení ekonomické činnosti, skladového hospodářství a výroby. Všechny tyto programy mělo nahradit jediné ucelené řešení. To se ale za celé čtyři roky nepodařilo přizpůsobit specifickým požadavkům firmy zejména v oblasti výroby. Proto společnost na konci roku 2004 přistoupila k výběrovému řízení, ve kterém oslovila tři výrobce komplexních IS.
Mezi hlavní požadavky na nový systém patřilo: řešení výroby založené na výrobkové řadě složené z univerzálních dílců, lokace implementační firmy, náklady na dopr... více »

Virtuální simulace výroby aneb Digitální továrna

Digitální továrna (digital factory) je termín, který se i v České republice stále více dostává do povědomí vedoucích a technických pracovníků ve výrobních závodech. Digitální továrna v obecném pojetí pokrývá celou širokou oblast virtuální přípravy výroby. Její realizace klade vysoké nároky na kvalitní a výkonné výpočetní systémy, které tento virtuální svět pomáhají vytvářet a zpracovávat.
Plánování, ověřování a simulace Oblasti využití systémů digitální továrny (DF) jsou velmi široké a pokrývají všechny etapy plánování výroby, od převzetí modelů výrobků z CAD systémů až po poskytnutí dat potřebných k řízení výroby do ERP systémů. Podle ... více »
akce

Jak na štíhlou výrobu?

Jak na štíhlou výrobu?
Moderními metodami řízení výrobního podniku se to dnes jen hemží. Určitě jste slyšeli pojmy jako lean manufacturing, APS (advanced planning and scheduling), kanban, JIT a další. Jak ale spolu souvisí? Kterou z nich použít? Na kterou z nich se vůbec podrobněji podívat? To jsou otázky, které si kladou manažeři výrobních podniků v souvislosti s potřebou neustálého zlepšování firemních ukazatelů. V tomto článku se zaměříme na souvislosti mezi konceptem lean manufacturing a moderními plánovacími systémy APS.
Lean manufacturing není metoda, je to koncept, který lze vyjádřit ve zkratce jednou větou: „…z čím dál méně dělat čím dál více.“ Největš... více »

Flexibilita IS pro různé typy výrob

Flexibilita IS pro různé typy výrob
Na dodavatele ERP systému jsou často od zákazníků kladeny velké nároky, kterým by asi plně vyhovělo jenom zakázkové řešení na míru, jež je na druhou stranu ochoten málokterý zákazník zaplatit. Pro dodavatele ERP to představuje nelehký úkol, protože jeho řešení musí být velice flexibilní, aby bylo možné v implementační fázi provést jeho konfiguraci podle aktuálních požadavků zákazníka. Také v budoucnu je třeba modifikovat konfiguraci výchozího implementačního stavu podle stále měnících se potřeb.
Pro zákazníka je pak klíčová možnost uživatelského uzpůsobení chování informačního systému podle měnících se potřeb. Sám jsem byl na jedné preze... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
Soutěž - reproduktory Trust
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine