facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Sběr výrobních dat v automobilovém průmyslu

Sběr výrobních dat v automobilovém průmyslu
Výroba automobilů patří mezi průmyslová odvětví s velmi vysokou konkurencí mezi výrobci. Konkurence vytváří tlak na produktivitu a jakost výroby, a podniky jsou proto nuceni hledat stále nová zlepšení parametrů výroby. To není možné bez detailních informací o výrobě a jejím průběhu, proto jsou stále více využívány výrobní informační systémy úrovně MES (Manufacturing Execution System). Firma COMPAS automatizace, která se specializuje na průmyslovou automatizaci a výrobní informační systémy MES, má vyvinut výkonný a nákladově úsporný systém COMES, který výrobci nejen v automobilovém průmyslu využívají pro získávání objektivních informací z výro... více »

Komplexní řešení předvýrobních etap

PLM – product lifecycle management

V oblasti IT technologií se setkáváme se spoustou termínů a více či méně srozumitelných zkratek a běžný uživatel se v této „změti“ pojmů může velice snadno ztratit. Pojďme si proto jednu z nich více přiblížit a vysvětlit. Jednou z již poměrně známých a zavedených zkratek je PLM znamenající product lifecycle management – volně přeloženo řízení životního cyklu výrobku. Většina podniků zejména v oblasti strojírenského průmyslu se již s touto problematikou setkala, nicméně úroveň informovanosti, co se pod tímto pojmem skrývá a co bychom od implementace takovéhoto řešení mohli všechno očekávat, se velice různí. Taktéž jsou poměrn... více »

Specifika plastikářské výroby v ERP systémech

Specifika plastikářské výroby v ERP systémech
Plastikářský průmysl v České republice prožívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Význam odvětví ještě vzrostl díky těsné vazbě na dynamicky se rozvíjející automobilový a elektrotechnický průmysl. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více než deset procent. Jeho perspektiva je dále posilována dobrou surovinovou základnou, širokými dodavatelskými vazbami s navazujícími průmyslovými segmenty, dosavadní nízkou spotřebou plastů na obyvatele v porovnání se zeměmi západní Evropy i rostoucí konkurenceschopností domácích výrobců díky přílivu špičkových te... více »

Informační systémy pro štíhlou výrobu

Informační systémy pro štíhlou výrobu
Současný automobilový průmysl je charakterizován trendem k individualizaci, flexibilitě a zkracování dodacích termínů. Zároveň významně roste podíl dodavatelů na tvorbě celkové hodnoty vozu. U dodavatelů v automobilovém průmyslu (a nejen tam) můžeme v posledních letech sledovat intenzivní snahu o zvýšení efektivity a flexibility výroby. Prakticky všechny výrobní firmy mají dnes na trhu srovnatelné podmínky z hlediska vstupujícího materiálu a dostupnosti technologií. Základní podnikové procesy jsou zvládnuty a standardizovány, konkurenceschopné ceny a vysoká kvalita výrobků jsou samozřejmostí. Skutečnou konkurenční výhodou automotive dodavate... více »
akce

Pokročilé plánování výroby

z pohledu uživatelů

Pokročilé plánování výroby
V dnešní době má většina výrobních firem již nasazený systém ERP nebo MES. Přesto (nebo právě proto) se fenomén APS znovu dostává do popředí zájmu, a to mimo jiné i jako jeden z nástrojů prosazování moderního trendu ve výrobních společnostech – tzv. štíhlé výroby (lean manufacturing).
Přestože se může zdát, že termín APS se u nás začíná ozývat teprve poslední dobou, ve skutečnosti se o tomto fenoménu píše v naší odborné literatuře již nejméně od roku 1996. I tak má Česká Republika údajně zpoždění oproti rozvinutým státům minimálně pět let [1]. A co že je to APS? APS je zkratka z anglického výrazu advanced planning and scheduling.... více »

Výrobní informační systémy v průmyslu

Co přináší informační systémy typu MES

Výrobní informační systémy v průmyslu
Myšlenka využít počítačové systémy k podpoře výrobních činností je již více než třicet let stará. Objevila se už na počátku 80. let minulého století. Nejprve se pro tyto systémy používal název computer integrated manufacturing (CIM), od kterého se, s rostoucí šíří záběru těchto systémů a zahájením prodeje komerčních produktů, přešlo k označení MES (manufacturing execution systems). Tyto výrobní informační systémy, dnes již obecně označované zkratkou MES, představují speciální kategorii informačních systémů určených zejména pro výrobní podniky.
Moderní výrobní technologie dnes pracují na vysokém stupni automatizace a poskytují velmi žádan... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
IT Systems - předplatné
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine