facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 5/2013 , Plánování a řízení výroby

Procesní řízení výrobyMinervaNa organizaci výroby se můžeme dívat z různých hledisek a získáme pak různé klasifikace. Dle četnosti (kusová, sériová, hromadná), dle reakce na poptávku (výroba na sklad, na zakázku, montáž na zakázku, projektová výroba), dle průběhu (diskrétní, procesní) atd. Každá kombinace výše uvedených hledisek vyžaduje jiný přístup při tvorbě technologických norem, kalkulaci nákladů, plánování a řízení výroby, controllingu. Pojďme se nyní blíže podívat na procesní výrobu.


V České republice najdeme nejvíce zástupců procesní výroby v oboru potravinářské výroby, pak v oblasti chemie, farmacie a také ve slévárenství. Na první pohled procesní výrobu poznáte tak, že ji nelze sledovat po kusech na vstupu, mezi operacemi a na výstupu. Používá také receptury. Většinou probíhá na technologickém zařízení o konkrétní velikosti odpovídající velikosti výrobní dávky či šarže nebo na průtočném zařízení. Na vstupu do zařízení něco napouštíme či sypeme, dle porovnání naměřených a požadovaných výsledků přidáváme další vstupní suroviny, upravujeme technologické parametry zařízení a na výstupu získaný artikl napouštíme do nádrží. Pak navazuje expedice výrobku v cisternách, nebo je získaný artikl v nádržích polotovarem a pokračuje do další, třeba již diskrétní výroby, v níž se mění na tablety, rohlíky, mléko v kartonech, sýry, lahvové limonády, lihoviny či pivo, čisticí prostředky apod.

Aby informační systém dobře podpořil procesní výrobu, musí obsahovat speciální funkcionalitu. V oblasti technologické přípravy výroby nevystačíme s klasickými kusovníky. Musíme umět definovat procesy, do nichž vstupují suroviny a z nichž pak vystupuje několik produktů a vedlejších produktů. Normy spotřeby se mohou definovat v množství nebo v procentech a teprve určená velikost výrobní dávky poskytne informaci o množství vstupních surovin. Vstupní suroviny navíc mohou mít proměnlivou koncentraci či vydatnost, takže systém pak musí přepočítat vstupní množství dle konkrétní použité vstupní šarže. Rozdělení nákladů na výstupní produkty z procesu musí být definovatelné nezávisle na vzniklém množství. Plánová kalkulace se pak řídí stanovenými poměry a musí započítat i energetické vstupy a přípravné časy. Právě náklady na přípravu výroby (nastavení, čištění) tvoří významnou částku, a proto je nutné dokázat nasimulovat náklady při různých velikostech výrobních dávek a při plánování umět řadit výrobu šarží do kampaní.

Pohled na zpracování procesu v potravinářství
Pohled na zpracování procesu v potravinářství

Plánování musí v čase dynamicky vycházet z poptávky, rozpracovanosti, zásob, surovin na cestě a musí umožnit naplánovat kampaně tak, aby poptávka byla v čase plynule vykrývaná, avšak vyráběné šarže na sebe optimálně navazovaly. Jde o balancování mezi snahou udržet nízké zásoby a rozpracovanost a nízké náklady na výrobu (minimalizovat přestavování technologických zařízení). Evidence skutečnosti je často spojena s požadavky na dohledatelnost vstupních šarží surovin. Je tedy výhodné identifikovatelné šarže (pytle, balení) hned při příjmu označit čárovými kódy a všechny další skladové pohyby evidovat do systému pomocí RF terminálů. U kapalných surovin, jejichž šarže se na vstupu mísí, musí systém umět zpětný odpočet šarží, a poskytnout pak alespoň hrubou informaci pro dohledatelnost. Ve vlastním výrobním procesu je často velké umění navázat informační systém na specifické výrobní technologie a jednak jim poskytnout řídící údaje, jednak od nich převzít informace o průběhu výrobního procesu. Pokud to váš podnikový ERP systém a jeho dodavatel dokáže, ušetříte miliony korun, které byste museli zaplatit za specializovaný MES systém, a navíc budete dlouhodobě spořit díky jednodušší architektuře a správě softwaru ve vaší firmě. Podobně je tomu i s vazbou na LAB systémy. Jimi naměřené informace je nutné dát do souvislosti s evidencemi v podnikovém informačním systému. V procesní výrobě se často setkáváme i s nutností evidence množství současně ve dvou měrných jednotkách. Například sýry zrají a systém musí evidovat kusy a hmotnost před a po zrání. Chemické látky se v průběhu procesu mohou odpařovat. Při expedici lze používat základní měrné jednotky, ale někdy je nutné expedovat i v alternativních jednotkách nebo aktuálně naměřených koncentracích. To vše může ještě zkomplikovat konsignace na vstupu a výstupu, případně u některých výrobků spotřební daň.

Do vaší firmy můžete implementovat jakýkoli informační systém. Pokud vyberete systém, který neobsahuje potřebnou specifickou funkcionalitu a jeho dodavatel nezná dobře váš byznys, zaplatíte za doprogramování až desetkrát více než byly původní předpoklady a efektivita vašich procesů může být poloviční ve srovnání se světovými standardy. Pokud vyberete systém a dodavatele znalého vašich specifik, budou plánované náklady na implementaci dodrženy a můžete se z krátkodobého i dlouhodobého hlediska posunout výrazně blíže ke světové špičce.

Vladimír Bartoš
Autor je ředitelem podpory prodeje společnosti Minerva Česká republika.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.