facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
IT řešení pro výrobní podniky II , Plánování a řízení výroby , AI a Business Intelligence

Business intelligence ve výrobních podnicíchAlgotechVýrobní podniky v současné době čelí většímu tlaku než kdykoli dříve a tento tlak stále stoupá. Globalizace, nová konkurence, ekonomická krize nutí podniky k zeštíhlování organizační struktury, větší konkurenční dravosti, snižování nákladů, zatímco na druhé straně jsou nuceny vyrábět větší počet typů produktů, výrobky upravovat dle požadavků konkrétního zákazníka a dodržovat stále přísnější normy a standardy. Jak mohou výrobní podniky zajistit, aby byla každá objednávka efektivní a zisková a zároveň docházelo k úsporám, nebo dokonce přinesla nové obchodní příležitosti? Dokáže business intelligence (BI) výrobním podnikům poskytnout odpovědi na tyto otázky?


Business intelligence se ve výrobních podnicích vyskytuje jako hodnotná investice. Tyto firmy si začínají uvědomovat značnou propast mezi tradičním BI a výrobním BI systémem, který je navržen tak, aby zajišťoval hladký chod výrobních linek s vazbou na dodavatelsko-odběratelský řetězec. Jak ovlivňuje dění ve výrobní hale prodej a jak to ovlivní zisk?

Začínáme s BI

Implementace business intelligence systému může být v prostředí výrobní společnosti velmi náročná. Problémem mnoha organizací s více výrobními jednotkami, ať už vzdálených geograficky či produktovou řadou, je právě její různorodost. Zde může BI řešení přerůst v něco stěží použitelného pro následné rozhodování. Všichni výrobci, bez ohledu na to, jaké výrobky opouštějí jejich výrobní linky, sdílejí stejnou oblast pro obchodní příležitosti. Zde je důležité pochopení potřeb zákazníků, jejich spotřebitelského chování a potřeb nákupu ve vazbě na snižování nákladů na zásoby.

Ve výrobních společnostech existuje velké množství reportů, které jsou nezbytně důležité pro chod firmy, ale jen málokdo dokáže říci, proč report vytváří, k jakému účelu tento report dále slouží a kdo se na jeho základě rozhoduje.

Vlastnictví dat

Žádný BI nástroj nemůže pracovat bez dat a v případě, že data nejsou přesná a specifická, bude použitý BI systém chrlit nesmyslné údaje. První krok překvapivě není budování datového skladu nebo vytváření specializovaných databází. Skutečná příprava začíná mnohem dříve, než mnozí očekávají. Prvním krokem je přiznání a uvědomění si managementu, že vlastnictvím firmy není jen firma a s ní spojené know-how, ale také samotná data produkovaná firmou. Od kvality a smyslu produkovaných dat se pak odráží úspěšné nasazení BI systému.

Co v BI sledovat?

IT oddělení dokáže pomoci v orientaci mezi daty a s jejich definicí. Dokáže odpovědět: co je kontakt zákazníka, co je skladová položka. Ale zkuste se zeptat několika lidí v místnosti, aby definovali produkt nebo profitabilitu zákazníka. Je nutné porozumět, jak kalkulujete náklady na materiál, energii, výrobní prostory či lidskou práci – to zpravidla není pro každou výrobní firmu stejné.

Agregace a kvalita dat

Mnoho tradičních BI systémů začíná s dedikovaným BI datovým skladem. Je ale nutné se také poohlédnout po nových trendech v oblasti BI, jako jsou technologie in-memory analysis (zpracování v paměti), columnar database (sloupcové databáze), partitioning, databázová komprese a další, které jsou užitečné pro zpracování strukturovaných či nestrukturovaných dat. Významným trendem je také provoz BI systému v cloudu či používání mobilních technologií.

Je zřejmé, že výrobní společnosti potřebují zmapovat potřebu datové architektury co nejdříve před nasazením výrobního BI systému. Pro výrobní firmy je nezbytné vytvoření plánu pro správu dat, aby zajistily, že jejich BI údaje budou správné. Že rozhodnutí, která na základě takových dat učiní, budou korektní. Veškerá agregace, synchronizace a čištění dat je velmi obtížná část nasazení BI systému. Jakmile budou data z různých zdrojových systémů na jednom místě, budou v požadované úrovni agregace a budou očištěná, je možné začít s nimi pracovat.

Úspěšné nasazení BI pro výrobní podniky

Použití BI ve výrobních firmách může být užitečné zejména v případě, když jsou zobrazovaná BI data v reálném čase, nebo se alespoň reálnému času blíží. Pro strategické analýzy a rozhodování mohou být údaje, které jsou v BI systému několik dnů staré, již nepoužitelné. Zobrazení dashboardů v reálném čase může být působivé, ale společnost musí zvážit, jak budou jednotlivé metriky měřeny. Ne všechny pak stojí za náklady na správu dat v reálném čase.

Při nasazování BI systému je nutné postupovat po jednotlivých malých krůčcích vytyčených v harmonogramu implementace. Jednu vybranou metriku je možné realizovat během relativně krátké doby. Je potřebné ukázat klíčovým uživatelům něco hmatatelného, protože v případě, že není vidět něco hmatatelného během několika týdnů, lidé ztrácejí zájem, ztrácí zaměření na potřebné změny ve firmě. Není možné používat strategické plánování, aniž by i nadále bylo k dispozici taktické plánování na několik týdnů.

I když je teoreticky možné, aby výrobní firma nasadila výrobně orientované BI řešení svými vlastními silami, bylo by to mnohem komplikovanější než využít specializované konzultanty. Je výhodné využít spolupráce s konzultanty, kteří BI implementují, znají osvědčené postupy, nahromadili již dlouhý seznam potenciálních úskalí a nebudou opakovat stejné chyby.

Výrobní podnik věnuje mnoho úsilí na nasazení BI systému, na agregaci a synchronizaci dat, čištění dat, tvorbu metrik a vytváření specifických analýz. V srdci každého systému je však software a hardware, který odvádí těžkou práci. Výběr nevhodného nástroje pak zaručuje dodatečné náklady na odstranění vzniklých problémů při provozu BI.

Statistiky ukazují, že firmy vynaloží obrovské úsilí na vybudování svého výrobního BI systému, ale testovací provoz BI již zdaleka není rutinní záležitostí. Robustní testovací provoz je nutný pro ověření nároků BI systému a přispěje také s největší pravděpodobností k odhalení případných problémů. Teprve po absolvování úspěšného testovacího provozu je možné přistoupit k produkčnímu provozu výrobního BI systému.

Bronislav Lukáš
Autor působí jako senior konzultant společnosti Algotech.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -