facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
ERP systémy Plánování a řízení výroby

Novinky v Microsoft Dynamics AX 2012MS DynamicsMicrosoft nedávno uvedl na český trh novou verzi svého podnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX 2012. Nová verze přichází po třech letech a přináší s sebou řadu novinek a vylepšení. Ty se týkají hlavně výkonu, nástrojů pro business intelligence, ale také jednotlivých modulů a funkcí a v důsledku i pozicování produktu.


Microsoft nedávno uvedl na český trh novou verzi svého podnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX 2012. Nová verze přichází po třech letech a přináší s sebou řadu novinek a vylepšení. Ty se týkají hlavně výkonu, nástrojů pro business intelligence, ale také jednotlivých modulů a funkcí a v důsledku i pozicování produktu.

Důraz na mobilitu a business intelligence nástroje

Webové rozhraní Microsoft Dynamics AX 2012 nově podporuje více webových prohlížečů i více platforem. To otevírá možnosti práce se systémem na tabletech a chytrých telefonech. Změn doznala také oblast business intelligence, která dává do popředí uživatelské role, jako je například finanční ředitel, obchodní manažer, vedoucí skladu apod. V základu je k dispozici přes tři desítky uživatelských rolí, pro které jsou na základě best practices předpřipraveny BI výstupy, které v dané roli uživatel obvykle potřebuje. Systém v sobě obsahuje 16 analytických kostek a přes 800 předpřipravených reportů, které si pouze stačí zpřístupnit. Uživatelé v systému naleznou také tzv. Info Parts neboli kontextové BI moduly, které si mohou sami podle potřeby zpřístupnit v příslušném pohledu, kde je potřebují využít. Jednotlivé reporty a propojení lze navíc snadno editovat i v prostředí nástroje PowerPivot. Ten je nově součástí Microsoft Excel 2013. Rychlejší chod některých úloh

Ačkoliv z pohledu uživatele vypadá Microsoft Dynamics AX 2012 v podstatě identicky jako jeho předchůdce – tedy až na aktualizaci uživatelského rozhraní ve stylu novější verze Office – tak serverová část se změnila k nepoznání. Microsoft totiž změnil použitý model a umožnil nativním X++ aplikacím využívat prostředí Microsoft .NET. Právě tato změna umožňuje spouštět komplexní reporty a dotazy v reálném čase. Některé náročnější analýzy, které bylo potřeba u předchozí verze dokonce plánovat na dobu, kdy je server méně zatížený, je tak nyní možné provádět kdykoliv.

Nové moduly i další novinky

Nová verze stěžejního podnikového řešení Microsoftu má oproti předchozí verzi mírně inovovanou architekturu. Základní vrstvu tvoří i zde pět pilířů – Microsoft platforma, která zajišťuje správu i chod, přizpůsobitelnost, kam spadají také nové vizualizační nástroje společné např. pro MS Excel 2013 či MS SQL Server 2012, jednoduchost, integrovatelnost (a to nejen s dalšími nástroji od Microsoftu) a globální dosah reprezentovaný množstvím jazykových mutací a rozsáhlou partnerskou sítí dostupnou po celém světě.

Druhou vrstvou jsou horizontální aplikace neboli moduly. Ty prošly v nové verzi rozsáhlým omlazením. Některé starší moduly byly rozděleny na dva dílčí, propracovanější a specializovanější, jiné jsou úplně nové. Microsoft se tak snaží reflektovat současné best practices a vychází vstříc většímu množství specializovanějších firem, pro které je například podstatnější oblast nákupu a správy zdrojů.

Moduly Microsoft Dynamics AX 2009 Moduly Microsoft Dynamics AX 2012
Hlavní kniha Hlavní kniha
  Majetek (novinka)
Banka Správa bank a hotovosti
Závazky Závazky
  Zásobování a nákup (novinka)
Pohledávky Pohledávky
  Prodej a marketing (novinka)
Správa skladu Správa produktů (novinka)
  Správa skladu a zásob
Správa výdajů Správa služebních cest a výdajů
Výroba Správa výroby
Projekty Správa a účtování projektů
Projekty Interní kontrola a dodržování regulací (novinka)

Tab. 1 Srovnání modulů MS Dynamics 2012 s předchozí verzí


Oborová řešení přímo v základu

Třetím stavebním kamenem jsou pak vertikální aplikace, tj. oborová řešení pro nejrůznější specifické oblasti podnikání. Microsoft Dynamics AX 2012 chce připravit velké firmy i holdingy na snadnou a rychlou expanzi do nových odvětví, např. prostřednictvím fúzí či akvizic. Každý zákazník má automaticky k dispozici všechna vertikální řešení. Pokud se pak např. podnik se štíhlou výrobou rozhodne začít působit v oblasti retailu, pouze si daný modul zpřístupní. V jedné instanci nového Dynamics AX lze provozovat 0 až všech 6 vertikálních aplikací, a to i pro různé firmy v holdingu.

Štíhlá výroba nabízí nástroje pro implementaci balancování výroby pomocí metodologií kanban, heijunka, operací JIT (just in time) a dalších klíčových taktik, které v Česku využívají zejména firmy působící v oblasti automobilového průmyslu.

Procesní výroba nabízí modelování výrobních kapacit, jejich přesné plánování, kalkulace ve výrobě a umožňuje snadno získat potřebné informace k efektivnímu řízení výrobních zdrojů, naceňování výroby a zvýšení ziskovosti a cílí hlavně na firmy v oblasti chemického, petrochemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Navíc podporuje i práci s alternativními recepturami a předpisy, takže umožňuje využít dostupné zásoby a výrobní kapacity na maximum.


Vertikální aplikace pro státní a veřejnou správu je přizpůsobena specifickým potřebám financování organizací ze státního a veřejného rozpočtu a podporuje funkce kontroly dodržování rozpočtových pravidel, čerpání dotací, atd. K dispozici je i proaktivní kontrola čerpání jednotlivých rozpočtových kapitol, řízení, kontrolu a udělování grantů, kontrolu výběru daní a dalších povinných poplatků i řízení víceletých projektů financovaných z různých finančních zdrojů.

Řešení pro retail je určeno zejména pro firmy podnikající v oborech maloobchodního prodeje s větším množstvím poboček a pokladen, které potřebují mít k dispozici rychle přehledy jak na úrovni jednotlivých oddělení, prodejen, tak divizí i celé firmy.

Vertikální aplikace pro řízení distribučních společností
přináší nástroje pro řízení celého distribučního řetězce, včetně náhledu na objednávky a dodávky napříč spravovanými společnostmi či přepočtu jednotlivých měn dle cílových destinací a to nejen na základě aktuálních měnových kurzů, ale také na základě národních ceníků.

Vertikální aplikace pro firmy z oblasti služeb přináší specifické funkce jako rozšířenou správu a řízení přípravy nabídek, projektové řízení, včetně platformy pro týmovou spolupráci na projektech, nástroje pro forecasting, plánování a alokaci zdrojů a rozšířené možnosti personálního managementu. 

Provázání s dalšími aplikacemi Microsoftu na serverech i v cloudu

Jak bylo řečeno výše, jednou z výhod systémů Microsoft Dynamics je jejich bezproblémové provázání s ostatními produkty Microsoftu. U Dynamics AX 2012 je toto provázání samozřejmě aktualizováno na současné verze všech produktů. Jako databáze se využívá nejnovější SQL Server 2012, který sám o sobě přináší zajímavé funkce zejména v oblasti BI. Samozřejmostí je i provázání na Exchange 2010, SharePoint 2010 a nový Excel 2013, který přináší analytické nástroje jako PowerView a PowerPivot. Nová verze MS Dynamics AX 2012 však nabízí i úzké provázání s Lync Serverem a na Skype. ERP lze navíc snadno provázat i s cloudovými alternativami těchto aplikací, které reprezentuje generace Microsoft Office 365.

Řešení pro holdingy i rostoucí firmy

Poslední novinkou je posun v oblasti pozicování produktu. Microsoft Dynamics AX 2012 dokáže nabídnout potřebné funkce jak rozsáhlým holdingům provozujícím filiálky v několika zemích i specifické vnitropodnikové služby jako je třeba firemní banka, tak rychle rostoucím menším firmám, které mohou mít v začátcích třeba jen pět uživatelů. Ostatně i v České republice najdeme příklady, kdy si Microsoft Dynamics AX zvolily firmy ve svém začátku, a to právě proto, že plánovaly rychle expandovat a potřebují silné nadnárodní řešení, které je tento rychlý růst schopno pokrýt. Stejně tak tu máme příklady holdingů působících ve více zemích a s různými typy podnikání. Microsoft Dynamics AX 2012 se tak stává více univerzálním nástrojem, než jakým byla jeho předchozí verze.

Milan Cvrkal
Autor je produktovým manažerem divize Microsoft Dynamics společnosti Microsoft.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Kubernetes a OpenStack pod taktovkou [SCP] SafeDX Cloud Platform

SCPSpolečnost SafeDX do­kon­či­la změny vy­plý­va­jí­cí ze změny vlast­nic­ké struk­tu­ry a pod kříd­ly glo­bál­ní­ho vý­rob­ce Fox­conn se plně za­mě­řu­je na roz­voj na­bíd­ky clou­do­vých služeb a kon­tej­ne­ro­vých ře­še­ní v pro­stře­dí Kubernetes.