facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Gopas - ManDay.it
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Využití data miningu v oblasti kontroly kvality výroby

Využití data miningu v oblasti kontroly kvality výroby
Pokud hovoříme o data miningu (dolování dat), většina z nás si jako typické oblasti využití vybaví bankovní sektor, pojišťovny, telekomunikace či například marketing. Použití je samozřejmě daleko širší. Protože dataminingové metody přinášejí řadu nesporných výhod, prosazují se postupně s úspěchem v medicíně, genetickém inženýrství a také například v průmyslové sféře. A právě možnostem využití data miningu v průmyslu je věnován tento článek. Konkrétně se zaměříme na potravinářský průmysl a seznámíme se s aplikací dataminingových metod v oblasti kontroly kvality výroby.
Vstupní data a cíle V našem příkladu využití dataminingových met... více »
POINT.X

Úskalí plánovacích procesů ve výrobních podnicích

Úskalí plánovacích procesů ve výrobních podnicích
Co obvykle ve výrobních společnostech prostřednictvím informačních systémů plánujeme: dodávky materiálů, kapacity strojů nebo pracovišť, kapacity jednotlivých profesí, ale také kapacity přípravků a měřidel, kapacity konstruktérů a technologů, případně projektantů atd. To vše v přímé vazbě na jednotlivé výrobní zakázky především s ohledem na plnění zákazníkem požadovaných termínů. Všechny tyto aspekty sledujeme v několika plánovacích úrovních – v rámci operativního plánu, střednědobého plánu a plánu výhledového. Parametr času těchto plánů se liší u jednotlivých společností dle průběžné doby výroby. Jiný bude operativní plán pro výrobce turbín,... více »

Zvláštnosti řízení šaržových výrob

Zvláštnosti řízení šaržových výrob
Článek se zabývá řízením šaržových výrob, které se využívají ve farmacii, kosmetice, potravinářství a částečně i v jiných odvětvích. V rámci této, jakkoliv specifické, nicméně známé, problematiky se článek zaměřuje na regionální specifikum šaržových výrob, které jsou často málo automatizované, na rozdíl od šaržových výrob ve světě. Současně ukazuje možnosti, jak je možné takto specifické výroby řídit i dokumentovat.
Šaržové (používá se i označení dávkové) výrobní procesy jsou procesy, které vedou k výrobě konečných množství (šarží) materiálů tak, že vstupní materiály (sledují se jejich šarže) jsou zpracovány stanoveným postupem (předpise... více »
POINT.X

Trendy v managementu údržby

Trendy v managementu údržby
V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem management údržby. Nové koncepce a technologie měnící celkový pohled a přístup k jeho fungování z něj činí jednu z dynamicky se vyvíjejících a ostře sledovaných oblastí moderního facility managementu. Dlouhodobým trendem v managementu údržby je efektivní správa výrobních zařízení a technologických celků s minimalizací vynaložených nákladů a využitím všech současných diagnostických zařízení a metod. Optimalizace výrobního procesu a jeho spolehlivost se tak výrazně promítá nejen do postavení jednotlivých hospodářských subjektů na trhu, ale přináší také velmi významné úspory vlastních nákladů... více »
akce

Integrace CAD s podnikovým informačním systémem strojírenského podniku

V posledních třech letech zaznamenali dodavatelé CAD řešení meziroční nárůst objemu prodejů CAD licencí přes třicet procent. Tento trend pokračuje i letos. Hlavním trhákem je přechod z 2D na 3D. Firmy investují miliony korun do licencí softwaru a očekávají rychlou návratnost. Ta se však ne vždy dostavuje.
Ty firmy, které jsou s výsledky spokojeny, přistupovaly ke změně metodicky. Nejprve si vybraly, jaký CAD systém budou používat, následně dodavatele a pak se pustily do společné práce. Po několika měsících začali jejich konstruktéři pracovat ve 3D. Dnes se zamýšlejí co dál – jak mají být ještě efektivnější, jak napojit konstrukci d... více »

Sběr výrobních dat v automobilovém průmyslu

Sběr výrobních dat v automobilovém průmyslu
Výroba automobilů patří mezi průmyslová odvětví s velmi vysokou konkurencí mezi výrobci. Konkurence vytváří tlak na produktivitu a jakost výroby, a podniky jsou proto nuceni hledat stále nová zlepšení parametrů výroby. To není možné bez detailních informací o výrobě a jejím průběhu, proto jsou stále více využívány výrobní informační systémy úrovně MES (Manufacturing Execution System). Firma COMPAS automatizace, která se specializuje na průmyslovou automatizaci a výrobní informační systémy MES, má vyvinut výkonný a nákladově úsporný systém COMES, který výrobci nejen v automobilovém průmyslu využívají pro získávání objektivních informací z výro... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
IT Systems - předplatné
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine