facebook
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Plánování a řízení výroby

APS, MES, Product management, PLM

clanky Plánování a řízení výroby: články

Logistika pro štíhlý podnik

Logistika pro štíhlý podnik
Činnosti spojené s přepravou, manipulací a skladováním zaměstnávají v běžném podniku až čtvrtinu pracovníků. Doba, kterou materiál nebo výrobek stráví v podniku, je téměř z osmdesáti procent spotřebována mimo vlastní výrobu. Logistické transakce tvoří často i více než polovinu celkových nákladů na produkt a významně ovlivňují i jeho kvalitu.
Světové trhy stále více požadují výrobky a služby, které mají vyhovovat individuálním potřebám zákazníků, avšak za cenu výrobků nebo služeb produkovaných hromadně (tzv. mass customization). Pro podniky, které chtějí prosperovat a dlouhodobě na těchto trzích existovat, to představuje výrazný nárůst va... více »

Výrobu přívěsů ve společnosti Panav podporují IFS Aplikace

Efektivně naimplementovat nový moderní informační systém je nezbytný krok ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti společnosti na trhu v jednotné Evropě. Jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrobců silničních přepravních prostředků – akciová společnost PANAV – se pro tento krok rozhodla a jako klíčový prvek svého nového informačního systému zvolila produkt IFS Aplikace.
Výrobní program společnosti PANAV zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad devět tun, které nacházejí své zákazníky především ve střední Evropě (prodejní zastoupení má společnost na Slovensku, v Polsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku... více »

Informační systémy v plánování a řízení výroby

Informační systémy v plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby je velmi široký a obsáhlý pojem. Následující text si klade za cíl stručně popsat jeho jednotlivé úrovně včetně následné vazby na podpůrné informační systémy.
Obecné rozdělení Pokud mluvíme o plánování a řízení výroby jako o podnikovém procesu, musíme si uvědomit, že tento proces má několik úrovní: strategická úroveň plánování a řízení, střednědobá (taktická) úroveň plánování a řízení, operativní úroveň plánování a řízení. Strategická úroveň Strategie je definována jako činnost, při které jsou přijímána taková rozhodnutí, po jejichž realizaci má organizace silnější pozici v rámci konkurenčního pr... více »

PLM systémy při výrobě potravin a nápojů

PLM systémy při výrobě potravin a nápojů
PLM systémy se zrodily z potřeb výrobních, zejména strojírenských podniků již v devadesátých letech. Z počátku se jednalo o zajištění správy dat z CAx systémů a o podporu týmové práce ve vývojových odděleních. Postupně přicházely nové, složitější požadavky – zajistit kompletní správu všech informací o výrobku po celý jeho životní cyklus. Co má společného správa dat o „nějakém stroji“ s potřebami potravinářské firmy?
Společným problémem pro všechny výrobce jsou tedy data a jejich nedostatečnost, přesnost, integrita, konzistentnost, bezpečnost, platnost v čase a jejich sdílení správnými osobami. Podívejme se proto podrobněji na jednotlivé ... více »
akce

IS QI pomáhá růst firmě EMP-Centauri

Firma EMP-Centauri je jednou z bezmála tří set firem v ČR, které se za necelých pět let rozhodly pro QI coby moderní informační systém, který umožní majitelům firmu řídit efektivně a zaměřit se lépe na vlastní předmět podnikání a jeho další rozvoj. Za svého průvodce na cestě k uskutečnění tohoto záměru si vybrala certifikovaného implementačního partnera – společnost JANET.
EMP-Centauri je úspěšná společnost vyvíjející a vyrábějící zařízení vysokofrekvenční techniky pro příjem a distribuci signálu satelitní televize z antény k více uživatelům. Prototyp prvního multipřepínače vyvinul Ing. Váňa, jeden z majitelů společnosti, před patnácti l... více »

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby

Vizualizace, simulace a optimalizace v plánování a řízení výroby
Plánování a řízení výroby patří mezi disciplíny, které rozvoj informačních technologií ovlivnil zásadním způsobem. Před vstupem počítačů do komerční sféry sloužili pro plánařské účely pouze papírové podklady uchovávané v mapách a šanonech, případně kartotéky s možností takzvaně přehledného řazení. Od toho se odvíjel i charakter výroby – byl převážně opakovaný a každá změna ve výrobním plánu musela být avizována dlouho dopředu, aby jí bylo možné papírově zvládnout a upravit výrobní dokumentaci. Sálové počítače přinesly značný pokrok v možnostech hromadného zpracování a uchovávání dat. Objevily se i nové metodiky, jako například MRP, ale podkla... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
Soutěž - reproduktory Trust
Časopis IT Systems
IT Systems 1-2/
IT Systems 12/
IT Systems 11/
IT Systems 10/
Edice IT Systems Special
příloha #1 1-2/
příloha #1 11/
příloha #1 10/
příloha #1 9/
Ceník inzerce portálu SystemOnLine