facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Virtualizace a cloud computing

Konsolidace serverů, virtualizace aplikací a desktopů, cloud computing

clanky Virtualizace a cloud computing: články

Význam lidského faktoru v cloudových službách

Význam lidského faktoru v cloudových službách
Co se vlastně skrývá v „black boxu“ cloud computing? Dochází k nějakým změnám oproti minulosti? Je něco, čeho by si měli zákazníci zvláště všímat? To jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v následujícím textu.
Před třemi až pěti bylo hlavní motivací pro cloud eliminace úvodní investice a přístup odkudkoliv. Dnes se stále častěji objevuje požadavek, aby dodavatel převzal kompletní odpovědnost za provoz systému. U menších firem pak odpovědnost za provoz celé podnikové informatiky. Tím se mění i nároky na to, co všechno musí provozovatel cloudu zajistit. Lidé jako nejcennější aktiva poskytovatele cloudov... více »

Jste připraveni na cloud? Položte si pět klíčových otázek

Jste připraveni na cloud? Položte si pět klíčových otázek
Při rozhodování o konkrétním typu cloudu se můžete řídit následujícími kritérii: velikost organizace, pokročilost IT oddělení, výše rozpočtu a samozřejmě potřeba cloudu jako takového. Jedno je však jasné i bez ohledu na to, jaký typ cloudu je pro vás nejvhodnější. Být na cloud připraven je v dnešní době naprosto klíčové. Abyste se ujistili, že této technologii plně rozumíte a přechod do cloudu bude mít hladký průběh, musíte si položit několik klíčových otázek
1. Jste skutečně připraveni? Máte se svou stávající infrastrukturou nějaké problémy? Co přesně potřebujete, aby byl váš přechod úspěšný? Jak si vlastně úsp... více »
  

- Inzerce -

Cloud infrastruktura Českých Radiokomunikací

na bázi architektury vBlock šetří miliony i dalším firmám


Servery s IT službami Českých Radiokomunikací byly dříve umístěny v osmi hlavních lokalitách společnosti. Zaměstnanci IT, kteří se o servery starali, pracovali pouze na dvou místech, a to v Praze. V případě nutnosti osobního zásahu tak bylo dopravou na místo mrháno časem, nehledě na to, že případná odstávka se o tento čas zbytečně prodlužovala. A zasahovala-li třetí strana, pak se zásah promítl i do financí. Řešením dané situace bylo vytvoření virtuálního datového centra, které bude sloužit také ke komerčnímu využití externími subjekty při poskytování služeb infrastructure as a service (IaaS).

Proč chtít otevřený hybridní cloud?

Proč chtít otevřený hybridní cloud?
Abychom pochopili, proč jsou otevřené hybridní cloudy tak důležité, musíme se seznámit s tím, co je jejich základem. Otevřené hybridní cloudy stojí na pěti pilířích. Prvním z těchto pilířů je možnost nabídnout firmám nástroje, které podpoří podnikání v éře cloudů. Druhý se týká podpory rozmanitosti IT prostředí v podnikovém prostředí, a to bez ohledu na zvolenou strategii cloud computingu. Třetí pilíř souvisí s možnostmi přizpůsobení současným IT znalostem a dovednostem dané firmy. Jinými slovy, pokročilé cloudové funkce jsou zpřístupněné pouze tehdy, pokud je na to konkrétní firma připravená. Začtvrté jde o... více »

Cloud z hlediska řízení rizik a nákladů (1. díl)

Cloud, jeho právní rámec a bezpečnost

Cloud z hlediska řízení rizik a nákladů (1. díl)
Cloud computing se v posledních letech stále více dostává do povědomí profesionálů IT. Typickými příklady cloudových služeb jsou Google Apps, iCloud, Amazon Elastic Cloud nebo Dropbox. Bohužel jistá zmatenost pojmů, vzniklá marketingem, způsobuje nejednotný pohled na to, co cloud skutečně je. Pokud se tedy chceme zabývat cloudem z hlediska řízení rizik a nákladů, je zapotřebí nejdříve stručně popsat, co se pod pojmem cloud rozumí.
Současný způsob provozování ICT má tendenci vázat služby na konkrétní hardware s konkrétními vlastnostmi a parametry. Pro účely tohoto článku budeme vycházet z modelu cloudu, při k... více »
  

- Inzerce -

„Zelená“ datová centra se vyplácejí

Vysoké ceny elektřiny, rostoucí počet serverů, zvyšující se nároky na výpočetní výkon, vysoké odpadní teplo a emise CO2 volají po starostlivém využívání energie v datových centrech. Provozovatelům se vyplatí, aby problematiku spotřeby energie zařadili do své agendy. Opatření na zvýšení energetické účinnosti slibují značné úspory a připravují datové centrum na budoucí právní předpisy.

K čemu vlastně potřebujete software?

K čemu vlastně potřebujete software?
Kupovat si softwarové licence je zavedený zvyk, protože... protože to jinak vlastně nikdy nešlo, tedy pokud jste nechtěli krást nebo si textový editor či účetní systém naprogramovat sami. Jenomže ve skutečnosti software vlastně vůbec nepotřebujete.
Ve skutečnosti totiž potřebujete napsaný dokument nebo tabulku, správně vedené účetnictví, spolehlivě běžící mailový server. Potřebujete výsledek, ne nástroj a už určitě nepotřebujete za onen nástroj jednorázově utratit dost velké peníze. (Nemluvě o tom, že software není třeba auto, které, když už jej nepotřebujete, můžete prodat dál. S dalším prodejem software to není tak jedno... více »

Rozhovor s Martinem Štětkou z Veeam Software

Rozhovor s Martinem Štětkou z Veeam Software
Řada českých firem už má alespoň část infrastruktury zvirtualizovanou. Toto prostředí má z hlediska zálohování v ledasčem odlišné požadavky a vytváří i nové možnosti v business continuity scénářích. Drží s tím krok zálohovací nástroje krok? Na to jsme se zeptali Martina Štětky ze společnosti Veeam, která se na monitoring a zálohování virtuálního prostředí specializuje.
Jaká je dnes situace se zálohovacím softwarem v českých firmách? Většina firem dnes nějaké zálohovací nástroje používá. Pravda ale je, že se často jedná o systémy postavené na principech fyzického světa. Používají je pro virtu... více »
  

- Inzerce -

Produkty VMware vCenter otevřely

novou éru efektivní správy IT infrastruktury


virtualizace-vmware.jpgHledáte způsob, jak získat větší škálovatelnost virtualizovaných datových center, zvýšit jejich produktivitu a nabídnout tak lepší služby zákazníkům?

Trocha historie virtualizace
Dnes velmi aktuální téma virtualizace bylo poprvé zmíněno v roce 1960, kdy došlo k vytvoření prvního vskutku virtuálního stroje kombinací hardwaru a softwaru. Termínem virtualizace označujeme technologie, jejichž cílem je vytvořit abstraktní vrstvu mezi hardwarovými systémy a softwarem, který na nich funguje. Díky vizualizaci se tak pojem server neomezuje na svou fyzickou podobu, ale symbolizuje skupinu dostupných zdrojů.

 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Ceník inzerce portálu SystemOnLine