facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Virtualizace a cloud computing

Konsolidace serverů, virtualizace aplikací a desktopů, cloud computing

clanky Virtualizace a cloud computing: články

Předpoklady úspěšného zavádění cloudu

Předpoklady úspěšného zavádění cloudu
Málokdo si dnes troufne oponovat tvrzení, že cloud computing nabízí ohromný potenciál v oblasti poskytování služeb jedincům, v rámci SMB i nadnárodních korporací. Lidé tak mají přístup k aplikacím v podstatě odkudkoli a pracují v nich přesně tak, jak jsou zvyklí. Rozvoj v této oblasti však mohou brzdit určité nedostatky. Jaké jsou tedy předpoklady úspěšného zavádění cloudu?
Fungování na různých operačních systémech, přechod na nové Windows 8, pestrá škála koncových zařízení, nezřídka mobilních a často používaných jak ve firemním prostředí, tak pro osobní účely – to jsou jen některé z výzev, jimž čelí firemní CIO a na něž musí umět připra... více »

Virtualizace IT

Virtualizace IT
Pojem virtualizace zní napříč trhem už mnoho let, ale témata o virtualizaci i cloud computingu jsou stále aktuální a patří mezi často diskutovaná. Pokud toho náhodou někdo z vás o virtualizaci zatím mnoho neslyšel, dovolím si upřesnit, že se jedná o technologie, které tvoří jistou abstraktní vrstvu mezi hardwarem a softwarem, který na něm funguje. V principu jde o to, že virtualizace dává prostor flexibility. Třeba u virtualizace aplikací odděluje virtuální vrstva hardware od aplikací, ale právě díky virtualizaci mohou tyto aplikace cestovat po tomto železe od A až do Z. S touto podstatou jsem se ale už dostal k celku, cloudovým řešením, nabí... více »

Spravujeme data v cloudu

Spravujeme data v cloudu
Vedle obav o zajištění dostupnosti a dostatečného výkonu spočívají zásadní překážky v přenosu podnikových aplikací do cloudu v otázce bezpečnosti dat – a to jak v případě veřejných, tak i privátních cloudů. Jsou ale takové obavy na místě?
Využití cloudových služeb ve firemní infrastruktuře IT má své nesporné, mnohokrát diskutované výhody. Představuje také ovšem zásadní změnu ve způsobu, jakým je nakládáno s daty, která vytvářejí a zpracovávají uživatelé. Daleko větší důraz je třeba klást na jejich bezpečnost, což zahrnuje celý životní cyklus dat – jejich tvorbu, ukládání, přenos ke zpracování a samozřejmě i zálohování. Nedělejme si ovšem... více »

Dopad cloudových služeb na síťové prostředí

Dopad cloudových služeb na síťové prostředí
Cloud computing je často „propírané“ téma a mnoho firem se zaobírá otázkou, jak tohoto obchodně-technologického modelu IT využít. Zavádění technologické základny pro cloud často vyžaduje obměnu technické infrastruktury, a je tedy logické se ptát, zda cloud nemá na infrastrukturu specifické nároky.
Podívejme se tedy blíže na tyto specifické nároky spojené s budováním datových sítí, a to jak u řešení pro více zákazníků, která používají typicky poskytovatelé služeb, tak zejména u privátního cloudu, tedy řešení, které si pro sebe staví nebo nechá stavět jeden zákazník. Nejprve si musíme uvědomit, jak se obecně liší cloudové prostředí od ... více »
akce

Praktický pohled na přínosy virtualizace a privátního cloudu

Praktický pohled na přínosy virtualizace a privátního cloudu
Virtualizace a cloud jsou v dnešní době neustále opakovanou mantrou na prezentacích prakticky všech větších dodavatelů IT. Prodej infrastruktury jako služby ve vzdálených datacentrech by měl firmám přinést především více flexibility a úspory. V České republice již má většina firem s virtualizací určitou zkušenost. Dle průzkumu společnosti CA 72 procent organizací v ČR a v SR virtualizaci již implementovalo nebo ji plánuje zavést do provozu. Stejná studie ale rovněž uvádí, že (veřejný) cloud není prozatím akceptován jako dlouhodobá metodologie. Bezpečnost, šířka pásma a obavy managementu jsou uváděny jako hlavní nedostatky, které brání rozšíře... více »

Bezpečnostní hrozby ve virtualizovaném prostředí

Bezpečnostní hrozby ve virtualizovaném prostředí
Aby bylo možné plně využívat výhod virtualizace a cloud computingu, je nezbytné věnovat pozornost zabezpečení těchto prostředí. V honbě za implementací nových infrastruktur mnoho podniků na virtuálních počítačích (VM) prostě nasadí své současné zabezpečení určené pro fyzické servery. Tradiční řešení však dostatečně nezohledňují specifika virtualizovaného prostředí a zároveň mohou mít neblahé dopady na výkon těchto platforem. Následující článek se věnuje hrozbám a problémům ve virtualizovaném a cloudovém prostředí tak, jak je vidí odborníci ze společnosti Trend Micro, kteří analyzovali aktuální bezpečnostní rizika.
Bezpečnostní rizika spe... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Ceník inzerce portálu SystemOnLine