facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
IT Systems - online trafika
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Virtualizace a cloud computing

Konsolidace serverů, virtualizace aplikací a desktopů, cloud computing

clanky Virtualizace a cloud computing: články

Cloudy jsou in

Cloudy jsou in
O zpracování v mracích se mluví z mnoha různých úhlů pohledu, detailně jsou odbornou i laickou veřejností rozebírány výhody a oprávněně i neoprávněně se straší některými nevýhodami. Cloudy jsou prostě in. Pojďme se proto na technologie cloudu podívat komplexně a upozornit na některé zajímavé souvislosti.
Pojem cloud computing se používá nejčastěji pro označení služeb, které provozují třetí strany a uživatelé k nim přistupují vzdáleně pomocí webových technologií nebo klientského softwaru přes internet – bez toho, aniž by věděli, nebo se vůbec zajímali o to, kde se jejich data fyzicky nachází. Nejspíš každý ze čtenářů využívá některou z ve... více »

Transformace firemního IT

aneb Do cloudu s rozumem

Transformace firemního IT
Firemní CIO jsou dnes denně zaplavováni nabídkami různých cloudových služeb. Ten, kterému se i přes vysoké pracovní tempo daří alespoň rámcově pronikat do podstaty jednotlivých služeb a nových provozních modelů IT, zpravidla dochází ke dvěma závěrům. Prvním zjištěním je fakt, že cloud představuje směr budoucího vývoje IT přinášející jasnou přidanou hodnotu. Druhé zjištění už tak přímočaré není a na optimismu rozhodně nepřidává. Není totiž cloud jako cloud a najít správnou cestu k adopci nového provozního modelu IT není vůbec jednoduché.
Připravit své oddělení i celou firmu na využívání cloudových služeb tak není pro IT manažera snadný úk... více »

Cloud není revoluce, ale evoluce

Základní shrnutí možností cloudu a jeho využití

Cloud není revoluce, ale evoluce
Cloud nebo cloud computing je v oblasti IT jedno z nejčastěji používaných slov. Neexistuje přesná definice termínu cloud, lze ale najít ustálené slovní obraty, které jej popisují. Jednou z možných charakteristik je, že cloud computing je poskytování IT služeb, nikoliv produktů. Samotný termín cloud je metaforou zobrazující komunikační síť (například internet) jako oblak, který obsahuje jak infrastrukturu, tak i data.
Cloud – historie a současnost Již od historických dob internetu jsou za úplatu nebo zdarma poskytovány sdílené služby. Ať už se jedná o e-mail, hostování internetových prezentací nebo později i datová úložiště, spojuje je s... více »

Cloudová řešení

aneb Eldorádo pro malé firmy

Cloudová řešení
Slovní spojení „malá firma“ navozuje představu dynamické, flexibilní a moderní firmy s několika zaměstnanci a jasnou vizí do budoucnosti. A většina malých firem potvrzuje, že si takové hodnocení rozhodně zaslouží. Ba co víc, malé firmy jsou často průkopníky nejnovějších trendů a prvními uživateli moderních technologií, a dokonce i jejich tvůrci. Platí to i v případě cloudu. Již nějaký čas se o něm hovoří, a není to dávno, kdy jsme ho mohli spatřit jen jako e-mailový nástroj. Dnes je situace mnohem odlišnější. O cloudu se nejen hovoří, ale setkat se s ním můžeme téměř v každé společnosti. Velkou zásluhu na tom mají právě menší firmy, které mu ... více »
akce

Ekonomický pohled na cloud computing

Ekonomický pohled na cloud computing
Jedním z hlavních motivačních faktorů přechodu do cloud computingu je faktor ekonomický. Pro účely kalkulací TCO (celkové náklady na vlastnictví) a ROI (kalkulace návratnosti investic) je k dispozici celá řada nástrojů, které berou v úvahu i jednotlivé servisní modely cloudu (IaaS, PaaS, SaaS) a samozřejmě také modely implementační (veřejný, privátní, hybridní). Cílem tohoto článku je představit modelovou kalkulaci využití veřejného cloudu pro účely jednoduchého webového projektu s provozem na rok, tři roky a pět let.
Ukažme si, zda má pro tento běžný případ cloud computing smysl nejen technologický, ale především ekonomický. Pro účely n... více »

Pro koho jsou vhodnější aplikace v cloudu?

Pro koho jsou vhodnější aplikace v cloudu?
Aplikace v cloudu, tedy poskytované formou Saas (software as service), jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Nechci opakovat výhody tohoto přístupu, jsou myslím všeobecně známé. Spíše se hodlám zamyslet, pro jaké společnosti dává užití cloudových aplikací největší smysl. Obvykle se takto implementují podpůrné agendy (CRM, ERP, HR), kde je možná vyšší míra standardizace na rozdíl od hlavních podnikových procesů (core procesů), které jsou specifické pro každou společnost a jejichž podoba bývá často vnímána jako konkurenční výhoda. Existuje celá řada kritérií, podle kterých lze posoudit, jestli je pro konkrétní společnost vhodnější na... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
Ceník inzerce portálu SystemOnLine