facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přihlášení SystemNEWSPřehledy
 
Tematické seriály

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 
Nové!

RPA - automatizace procesů

Softwaroví roboti automatizují obchodní procesy.

články >>

 
Nové!

IoT – internet věcí

Internet věcí a jeho uplatnění napříč obory.

články >>

 
Nové!

VR – virtuální realita

Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.

články >>

 
Nové!

Bankovní identita (BankID)

K službám eGovernmentu přímo z internetového bankovnictví.

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
 
Partneři webu
IT SYSTEMS 11/2013 , Plánování a řízení výroby

Technologie automatického sběru dat ve výrobním podnikuMinervaV současné době řada podniků při zavádění informačních systémů požaduje úsporu času při pořizování dat a odstranění chybovosti, která doprovází ruční vkládání. Jednoduchým opatřením je použití technologie poloautomatického, nebo i plně automatického sběru dat například pomocí identifikace čárovým kódem, RFID tagy nebo přímým napojením technologických zařízení přímo do informačního systému společnosti.


Off-line nebo on-line

Na trhu je několik druhů aplikací s různým stupněm komfortu obsluhy. Aplikace lze rozdělit na dvě skupiny, off-line a on-line.

Off-line aplikace používané na přenosných handheld počítačích. Tyto aplikace umožňují ve většině případů pouze jednoduchý záznam pořizovaných dat přímo do paměti přenosného počítače a následný dávkový přenos těchto dat do informačního systému pomocí interface. Pro přenosy dat mezi systémy se ve většině případů používají jednoduché textové soubory. Tyto aplikace se nejčastěji používají tam, kde není potřeba okamžité zpětné informace o vyhodnocení dat. Nejčastější využití tohoto typu může být například inventarizace majetku společnosti.

On-line systémy jsou určeny pro sběr dat s handheld počítači připojenými pomocí rádiové sítě. Systém má již vybudovaný robustní interface do základního informačního systému společnosti umožňující přenos dat mezi základním systémem a systémem pro sběr dat v relativně krátkých časových intervalech. Tato řešení se často používají například pro řízení skladů, kdy základní informační systém společnosti neumožňuje práci na přenosných handheld počítačích. Tyto systémy jsou často celým softwarem pro řízení skladového hospodářství a jejich implementací se vytvoří paralelní datová základna například evidence skladových zásob.

Ideálním a v mnoha podnicích již standardním řešením pro automatický sběr dat je integrace čtecích zařízení nebo přenosných počítačů přímo do ERP systému společnosti.

Nejčastěji použité technologie

Nejpoužívanější technologií je v současné době sběr dat pomocí snímání čárových kódů, která pravděpodobně bude zaujímat první místo ve sledování ještě dlouhou dobu. Důvodem jsou nejmenší provozní náklady, například na označování zásob pomocí etiket ve skladech a tisk obyčejných papírových průvodek ve výrobních procesech, kde lze pro tisk čárového kódu použít laserové tiskárny.

Pro evidenci ve výrobním procesu lze však často využít i modernější technologie RFID. Náklady na jeden RFID tag jsou však stále vysoké a z toho důvodu lze tuto technologii využít pouze tam, kde je možné tagy používat opakovaně. Jedná se například o provozy řízené pomocí systému kanban karet (především v automobilovém průmyslu), které se používají opakovaně pro označování například interních přepravek s materiály nebo polotovary. Použití této technologie umožňuje identifikovat dokončení výroby a pohyb materiálů ve výrobním procesu například umístěním průjezdových bran se snímacím zařízením mezi jednotlivými kroky výrobního procesu. Tímto způsobem lze vytvořit bezobslužné sledování bez potřeby ručního snímání jako u technologie čárových kódů.

Možnost nasazení technologie RFID je však i přes existenci několika druhů RFID pracujících na různých frekvencích do značné míry omezena prostředím. Technologie pracující na nižších frekvencích jsou sice použitelné například pro označení kovových materiálů, ale čtecí vzdálenost je poměrně malá. Technologie pracující na vysokých frekvencích umožňuje čtení na větší vzdálenosti, na druhou stranu ji nelze použít tam, kde je potřebné RFID tag umístit na kov nebo pro označení nádob s kapalinou. Z toho důvodu se použití RFID technologie v současné době omezuje na řešení převážně docházkových a přístupových systémů.

Poměrně časté jsou i požadavky zákazníků převážně v potravinářství na evidenci přesné hmotnosti a šarže surovin vydávané do výrobního procesu. Jedním z osvědčených způsobů řešení je přímé připojení váhových systémů vybraných výrobců přímo do ERP. Při implementaci automatického sběru dat ve výrobních podnicích je základním předpokladem efektivita celého řešení.

Kde se v podniku využívá sběru dat?

Automatický sběr dat je zákazníky požadován hlavně v oblasti řízení skladů, kde použití přenosných handheld počítačů umožňuje přesně evidovat, kam byla přijatá skladová zásoba uložena. Umožňuje předávat skladníkům okamžité informace, kde je uložena skladová zásoba, kterou mají vydat a pomocí snímání čárových kódů zásoby a skladové pozice potvrzují její výdej. Tím odpadá nutnost následné evidence o pohybech operátorem skladu do informačního systému.

Další možností využití automatického sběru dat je hlášení výrobních operací v průběhu výrobního procesu. Při implementaci informačního systému bez tohoto řešení se ve většině případů informace o provedení výrobní operace nebo o dokončení výroby dostávají do informačního systému s několikahodinovým zpožděním. To může způsobovat problémy v následných výrobních procesech a dále i při expedici.

Pro řešení sběru dat ve výrobním procesu se standardně používá pro evidenci běžných PC umístěných přímo ve výrobních halách, kde zaměstnanci pomocí sejmutí čárových kódů z výrobních průvodek nebo pracovních příkazů evidují zahájení a ukončení každé provedené operace. Takto evidovaná data pak poskytují nejen okamžitý přehled o výrobním procesu, ale umožňují i on-line vyhodnocování efektivity jednotlivých pracovišť a zaměstnanců.
Další možností pro využití sběru čárových kódů ve výrobním procesu je možnost dosledovatelnosti šarží vstupních surovin použitých pro výrobu konkrétní šarže hotového výrobku. Tato řešení jsou požadována nejvíce v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, v současné době se však požadavky objevují i ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Základem pro toto řešení je přesná evidence šarží surovin ve skladech a při výdejích do výrobního procesu. Množství pořizovaných dat v případě řešení dosledovatelnosti je již tak velké, že bez podpory čárových kódů nebo jiných způsobů automatické evidence je jen těžko realizovatelné.

Libor Jinda
Autor je manažerem servisu a služeb ve společnosti Minerva Česká republika.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.