facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT řešení pro výrobní podniky I , ERP systémy , Plánování a řízení výroby

Nasazení IS ve výrobní firmě

Jak uřídit souboj různých řešení a metodologiíAppliconNasazení nového informačního systému je zátěží pro každou organizaci, která vedle implementace musí také normálně fungovat. Implementační projekt ve výrobním podniku je náročnější v tom, že přináší pro fungování podniku větší rizika – pokud během ní dojde k výpadku kritických procesů, výroba se zastaví a firma utrpí ztráty. Navíc jsou její procesy natolik rozmanité, že na jejich pokrytí většinou jeden informační systém nestačí. To přináší řadu komplikací do každé fáze implementace – od její přípravy přes výběrová řízení až po uvedení do produktivního provozu. Na co se soustředit a čeho se vyvarovat?


Dnes již téměř všechny výrobní firmy nějaký informační systém mají a spíše nastává doba, kdy mnoho z nich vyměňuje staré systémy za nové nebo o tom alespoň uvažuje. Důvody jsou různé, od technologických, kdy systémy přestávají stačit nárokům moderní výroby, až po ty řekněme politické, související s ukončením podpory ze strany dodavatele. Téměř výhradně se jedná o výměnu on-premise řešení „kus za kus“. České podniky zatím prakticky vůbec nezajímají cloudová řešení, jednak z důvodu přetrvávajícího konzervatismu a jednak v cloudu nespatřují žádnou výhodu ani z pohledu nákladů na informační systém.

Specifika implementace ve výrobním podniku

Nejsložitějším příkladem výrobní firmy je taková firma, která pracuje v režimu kombinované výroby. To znamená částečně provoz s malosériovou zakázkovou výrobou s dlouhou průběžnou dobou a s relativně složitou strukturou výroby (např. nástrojárna) a částečně automotive s jeho typickými prvky – sériová výroba, odvolávky, vysoký důraz na kvalitu a rychlost výroby. Požadavky takovéhoto výrobního prostředí jedna ERP aplikace prostě pokrýt nedokáže.

Podnik s podobnou výrobní strukturou musí podporu výroby řešit více systémy. Tj. obvykle potřebuje:

  • ERP řešení pro podporu základních podnikových procesů
  • Systém pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS), jak pro sériovou, tak kusovou výrobu
  • Systém pro správu a údržbu konstrukční dokumentace v rámci životního cyklu produktu (PLM)
  • Systémy pro řízení kvality (QM)
  • Řešení business inteligence (BI) – který může, ale nemusí být součástí ERP systému

Jinými slovy, aby se pokryly potřeby dané výrobní společnosti, musí se vybrat 4 až 5 různých systémů od různých výrobců a ty nasadit a mezi sebou integrovat.

V tomto okamžiku přicházejí na řadu i politické faktory, kdy se každý dodavatel snaží dodat co nejvíce funkčnosti na úkor ostatních dodavatelů, a ovlivňuje v tomto směru lidi s rozhodovací pravomocí u zákazníka. Tím vzniká v rámci projektu poměrně značná „entropie“, kterou je třeba uřídit. Pokud se to nepodaří, projekt zkolabuje – firma sice bude mít moderní ERP systém, ale kupříkladu nabídková řízení se budou stále dělat částečně na papíře a management podniku nebude s projektem spokojen. Ve zvládnutí integrace více produktů se všemi doprovodnými jevy spočívají asi největší výzvy a specifika implementace ve výrobní firmě.

Integrace řešení i metodologií

Hlavní etapy implementace ve výrobním podniku se formálně neliší od implementace systému v každé jiné firmě. Vše začíná přípravnou fází, kdy dochází ke stanovení implementačního týmu, cílů a jejich měření, harmonogramu, vytvoření dokumentů apod. Následuje výběr řešení prostřednictvím RFI a RFP nabídek, kde se definuje zadání, uchazeči, vyhodnocují nabídky, prezentace a stanovuje vítěz výběrového řízení. Kontraktační etapa s podpisem implementační, licenční, servisní a kupní smlouvy vše posvětí a nakonec proběhne vlastní nasazení s použitím implementační metodologie.

Ve výrobní společnosti ovšem nastává zmíněná situace, kdy se na začátku implementačního projektu sejde 5 různých produktů od 3 až 5 různých dodavatelů, které je třeba řídit jak z technologického, tak z procesního (organizačního) hlediska. Zatímco technologická integrace je dnes z důvodu otevřenosti systémů poměrně snadná, organizační je mnohem náročnější. V prvé řadě je často nutné obrousit styčné plochy přímých konkurentů v projektu. Každý dodavatel obvykle má také svoji metodiku, která se musí respektovat, a aby byl projekt úspěšný, všechny tyto metodiky se musejí také integrovat.

Stručně řečeno, je třeba vzít metodiky jednotlivých dodavatelů obsahující předepsané interní procesy a ty doplnit o kvalitativní a kontrolní prvky, jako je kontrola, kvalita školení, hodnocení konzultací, sledování projektu apod. Je proto potřeba vypracovat vlastní metodologii umožňující součinnost metodik zúčastněných dodavatelů – viz vložený text Jak uřídit různé metodologie.

Jak uřídit různé metodologie

Řízení implementačních projektů s více systémy a dodavateli neznamená jen nasazení jednotlivých systémů, ale také jejich úspěšnou integraci ve funkční podnikový ekosystém. S dosažením tohoto cíle pomůže vhodná metodologie, jako je např. naše MAPIC, obsahující mimo jiné čtyři blueprinty:

  • Analýza – Vypracuje dodavatel a materiál obhajuje před managementem
  • Realizace – Klíčový uživatel vyškolený od dodavatele prezentuje managementu ovládání a nastavení integrovaného systému a to, jak vyhovuje potřebám společnosti
  • Příprava produktivního provozu – Zátěžový test, který provádí koncový uživatel
  • Optimalizace – Klíčový uživatel prezentuje managementu, jakým způsobem optimalizoval plánované procesy (například zkrácení nabídkového řízení)

Rozhodující faktory implementace

Na začátku každého projektu stojí obchodní cíle, tedy co podniku daná implementace přinese. Na základě toho se vybírají konkrétní produkty, které se musejí implementovat s ohledem na stanovené cíle. Na cíle projektu je třeba se dívat z pohledu optimalizace, neustále se musí sledovat dodržování stanovených cílů.

První kritickou fází každé implementace je stanovení tzv. shortlistu, tedy seznamu finálních dodavatelů, kteří budou osloveni v závěrečné fázi výběrového řízení. V této etapě se musí vědět, jaké otázky má zákazník pokládat, komu a proč. Dalším klíčovým momentem je kontraktační model s cenovou negociací, avšak nikoliv z pohledu celkové ceny, jako spíš z hlediska dodržení dohodnuté ceny. A nakonec je důležitá závěrečná fáze implementace, kdy se zpravidla generuje nejvíce požadavků na vícepráce. V projektu by měly být dodrženy tři základní faktory: termín, ceny a kvalita.

Rozhodujícím činitelem úspěchu či neúspěchu implementace ve výrobní firmě je implementační tým. Pokud se týká výběru ERP technologie, dnes už prakticky nikdo nemůže v oblasti diskrétní výroby udělat nějakou velkou chybu. Kvalita klíčových hráčů je hodně vyrovnaná a jejich seznam bývá znám. Může se stát chyba při výběru implementačního partnera, ale to lze snadno odhalit v rámci výběrového řízení. Takže nakonec nejdůležitějším faktorem je interní implementační tým. 

Proto první, co by majitel či ředitel podniku zvažujícího výměnu informačního systému měl udělat, je definovat interní tým, tedy tým interních klíčových uživatelů, který systém vybere a následně naimplementuje. Tento tým by měl dostat od managementu či majitele plnou zodpovědnost za výběr i za nasazení. Je špatně, pokud management zasahuje do výběru či průběhu implementace. A nakonec tým musí být správně motivován, protože jen tak bude mít zájem projekt úspěšně završit.

Zdeněk Špelina, AppliCon IT Zdeněk Špelina
Autor článku je ředitelem a jednatelem společnosti AppliCon IT, která je autorem metodologie řízení implementačních projektů MAPIC.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.