facebook
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
Tiskárna Brno (CCB)
 
Tematické seriály
Nové!

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 
Nové!

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 
Nové!

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 

Pokročilá analýza provozu datových sítí

V tomto čtyřdílném seriálu vás seznámíme s různými metodami a přístupy...

1. až 4. díl >>

 

Cesta k efektivnímu identity managementu

Správa identit a přístupů (IAM) je klíčová oblast pro zaručení bezpečnosti...

1. až 9. díl >>

Řízení projektů

nástroje projektového manažera, metodiky a standardy projektového řízení, IT podpora řízení projektů

clanky Řízení projektů: články

Kritická místa implementačního projektu

Jak jimi úspěšně projít?

Kritická místa implementačního projektu
Podle světových statistik končí téměř 35 procent implementačních projektů neúspěšně. Za neúspěch se přitom obecně považuje především nenaplnění požadavků na funkcionalitu, významné zpoždění v termínech nasazení a výrazné navýšení investice v průběhu realizace. Kde se na projektové dráze skrývají ty nejzáludnější zatáčky a šikany, na jejichž projetí je třeba si dát dobrý pozor a možná někdy raději přibrzdit? O tom je následující článek.
Příprava před startem Podceňovanou aktivitou je často příprava před startem projektu. Je běžnou praxí, že zákazník i dodavatel si ujasňují obsah a rozsah zadání pro... více »

Stakeholder management

Stakeholder management
Získat a udržet podporu pro projekt a jeho projektový tým je jedním ze zcela klíčových faktorů celkového úspěchu. Stakeholder management, dříve spíše okrajově zmiňovaná disciplína, se dostává do popředí zájmu jak v rámci světově renomovaných metodik, tak i díky změně přístupu projektových manažerů k řízení daného projektu. Dá se říci, že stakeholder analýza je dnes jedním z pilířů potřebné připravenosti k dosažení požadovaného cíle projektu.
O pojmech stakeholder, stakeholder analýza a stakeholder management bylo již napsáno mnohé. Pojem stakeholder specifikoval v 80. letech minulého století R... více »

Agilní project management

Příležitost, nebo hrozba?

Agilní project management
Agilní project management představuje zcela nový trend v projektovém řízení, ke kterému se upíná nejedna organizace. Být agilní znamená být flexibilní vůči zadavateli, týmu a dalším podílníkům projektu a také vůči výstupu projektu. Mějte však na paměti, že agilita neznamená neomezenou volnost. I ten nejagilnější systém řízení musí mít jasná pravidla. Hranice mezi agilitou a nepořádkem je v praxi mnohdy velice tenká, a tak nezbývá, než i agilitu držet na uzdě.
Kde se vzal agilní project management? Agilní metody pro řízení projektů se etablovaly zejména v souvislosti se stoupající komplexitou ... více »

Jak na slabě strukturované projekty?

Jak na slabě strukturované projekty?
Určitě jste se s tím v projektové praxi setkali. Máte projektově vytvořit unikátní řešení, které není nikdo schopen dostatečně určitě a bezrozporně popsat a zadat. Projektový produkt formulují vágní požadavky, které jsou z hlediska popisu nekompletní a často protichůdné, navíc se v průběhu hledání řešení intenzivně vyvíjí a vzájemně ovlivňují. Říká se tomu slabě nebo také nemocně strukturovaný projekt.
Existují heuristické postupy, jak slabě strukturovaný projekt zvládnout. Vyžadují však aplikovat při řízení jiné zásady než ty, které metodické standardy označují jako „osvědčená praxe“. Pokud nejste ve schématu modelové situace, začnete v... více »
akce

Deset požadavků na systém pro řízení zdrojů

Deset požadavků na systém pro řízení zdrojů
Kvalifikovaní lidé jsou základním zdrojem generujícím zisk ve všech projektově orientovaných firmách. Proto i oborově zaměřený ERP systém musí obsahovat integrovaný nástroj na řízení zdrojů a kapacitní plánování. Přesto se opakovaně setkáváme se situací, kdy přidělení lidí na projekty není v ERP systémech řešeno s přihlédnutím k jejich kvalifikaci, budoucímu vytížení a potřebě projektů.
V následujícím textu jsem formuloval několik základních požadavků na projektové řízení, kterým by měl ERP systém pro projektově orientované podnikání vyjít vstříc. Jejich využitím můžete zvednout řízení projektů a zdrojů ve vaší organizaci na vyšší úroveň... více »

Řízená diverzifikace produktového portfolia

Řízená diverzifikace produktového portfolia
Mnoho výrobních společností musí vzhledem ke stagnaci poptávky po své „tradiční“ produkci diverzifikovat – rozšiřovat svůj výrobní sortiment o modifikace produktů, nebo o produkty zcela nové. Prostřednictvím diverzifikace pak lze posilovat poptávku prostřednictvím vstupů do nových vertikál stávajících trhů, či budováním trhů zcela nových. Proces diverzifikace však není záchranným kruhem v pravém slova smyslu, nemusí totiž za každých okolností fungovat správně. Diverzifikace, která není řízená, se totiž může velmi snadno stát tím faktorem, který celou organizaci výrazně stáhne ke dnu. Základní otázka mnohých výrobních ředitelů zní: jak z diver... více »
 
Další stránky tematické sekce: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Ceník inzerce portálu SystemOnLine