facebook LinkedIN LinkedIN - follow
IT SYSTEMS 10/2023 , Logistika

Proč řídit sklad softwarem, ne lidmi

Petra Tylová


Správné zboží ve správném množ­ství a kvalitě ve správný čas a na správném místě. Dnes je bohužel standard, že jedna z těchto částí nefunguje. Obje­vu­je se stále více požadavků na zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Násobně se zvyšují náklady na pořízení dalších skladů, pokud vůbec jsou k dispozici. Přesto dnes stále existuje mnoho skladů s jednoduchou skladovou evidencí, kde skladníci přemýšlí, kam s paletou. Vedení je závislé na dlouho­letých zaměstnancích a školení nových trvá i několik týdnů.


Moderní Warehouse Management Systém (WMS) řídí všechny uživatele a zásoby ve skladu. Řídí procesy od příjmu po expedici bez jakýchkoli manuálních zásahů. Funguje na pozadí. Člověk, který přijde do práce, si vezme terminál nebo sluchátka a rovnou pracuje. Kam jít a co konkrétně udělat mu řekne systém. Nikdo nemusí pouštět objednávky, mizí prostoje, zmenšuje se chybovost a roste produktivita.

Sklad, který WMS nemá, musí mít nastavené velmi jednoduché procesy, protože řídit složité procesy bez softwaru je v dnešní době velmi náročné a nikdy 100%.

Od příjmu až po expedici

Příjem je ve skladu řízeném systémem nejdůležitější. Jeho cílem je kvalita. Zaskladnit zboží ve správné kvalitě, množství a traceabilitě není jednoduché. Veškeré nesrovnalosti musí obsluha vyřešit už na příjmu, před zavedením zásob do WMS. Může to být expirované zbo­ží, vstupy do výroby zablokované ke schválení manažerovi kvality, chybějící EAN kódy, nesprávné rozměry nově přijímaných položek atd… Eliminací chyb na příjmu mizí problémy u vychystávání a expedice.

Zaskladňování zboží s WMS probíhá automaticky. Systém ví, co je to za položku, jakou má obrátkovost, rozměry, objem, kolik váží, jestli a jaké má vychystávací místo a jak je celá paleta vysoká, aby se zbytečně neskladoval vzduch. Na základě toho se rozhodne umístit zboží například do zadní uličky nebo na nejvyšší lokaci, protože ví, že tam bude ležet minimálně měsíc. Zatímco lidé mají tendenci zaskladňovat hned do první lokace, a nic je netlačí k tomu vytížit regály objemově a váhově na maximum.

WMS má detailní přehled zásob a ve standardu umí všechny typy inventur. Dá se tak udělat inventura pouze k jedné položce, jen v určité šarži nebo v určité zóně.

Výdej zboží musí být maximálně produktivní tak, aby skladník vůbec neřešil a nekontroloval, co vychystává. Kontrolu zboží je lepší postavit až za vychystávací proces, protože dnes se řeší vteřiny. Pokud na směně pracuje 1000 skladníků a vychystávání každému ušetří pár sekund, sklad ušetří spoustu peněz. Pokud je to nutné, skladník se ani nedozví co nebo pro koho vychystává.

Integrace na externí systémy jako ERP, TMS, řízení docků, pickovací aplikace, systémy, které řídí robotiku nebo pásové dopravníky, je samozřejmostí. Například po napojení na TMS umí řídit nakládku a expediční docky nebo vytisknout expediční dokumenty podle požadavků dopravce.

Moderní WMS musí...

  • Být parametrizovatelné a přizpůsobitelné. Protože jsou velké rozdíly mezi skladem jídla, nábytku nebo elektroniky. Každé zboží vyžaduje jiné zacházení. Na trhu jsou systémy, které jsou určeny pro jeden určitý způsob práce, ale i tak by měly být schopné se přizpůsobit jiným požadavkům bez doplácení za složité modifikace. Systém, kde jen přepnete pár parametrů, a tím si nastavíte úplně jinou vychystávací strategii, ušetří spoustu práce a peněz.
  • Být easy to use pro management, dlouholeté zaměstnance i nováčky tak, aby zaškolování trvalo doslova pár hodin. Ideální je, když systém komunikuje s obsluhou v rodném jazyce, vede operátory procesem za ruku a v mobilní aplikaci každý ví, na co kliknout. Pokud obsluha udělá něco špatně, hned se musí dozvědět, co to bylo a jak to napravit.
  • Propojit se na externí softwary a techniku. Například automatické zakladače nebo dopravníkové pásy.
  • Splnit legislativní požadavky podle toho, s jakým zbožím manipuluje. Ať je to sledování expirace u potravin, šarže u alkoholu, čí sledování traceability u tabákových výrobků.
  • Podporovat různé způsoby vychystávání: hlasové, pick by light, distribuce, crossdock, pick than pack…
  • Zvládat e-shopové procesy, jak B2B, tak B2C.

Jak vybrat WMS

V prvním kroku specifikujte, co požadujete a co preferujete. Chcete řešení on premise nebo cloud? Vyhovuje vám SAAS nebo řešení na míru? Budete pořizovat nové čtečky s Androidem nebo řešení na stávající techniku? Jakou potřebujete modifikovatelnost a velikost řešení? Jaké jsou parametry provozu, tzn. kolik objednávek budete ve WMS zpracovávat, kolik lidí tam bude najednou pracovat? Máte třísměnný provoz? Jedete několik skladových lokací najednou? Jaké máte bezpečnostní požadavky na sledování dat?

V druhém kroku se řeší požadavky na proces. Potřebujete mít správu objednávek? Potřebujete mít v rámci vychystávání možnost pracovat s určitou vlnou objednávek, kterou si označíte jednou jízdou? Potřebujete to umět řídit i podle zákazníků? Potřebujete objednávky konsolidovat pro stejné zákazníky na stejné jízdě? Jaké je flow procesu? Jak vypadá happy proces? Jak řešíte nestandardní situace, korekce, opravu příjmu, opravu vychystaného zboží, když zjistíte, že tam někdo zapomněl dát určitou položku? Chcete stávající procesy optimalizovat?

Nevybírejte jen software, vybírejte si partnera. Má dodavatel WMS aktivní reference? Je schopný vás vzít na referenční návštěvu? Jaké zkušenosti má tým, který vás bude mít na starost? Jak řeší support? Kdo jsou jeho subdodavatelé?

Na co si dát pozor u realizace

Dopředu si promyslete, jak do realizace zapojíte provoz, byznys a projektové manažery, nejen IT oddělení. Zapojte všechny už od začátku, aby byli připraveni na změnu. V rámci testování a pilotu byste měli odchytit co nejvíce chyb, které mohou nastat. Nepřeskakujte akceptační testování, zvláště kritické body, v této fázi se dělají největší chyby.

Po produkční fázi přejdete do supportu. Měli byste dopředu vědět, s kým a jak budete komunikovat, jakým způsobem budete reporto­vat, protože uživatelé musí vědět, co přesně supportu nahlásit.

Dopředu si také připravte data. Dodavatel by vám měl říct, jaká data a kdy bude potřebovat. Jsou to především: mapa skladu, logistické údaje, data třetích stran, data o uživatelích, technice a technologiích. Nepodceňte ani interní komunikaci, která lidem vysvětlí, na co se mohou těšit, co jim systém přinese, proč ho zavádíte a čeho budete schopni s novým systémem dosáhnout.

Petra Tylová Petra Tylová
Autorka je senior konzultantka společnosti U & SLUNO a.s. se specializací řízené sklady. Petra má na starosti implementace skladových sys­té­mů včetně nových technologií jako vychy­stá­vá­ní pomocí chytrých brýlí Vision Picking nebo vychy­stá­vá­ní hlasem. Má 7 let zkušeností s přímým provozem, datovou analýzou a integrací dat. Její prací je optimalizace skladů a souvisejících procesů včetně trasování zboží. Má za sebou úspěšné projekty pro Albert Česká republika, Tamda Foods nebo DHL Logistics (Slovakia).
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Pravá digitalizace není jen elektronizace „papírových“ procesů

IT Systems 11/2023V aktuálním vydání IT Systems se zabýváme digitální transformací odvětví, která se bezprostředně týkají každého z nás. Všichni můžeme takříkajíc z první ruky zhodnotit, jak digitalizace mění bankovnictví, pojišťovnictví, státní správu a veřejný sektor. A vidíme, jak rozdílným tempem uvedená odvětví v digitalizaci postupují.