facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Digitalizace logistiky , ERP systémy , Logistika, řízení skladů, WMS

Moderní software pro přepravní logistiku

Daniel Dvorský


E-LINKXV současné době, kdy dochází ke změnám prakticky z minuty na minutu, nabývá na významu flexibilita a schopnost rychle reagovat na změny. Logistický svět je do velké míry závislý na softwaru, který řídí procesy na pozadí businessu. Je proto nezbytné, aby právě tento software byl již od počátku koncipován tak, že se může kdykoliv efektivně přizpůsobit aktuální situaci na trhu.


Všichni pravděpodobně známe nějaký monolitický software, ve kterém je změna provázena složitým vývojem a nasazováním. Tyto systémy bývají hůře škálovatelné a nedokážou své fungování přizpůsobit razantnímu navýšení objemu, jaký může nastat například díky svátkům, COVID-19 a podobně. V době, kdy tyto aplikace vznikaly, nebyly v oblasti vývoje nebo IT takové možnosti, jaké jsou nyní. Navíc je ve většině případů kód zbytečně složitý a vývoj generuje chyby, které mají mnohdy dopad na provoz i zisk.

Z tohoto důvodu řada firem, nejen v oblasti přepravní logistiky, zvažuje nové softwarové řešení. To s sebou přináší další otázky, které mají zásadní vliv na to, jak bude investice vypadat. Například v jakém jazyce aplikaci programovat, zda to bude webová aplikace, na jakém OS ji budeme provozovat, na jaké DB, bude v cloudu atd. Všechna tato rozhodnutí mají velký vliv na dlouhodobý vývoj a business kontinuitu celého řešení. Pokud si zvolíme programovací jazyk, který sice umí náš programátor, ale obecně velmi málo odborníků, je jen otázkou času, než se dostaneme do problému.

Ale pojďme se podívat na obecnější parametry softwaru. Jak již bylo řečeno, svět se rychle mění, a kdo s ním dokáže udržet krok, má výhodu. Proto je dobré se při definování nového softwaru zaměřit na to, aby byl modulární, škálovatelný, monitorovaný a snadno integrovatelný. Co to znamená?

Modulární systém spočívá v rozdělení logických celků aplikace na menší skupiny, které se vyvíjí a nasazují samostatně. Díky tomu je možné rychleji implementovat změny a následně nasazovat jen části systému, čímž se minimalizuje dopad implementace. Neznamená to však, že musíte mít na všechno speciální aplikaci. Řešením může být použití webového portálu, který veškeré aplikace „obalí“ a přinese uživateli vyšší komfort (jen nezapomeňte ověřit, že na pozadí jsou aplikace striktně odděleny). Modulární systémy dovolují lépe začlenit do systému implementace třetích stran, jako jsou hotová open source řešení, čímž sníží celkovou cenu řešení. Modulárnost by zároveň neměla být jen na uživatelské straně aplikace, ale i na pozadí. Zde se nabízí použít moderní řešení pomocí microservice.

Škálovatelnost je pro provoz velmi důležitá, protože zajišťuje bezproblémové odbavování požadavků i v případě zvýšené zátěže. Má také významný vliv na využívaní HW zdrojů a snížení jejich nákladovosti. Efektivní je škálovatelnost zejména při použití modulárních systémů, jelikož není potřeba škálovat celé řešení, ale jen jeho část. Potřeby systému na výkon se v rámci času mění, příkladem může být odbavování denního provozu a noční zpracování dat nebo fakturace, která jede jednou týdně. Není tedy potřeba mít pro tyto systémy alokovaný výkon po celou dobu, ale především v době, kdy ho potřebují. Řešením může být využití technologie Docker, která umožňuje nejen efektivně navyšovat potřebné služby, ale i snadno přidávat HW prostředky a následně je zase uvolňovat. Výkon lze tedy pronajímat jen na dobu nezbytně nutnou.

Detailní monitorování běhu celého systému je často opomíjeno, ale jde o klíčovou věc při dlouhodobé správě softwaru. Můžeme říci ‒ jen to, co monitoruji, řídím. Pokud o problémech nevíme, ať už systémových nebo businessových, nedokážeme včas stav korigovat. Z dlouhodobého hlediska se pak systém stane buď nestabilním, nebo minimálně neefektivním. Monitorování hraje významnou roli také ve škálování, kde dodává potřebné metriky. Dobře nastavený monitoring zlepšuje kondici vašich aplikací i interních procesů.

Snadná integrovatelnost je velkou výhodou, kterou může software do budoucna poskytnout. Svět logistiky je o spolupráci mezi společností a jejími dodavateli a odběrateli. Blízká integrace je tedy pro spolupráci nezbytná. Velmi důležité je dbát na to, aby následný vývoj nebyl omezen nutností změny integrace i na druhé straně. Integrační rozhraní firmy musí poskytovat taková data, která vyžadují nulovou nebo minimální intervenci ze strany zákazníka. Pokud je integrace správně rozložena mezi více vrstev aplikace, přináší levné a rychlé řešení. Což znamená další konkurenční výhodu.

Tvorba moderního a kvalitního softwaru pro přepravní logistiku je sofistikovanou činností, která si zakládá na detailech. Spolupráce s provozovateli takovýchto aplikací zajistí, že výsledek bude odpovídat daným požadavkům.

Daniel Dvorský

Daniel Dvorský
Autor článku je vedoucím divize Logistika ve společnosti E LINKX, a. s.

E-LINKX

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Množství nástrojů nahradilo jediné cloudové řešení

DPD SK nyní kompletně řídí finance v SAP S/4HANA

DPDSpolečnost DPD SK je první slovenskou firmou, která úspěšně dokončila přechod na SAP S/4HANA Cloud. Ačkoli ještě nedávno na Slovensku patřila k těm menším lokálním pobočkám, nejen díky pandemii covidu-19 zaznamenala skokový růst.