Asseco Helios 1
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Dialog 3000Skylla
Digitalizace logistiky , Logistika

Automatizace logistiky krok za krokem

Kudy se vydat?

Rostislav Schwob


AimtecAutomatizace. Proces spjatý s průmyslovou výrobou tak úzce, že nenajdeme prakticky nikoho, kdo by si nevybavil obrázky výrobní linky obsluhované roboty. Co vás ale napadne, když se řekne automatizace interní logistiky? Bezobslužné vozíky? Dopravníky? Oblast skladů a logistiky byla až donedávna upozaděna, je ale na čase dluh splatit. Nezřídka se totiž v neefektivních intralogistických procesech ztrácejí nemalé finanční prostředky. Díky nejmodernějším technologiím máme možnost pracovníkům uvolnit ruce a dostat produktivitu na úroveň, která je při obsluze skladů lidmi nedosažitelná. Jak k automatizaci přistoupit? Jaké jsou její možnosti a co může přinést? Odpovědi máte přímo před sebou.


Vyplatí se investovat do automatizace? Zvažte, co od ní očekáváte

Ve vnitropodnikové logistice, kdy je vstupním místem materiálu sklad a výstupním například výrobní linka, je cílem dopravit zboží, materiál nebo rozpracovaný výrobek s minimálním lidským zásahem na správné místo včas a v požadované kvalitě. Už z toho vyplývá, jaké jsou motivátory a benefity k zavedení částečné nebo plné automatizace u intralogistických procesů.

Motivace Přínos
Nedostatek kvalifikované pracovní síly Optimalizace práce a tras personálu, přesun k činnostem s vyšší přidanou hodnotou
Chybovost Eliminace chyb
Neefektivita a nízká rychlost interní logistiky Standardizace procesů, úspora dopravních časů
Omezené skladové kapacity Maximalizace využití prostor
Bezpečnost zaměstnanců Snížení/eliminace rizika úrazu
Aimtec

Všechny tyto přínosy lze snadno vyčíslit, ale za automatizací se může skrývat i mnohem prozaičtější důvod – snaha ukázat, že je společnost dost odvážná a finančně stabilní na to, jít do tak komplexní změny, jakou automatizace logistiky je. Jen opravdoví lídři oboru mají vizi a odvahu jít do projektu, který řeší nejen krátkodobé problémy, ale především ty dlouhodobé, a který bude funkční ještě za deset let. První krok je ale třeba učinit už dnes. A kromě kapitálu je zapotřebí i mnoho trpělivosti, elánu a dostatek správných partnerů pro úspěšnou realizaci.

Cesta k automatizaci č. 1: Postupné zavádění technologií

K automatizaci lze přistoupit dvěma hlavními způsoby: postupným zaváděním, nebo velkým třeskem. Většina firem sahá po první variantě, přesto se stále více objevují plně automatizované sklady, které fungují zcela bez zásahu člověka.

Jaké jsou základní technologie při postupné automatizaci interní logistiky?

Warehouse Management System (WMS)
WMS je vlastně automatizací zadávání dat. Systém nahrazuje tužku a papír, které jsou i dnes ve skladech častými pomocníky. Už pouhé zavedení WMS přináší úspory v čase potřebném pro sestavení fronty práce, inventurách i dohledávání zboží. Zatímco při vychystávání bez skladového IT systému záleží na znalosti operátorů o místě uložení zboží, s WMS je možné ukázat konkrétní pozici ve skladu pro vychystání, ale i optimalizovat frontu práce tak, aby operátor nepřecházel z jednoho konce na druhý. V kombinaci s využitím čárových kódů je tak skladový systém jasnou volbou všech logistiků. A výsledek? Rychlejší a efektivnější skladové operace, úspora nachozených kilometrů, dodržení pravidel pro FIFO nebo zpětná dohledatelnost použitého materiálu. To vše automaticky, bez přepisování, chyb, a navíc jednoduše a rychle.

Princip „zboží k člověku“
Způsob, kdy se manipulační jednotka dostane přímo k operátorovi, nikoli naopak. Podle některých údajů může pohyb skladníků po skladu zabírat až 50 % času na vychystání. Systém dopravníků a vertikálních skladových systémů umožní dostat materiál do požadované lokace a představuje tak výrazné úspory – rychlejší zaskladnění i vyskladnění a méně obslužného personálu, čímž se pracovníci mohou posunout na práci s větší přidanou hodnotou. Schopné lidi je třeba si udržet, automatizace je proto win-win situací pro obě strany.

Chytrá manipulační technika
Od pouhého přidání terminálu, na kterém obsluha vidí frontu práce a umístění ve skladu na současné flotile, po polo- a plně automatické vozíky je manipulační technika nedílnou součástí automatizace intralogistiky.

Výše zmíněné prvky automatizace logistiky mohou fungovat odděleně a často to tak i bývá. Chytrá manipulační technika jako polo- a plně automatické VNA (Very Narrow Aisle) vozíky nebo třídicí systémy jsou většinou integrovány do ostatních procesů jen na základní úrovni. Mnohem větší efektivity lze dosáhnout integrací technologií, procesů a lidí do jednoho fungujícího celku. To už se přesouváme k druhému přístupu.

Cesta k automatizaci č. 2: Velký třesk

Při komplexní automatizaci intralogistických procesů je třeba se odpoutat od současného stavu a jednotlivých vylepšení. Management společnosti, který stojí před rozhodnutím o automatizaci, musí uvažovat o tom, jaké budou nároky na interní logistiku za deset let. To vyžaduje jasnou vizi a odvahu zavádět změny. Pokud s tak obrovským projektem přijdete, připravte se na dotazy, obhajování a možná i odmítavé postoje. Je třeba stanovit a motivovat celý realizační tým, který musí benefity automatizace obhájit před vedením, kolegy a podřízenými. Automatizace je projekt, který se dotkne všech úrovní firmy. Jak ale všechny přesvědčit? Doporučujeme následující:

  • Referenční návštěva firmy, kde už automatizaci zavedli, a mohou vám povědět její klady i zápory.
  • Partneři, kteří mají zkušenosti s podobnými projekty a kteří „zapadnou“ do vašeho interního týmu.

Kompletní automatizace pracuje se stejnými technologiemi jako postupná, navíc se při ní můžeme setkat s dalšími variantami, jako:

Plně automatizovaný sklad
Plně automatizovaný sklad (Automated Storage and Retrieval Systems, AS/RS) funguje zcela autonomně, a lidem není do oblasti skladu z bezpečnostních důvodů povolen vstup. I když je jeho zavedení poměrně náročné, stále více proniká do běžného provozu, a to nejen v automotive, které je průkopníkem při optimalizaci a zavádění nových technologií, ale i v dalších průmyslových oborech.

Autonomní technologie
Autonomní mobilní roboty (Autonomous Mobile Robots, AMRs), vláčky, AIV (Autonomous Intelligent Vehicles) a další stroje, které si materiál a komponenty vyzvednou na předávacích místech namísto lidí a převezou tam, kde jsou potřeba. Například v e-commerce roboti obsluhují celé haly od naskladnění po expedici zákazníkovi. Přesto jde spíše o výjimky a budeme si muset ještě počkat, než bude takový obrázek standardem.

Automatizace má i svá úskalí

Kromě procesu zavedení má automatizace i další úskalí a překážky, které je třeba vzít v úvahu. Paradoxně jsou úzce spjaté s lidmi. Jejich seznam i možná řešení si můžete přečíst v našem Průvodci: Jak automatizovat interní logistiku ve výrobních firmách!

Rostislav Schwob Rostislav Schwob
Autor článku je Supply Chain Solutions Director společnosti Aimtec.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.