facebook LinkedIN LinkedIN - follow

prazdny kosik Váš košík je prázdný.
  

Obsah IT Systems 12/2016

Objednat předplatné

Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
IT Systems 12/2016
Vyprodáno 
 
 
arrow Elektronická podoba: 0 Kč 
 
 
IT projekty / Aktuality ...04
IT strategie
Operativní slepota často vede k neúspěchu IT projektu ...10
Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu ...12
Řízení procesní výroby a metoda TOC Pull Replenishment ...14
Řízení dávkové výroby v IS KARAT ...18
EDI pomůže v expanzi společnosti 1. day ...20
Mýty o využití Business Intelligence ...22
Customer Experience ...24
Kontaktní centra budoucnosti ...26
Data Quality Management ...28
Dopady zákona o kybernetické bezpečnosti ...31
V českém školství vládne digitální klam ...32
Vzděláváním ke kybernetické bezpečnosti ...33
Digitalizace v řízení HR přináší spokojené zaměstnance ...34
K2 move – zůstaňte v pohybu! ...36
Metoda MoSCoW a model KANO ...38
Efektivní řešení IT podpory menší firmy ...41
Jak licencovat více typů softwaru v rámci jedné implementace? ...42
IT Professional
Výzvy cloud managementu ...44
Svobodné nástroje pro řízení bezpečnosti ...45
Hromadná doprava jako oblíbený cíl hackerů ...46
Tvorba počítačových virů snadno a rychle ...47
Trendy ICT 2017
Deset předpovědí digitální budoucnosti podle analytiků společnosti Gartner ...48
IT a lidé v roce 2017 ...50
Role IT manažerů se mění: Posouvají se do vedení firem a upřednostňují růstové projekty ...51
BYOS změní roli a význam IT: Šedé IT se stává zdrojem inovací ...52
Ohlédnutí za vývojem elektronizace veřejné správy ...54
Podniky modernizují své počítačové sítě, ale zapomínají na aktualizace ...55
Roste počet lidí, kteří si hledají práci na sociálních sítích ...55
Fenomén internetu věcí: Data budou odesílat stroje, auta, zásuvky i osobní váhy ...56
Přichází éra robotů v logistice? ...58
Předpověď vývoje kybernetických rizik pro rok 2017 ...60
Bezpečnostní trendy roku 2017 podle Trend Micro ...61
Ohlédnutí za rokem ransomwaru ...62
Rok 2017 přinese vlnu nových dotovaných datových center ...63
Zprávy ze světa IT byznysu ...64
Jak zálohovat NAS? Vzdáleně! ...67
HW novinky ...68
 

Operativní slepota často vede k neúspěchu IT projektu

Rozhovor s ředitelem TechniaTranscat

Technia TranscatSpolečnost TechniaTranscat je celosvětově významným dodavatelem IT řešení a služeb pro průmyslové podniky. V současnosti patří mezi nejsilnější partnery a dodavatele řešení Dassault Systèmes. Působí nejen v Evropě, ale i v Americe a Asii, má přes 400 zaměstnanců. Patří mezi absolutní špičku v oblasti implementace PLM řešení, ale nabízí i řadu dalších IT řešení a služeb v oblasti systémové integrace. S ohledem na bohaté zkušenosti této firmy z IT projektů ve výrobních podnicích jsme požádali ředitele společnosti TechniaTranscat pana Romana Lisičana, aby se vyjádřil k aktuálním otázkám digitální transformace průmyslu a potenciálu moderních technologií v různých průmyslových odvětvích.

... celý článek >

Strana: 10

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénu

InsekoRozvoj systémů údržby je úzce spjatý se stále širšími možnostmi přístupu k datům a jejich získávání. Moderní systémy pracují s velkým množstvím informací, jejichž aktualizace a distribuce servisním pracovníkům, hlavně v terénu, může byť neefektivní a na úkor samotného údržbářského zásahu. Řešením tohoto problému je využívání mobilních klientů při práci v terénu – jejich hlavním účelem je zefektivnění práce s údaji, snížení pracnosti při jejich získávání a vyhodnocování, snížení anebo odstranění vlivu lidského faktoru při vstupu dat a podpora při jejich obstarávání.

... celý článek >

Strana: 12

Customer Experience

SASZákaznická zkušenost (Customer Experience) je jedním z nejčastěji skloňovaných slov v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Tématu se intenzivně věnují banky, telekomunikační společnosti nebo retail. Tato odvětví mají jednu nespornou výhodu – mají podrobná data o svých zákaznících. Analýza těchto dat, jejich obohacení o další externí data a schopnost doručit zákazníkovi relevantní nabídku se neobejde bez technologií. To, co dříve bylo „nice to have“, se nyní stává standardem na trhu, pojďme si o tom udělat krátký přehled.

Strana: 24

Kontaktní centra budoucnosti

Dimension DataStejně jako svět okolo nás se mění i podoba a role kontaktních center. Již nejde o zpřístupnění informací klientům, ale o oddělení, které má prostřednictvím sofistikovaných technologií a procesů přímý dopad na úspěšnost celé organizace. V zásadě jde o přirozený vývoj kopírující rozvoj technologií, a to nejen z pohledu IT.

... celý článek >

Strana: 26

Data Quality Management

Jak řešit kvalitu dat efektivně, modulárně a s měřitelným výsledkem

ProfinitBezpečné zajištění dat a jejich správa pro chod a rozvoj organizace jsou dnes kritické hned z několika důvodů. Konkurence nespí, má kvalitnější data a je schopna je lépe využívat. Proto zákazníci preferují firmy a organizace, které mají ve svých procesech a datech pořádek. K tomu přibývají legislativní požadavky na reporting a je vyvíjen tlak na možnosti nalezení nových souvislostí a využití informací v existujících datech. Řešením je Data Quality Management (DQM).

... celý článek >

Strana: 28

Metoda MoSCoW a model KANO

Principal EngineeringŘízení priorit požadavků je základní dovedností pro udržení rozsahu projektu, dodržení rozpočtu a časového rámce. Priority ve vazbě na spokojenost zákazníka umožní také dodat správný produkt za přijatelné peníze. V tomto článku vám představíme dvě praktické metody, jak priority uřídit. Bavit se budeme o metodě MoSCoW a KANO modelu.

... celý článek >

Strana: 38

Jak licencovat více typů softwaru v rámci jedné implementace?

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneřiImplementovaný software může z právního pohledu být licenčně snadno uchopitelný nebo naopak velmi komplikovaný. Upravit licenční práva u softwaru, jehož součástí není jiný software nebo který není nutně propojen s jiným softwarem, je poměrně velmi jednoduché. Komplikace mohou nastat, pokud předmětem smlouvy je softwarový celek tvořený vlastním i cizím softwarem, ať už aplikačním, databázovým, či jiným. Softwarový celek z právního pohledu může mít povahu souborného či spojeného autorského díla, resp. samostatných autorských děl. Takto může například dojít ke střetu licenčních podmínek k užití softwaru vyvinutého na míru na platformách např. typu Microsoft, IBM nebo SAP s licenčními podmínkami právě těchto softwarů. Jaká jsou úskalí těchto kombinací licencí softwaru a na co je nutné pamatovat při úpravě licenčních podmínek u takové implementace, poukáže následující článek.

... celý článek >

Strana: 42

BYOS změní roli a význam IT: Šedé IT se stává zdrojem inovací

AlvaoŠedé IT je nekončící téma, které neustupuje, ale naopak se ukazuje, že se dále rozvíjí a není možné ho zakázat ani zastavit. Všichni jste již tisíckrát slyšeli o BYOD (Bring Your Own Device neboli „přines si své vlastní zařízení“). Šlo o trend, který šel napříč odvětvími a dotkl se většiny společností. Spousta společností jej nějak ustála. Obhájily a udržely jednotnost HW i pro mobilní zařízení. Zabránily přístupu vlastních zařízení do podnikové sítě. Zabránily z těchto zařízení přistupovat k podnikovým aplikacím. Nebo pořídily nějaký IDM nástroj, aby tu situaci alespoň trochu bezpečnostně zajistili. To vše však byla jen taková malá revolta ze strany zaměstnanců. Teď přijde BYOS (Bring Your Own Service neboli „přines si svou vlastní službu“) a to zcela změní roli a význam šedého IT.

... celý článek >

Strana: 52

Bezpečnostní trendy roku 2017 podle Trend Micro

ransomware, TrendMicroRok 2016 byl bezesporu rokem on-line vydírání. Bohužel i pro rok 2017 platí, že si přední pozici udrží hrozby typu ransomwaru. Jednotlivé útoky budou navíc diverzifikovanější jak z pohledu způsobu „doručení“, tak i metodami, které útočníci využijí k vlastní nákaze. Naroste také obliba ransomwaru jako služby, která umožní i naprostým laikům vydírání po internetu.

... celý článek >

Strana: 61


Vyprodáno