facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 12/2016 , EAM/CMMS - Správa majetku a údržby

Řízení a podpora servisních pracovníků v terénuInsekoRozvoj systémů údržby je úzce spjatý se stále širšími možnostmi přístupu k datům a jejich získávání. Moderní systémy pracují s velkým množstvím informací, jejichž aktualizace a distribuce servisním pracovníkům, hlavně v terénu, může byť neefektivní a na úkor samotného údržbářského zásahu. Řešením tohoto problému je využívání mobilních klientů při práci v terénu – jejich hlavním účelem je zefektivnění práce s údaji, snížení pracnosti při jejich získávání a vyhodnocování, snížení anebo odstranění vlivu lidského faktoru při vstupu dat a podpora při jejich obstarávání.


Tlak na vyšší dostupnost

Ještě poměrně nedávno podniky žily s určitým rizikem toho, že jimi provozované zařízení může čas od času selhat. Avšak tato doba je pryč. Konkurence na trhu se od té doby značně přiostřila, marže se naopak snížily a zákazníci jsou stále náročnější. Podniky si tak dnes již nemohou při realizaci zakázky dovolit delší výpadky provozu a musejí zvyšovat dostupnost svých zařízení.

Mnoho společností se tak snaží zvýšit efektivitu prostřednictvím proaktivních strategií v oblasti správy podnikových aktiv (EAM). Ty zahrnují například systémy pro včasné varování před výpadkem využívající nejrůznějších senzorů, které do EAM systému zasílají provozní informace. Dalším trendem je zase urychlení a zefektivnění servisních zásahů s mobilní podporou technických pracovníků v terénu, což vede ke zkrácení či eliminaci provozních výpadků.

Podporované oblasti

V tomto článku se soustředíme na strategii řízení servisních pracovníků v terénu s využitím mobilních technologií. Komplexní podpora mobilního servisního personálu obsahuje tři oblasti: Řízení údržby, Inspekce a Řízení zásob.

Infor EAM
 • Řízení údržby. Tato oblast zahrnuje široký rozsah údržbových činností, včetně mj. přehledu plánovaných a neplánovaných pracovních příkazů, tvorbu pracovních příkazů, ukončování pracovních příkazů, výdej náhradních dílů a materiálu, evidenci práce, dopravy a použitých nástrojů, sběr údajů ze senzorů a přehled detailů a historie na zařízení.
 • Inspekce. V této oblasti jde především o zjednodušení sběru výsledků měření s pomocí mobilních zařízení, podporu získávání měřených údajů, podporu inspekčních nálezů a automatickou tvorbu pracovních příkazů nebo požadavků na práci na inspekčních bodech s vadnými hodnotami. Typické úlohy jsou inspekce jednotlivých zařízení anebo skupiny zařízení, kvalitativní a kvantitativní měření, poznámky k nálezům, přehled, zápis a kategorizace objevených závad, inspekční pracovní příkazy, vytváření požadavků na práci s cílem odstranit stav mimo toleranci atd.
 • Řízení zásob. Poslední oblastí je práce ve skladě, kde k typickým úlohám patří příjem na základě nákupní objednávky, přesun mezi sklady, přesun mezi zásobníky, výdej ze skladu, resp. vrácení nespotřebovaného materiálu, fyzická inventura, vyhledávání a zjišťování položek a zjišťovaní stavu na skladě a další.

Vyšší efektivita údržby

Úkonů v oblasti údržby je tedy obrovské množství. Zásadní výhodou mobilního řízení údržby je fakt, že eliminuje potřebu tisknout a distribuovat pracovní příkazy v papírové formě a zároveň nahrazuje ruční přepisování klíčových vstupů z papírových pracovních příkazů do EAM systému pomocí kabelové anebo bezdrátové synchronizace. Tím se procesy značně urychlují a zároveň se snižuje úroveň chybovosti.

Infor MFS

Odstranění papírových formulářů a jejich nahrazení interaktivním workflow dovoluje pracovníkům dokončit inspekce elegantněji, rychleji a přesněji. Inspekční údaje ukládané do EAM systému přes mobilní aplikaci umožňují sledovat trendy měření, analýzy poruch a dláždit cestu k prediktivní údržbě. Pokud se hodnoty měření na inspekčním bodě vymknou stanovenému limitu, aplikace mohou automaticky vytvořit pracovní příkaz bez nutnosti zásahu uživatele. Jednoduše použitelný „check list“ zase zjednodušuje získávání inspekčních údajů pro pracovníky pracující v terénu.

Mobilní technologie poskytují navíc možnost přímého přístupu k podnikovým skladovým položkám, objednávkám a skladovým datům přímo v terénu. V důsledku toho mobilní přístup obecně snižuje čas potřebný na práci, náklady na palivo a opotřebení vozidla, zkracuje a zjednodušuje přenosy administrativy mezi terénem a kanceláří, a automatizuje synchronizaci dat přímo z terénu.

Kvantifikované přínosy

Naše společnost realizovala velké množství EAM projektů, jak na Slovensku, tak v České republice. Na základě statistického vyhodnocení dosavadních nasazení u zákazníků dokážeme kvantifikovat přínosy implementace mobilního řízení údržby s využitím následujících údajů. V průměru tak dochází ke:

 • 20% zvýšení produktivity práce
 • 30% snížení úrovně skladových zásob
 • 20% redukci nákladů spojených se skladovými zásobami
 • 5% snížení nákladů na nákup nových zařízení
 • 10% zvýšení dostupnosti zařízení
 • 50% zvýšení návratnosti nákladů na záruční opravy
 • 10% snížení nákladů na materiál
 • 50% redukci nákladů spojených s nákupními procesy

Průměrná doba návratnosti na základě našich zkušeností u různých organizací je 3–9 měsíců v závislosti na požadovaném rozsahu mobilní automatizace procesů a nárůstu produktivity. Nezanedbatelnou výhodou je také fakt, že všechny údaje jsou součástí centrální databáze, čímž se stávají znalosti pracovníků údržby duševním vlastnictvím podniku a zůstávají v něm i po případném odchodu pracovníka z pracovního poměru.


Miroslav Šandor
Autor pracuje jako senior konzultant ve společnosti INSEKO, a. s., která dodává řešení Infor EAM na český a slovenský trh.

Drony jako budoucnost EAM?

Dron, InforVedle telematiky a využívání mobilních zařízení v procesech technické údržby se vedou také zajímavé diskuse o zavedení technologií dronů. Drony zažívají v poslední době obrovský rozmach a stále přicházejí nové a nové možnosti jejich aplikace. V oblasti EAM systémů pak hovoříme zejména o schopností dronů proniknout na jinak nepřístupná místa, pořizovat videonahrávky a provádět laserové skenování. Takto by drony dokázaly nahradit inspekční práce například v extrémně hlučných, znečištěných a nebezpečných provozech.

Propojením technologie dronů a systémů údržby (EAM) by firmy i organizace mohly získat zajímavé nástroje k efektivní kontrole budov, ropných zařízení, elektráren, železniční infrastruktury a dalších průmyslových provozů. Velkým plusem technologie dronů je jejich poměrně rychlá standardizace, efektivita a rozšiřující se dostupnost. Jinými slovy, drony již nyní začínají být výhodnější než v současnosti využívané techniky – jak z pohledu kapitálových, tak i provozních nákladů.

Drony dnes mohou nést poměrně sofistikované kamerové systémy s termálními senzory a možností přibližování obrazu na nejmenší detaily. Vydrží být ve vzduchu celé hodiny a dokážou posílat data do jakýchkoliv pozemních systémů. Díky integraci s podnikovými systémy pro správu a údržbu majetku mohou takto získaná data poskytnout přesnější přehled o stavu zařízení a posílit procesy rozhodování.

Podle americké společnosti Drone Aviation Holding dodávající komerční dronové systémy, se kterou Infor navázal koncem letošního roku partnerství o vývoji řešení pro bezpečnou údržbu, dokážou drony velmi dobře fungovat jako doplněk tradičních údržbových postupů. Společně plánované řešení Drone Enterprise Asset Management Solution (DEAMS) bude určeno k získávání kritických dat z jinak nepřístupných oblastí a jejich zasílání uživatelům v reálném čase.


Ireneusz Kubies
Autor pracuje ve společnosti Infor Česká republika jako Channel Manager.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -