facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
Compas automatizace
IT SYSTEMS 12/2016 , Logistika

EDI pomůže v expanzi společnosti 1. day

-ccv-


CCVSlovenský maloobchodní řetězec 1. day spouští od ledna 2017 elektronickou výměnu dokladů (EDI). Začne pilotním provozem a následným ostrým zapojením 64 dodavatelů. Nasazením řešení ORION EDI od CCV Informačné systémy chce dosáhnout co možná nejširší automatizace obchodních, nákupních a logistických procesů.


EDI komunikace jako nutná podmínka rozvoje

Inovace v podobě zavedení EDI (Electronic Data Interchange) navazuje ve společnosti 1. day na předchozí projekt zavedení automatického vystavování objednávek na základě skladových zásob či řízení skladového personálu s využitím čteček čárových kódů. Cílem nasazení EDI a automatizace procesů je zajistit, aby probíhající expanze maloobchodní sítě nebrzdil nárůst personálních nákladů.

CCV

Společnost 1. day totiž rychle roste. V současnosti má 60 maloobchodních prodejen především na východním Slovensku a v okolí Bratislavy. Jenom za poslední rok přitom otevřela 6 malometrážních „convenience“ prodejen a při plánovaném tempu 10 až 15 nových prodejen ročně by ráda brzy obsadila všechna slovenská okresní města. Ruku v ruce s touto rychlou expanzí ovšem také geometrickou řadou roste objem dokladů a s tím související náročnost jejich zpracování. Provozním problémem je manuální přepisování dokladů do informačního systému a s tím spojená chybovost, kterou společnost 1. day momentálně odhaduje na 10 %. Porovnávání faktur s příjemkou a objednávkou tak, že si je fakturantka všechny vytiskne a kontroluje řádek po řádku, zatěžuje firemní procesy a klade čím dál větší nároky na zaměstnance společnosti.

Management 1. day se tedy rozhodl zapojit všechny své dodavatele do elektronické výměny dokladů: „ORION EDI je pro nás cestou, jak podchytit naši expanzi. Pokud chceme rozšiřovat a měnit sortiment a do dvou tří let mít nikoli 60, ale 100 prodejen, potřebujeme tyto obchodní a logistické procesy co nejvíce automatizovat. Jinak nám s růstem výrazně porostou i personální náklady. Již nyní pracují naši zaměstnanci s 2 až 3 tisíci dokladů měsíčně. Jedná se o faktury, objednávky, dodací listy nebo příjemky. Se zvyšujícím se počtem dodavatelů a prodejen se objem této práce a také obrovská chybovost násobí,“ shrnuje důvody pro zavedení strukturované výměny elektronických dokladů Martin Polák, ředitel společnosti 1. day.

CCV


Eliminace chyb jako největší očekávaný přínos

Vysoká chybovost s sebou logicky přináší i vysoký počet opravných daňových dokladů, dodacích listů apod., což stojí zaměstnance velké množství času, který by jinak mohli věnovat obchodu. Největší podíl na chybovosti přitom má jen malé procento dodavatelů, kteří se na celkovém obratu podílejí jen zhruba ze 7-8 %, což však nic neubírá na jejich důležitosti. Díky tzv. webovému EDI je však možné také tyto společnosti velmi rychle do elektronické výměny dat zapojit bez ohledu na to, jaký informační systém používají či zda ho vůbec mají. Stačí běžný internetový prohlížeč a připojení k internetu. Zapojení všech dodavatelů do elektronické výměny dokladů umožní společnosti 1. day vyhnout se obrovským problémům při měsíčních uzavírkách a vyhodnocování, které chybovost způsobuje.

Samotná automatizace přenosu informací z dokladů mezi obchodními partnery je velkým přínosem, důležitá však je také jednoduchá možnost kontroly a zpětné vazby. „Pokud je kontrola řešena papírem, tak u menší firmy, když jsou lidé spolehliví, se dá celkem zvládnout. S rostoucí firmou ale transakcí i lidí přibývá, a že někdo něco zapomene či udělá chybu, je naprosto logické. My s pomocí ORION EDI chceme předejít tomu, aby se takový problém ukázal třeba až po půl roce a už bylo těžké dohledat, jak vznikl a proč,“ dodává Martin Polák, ředitel společnosti 1. day.

Dalším horkým tématem je optimalizace logistiky. Jakožto obchodní společnost se 1. day rovněž snaží s využitím vysoké obrátkovosti zboží minimalizovat zásoby a provozní kapitál, který je v nich vázaný. Jednotlivé prodejny mají omezené sklady a centrální sklad, ze kterého prodejny objednávají 90 % zboží (zbytek zavážejí dodavatelé přímo na prodejny), má také své limity. S tím má pomoci především EDI zpráva DESADV - avízo o dodání. Takzvaný elektronický dodací list, který dodavatel posílá ještě před fyzickou dodávkou zboží odběrateli, umožní připravit se na konkrétní příjem zboží jak na centrálním skladu, tak na jednotlivých prodejnách. Společně s SSCC kódy, které již 1. day využívá, zrychlí především příjem zboží na centrální sklad o desítky procent.

CCV


První kroky k EDI

Rozhodnutí spustit EDI komunikaci se svými dodavateli udělala společnost 1. day už v polovině letošního roku. Díky několikaleté pozitivní zkušenosti partnerské společnosti Gurlex s ORION EDI vybrala právě toto řešení od CCV Informačné systémy. Po nutných úpravách skladového systému je pilotní zapojení prvního dodavatele naplánováno na začátek roku 2017, kdy budou také proškoleni všichni odpovědní zaměstnanci společnosti 1. day. Od začátku si bude 1. day vyměňovat se svými obchodními partnery elektronickou objednávku (ORDERS), avízo dodání (DESADV), příjemku (RECADV), fakturu (INVOIC) a také příslušné notifikační zprávy. Rozsah těchto zpráv (často firmy začínají pouze s ORDERS a INVOIC) umožní mimo jiné i tzv. automatickou likvidaci faktur, při které ORION EDI strojově porovnává objednávku s příjemkou a fakturou. V případě, že údaje souhlasí, je faktura předaná rovnou k zaúčtování. V opačném případě je na rozdíly upozorněna obsluha, která se postará o vyřešení.

Podmínkou pro okamžité čerpání přínosů celého projektu EDI komunikace je rychlé a plynulé zapojení co největšího počtu dodavatelů. Společnost CCV Informačné systémy, která řešení ORION EDI poskytuje jako službu (SaaS), bude též projektově řídit celý proces zapojování, tzv. roll-out dodavatelů. „Dle našich zkušeností z obdobných projektů předpokládáme zapojení všech 64 dodavatelů v horizontu 6 měsíců od úspěšného ukončení pilotního provozu,“ odhaduje Ľubomír Miškolci, jednatel CCV Informačné systémy.

David Reichel„Elektronická výměna dat EDI je pro svou jednoduchost a okamžité přínosy dnes již zcela jednoznačným trendem v celé řadě oblastí obchodu. Je proto logické, že ani tradiční maloobchod na Slovensku stejně jako v Čechách nemohl zůstat stranou. Společnosti zde čelí stále intenzivnějšímu tlaku na rychlost, přesnost a spolehlivost výměny obchodních a logistických dokladů," říká David Reichel, ředitel divize eBusiness CCV Informační systémy.

Elektronická výměna dokladů EDI představuje princip elektronického přenosu dokladů ve strukturovaných datech. Nejde o konkrétní technologie, ale o používané formáty, protože ty mohou být různé (EDIFACT, XML apod.). EDI je princip strukturované výměny dat. Na trhu existuje řada EDI providerů jako CCV Informační systémy, kteří nabízejí technologie pro překlad EDI formátů tak, aby si různé informační systémy protistran porozuměly a vyměňovaly si automatizovaně navzájem objednávky, faktury, dodací listy nebo příjemky a další doklady. Součástí služeb je doručení přenosem zpráv prostřednictvím VAN sítí (Value Added Network), které EDI poskytovatelé provozují. A protože prakticky všechny informace v obchodním styku dnes vznikají i končí elektronicky v informačních systémech, lze tyto doklady přenášet plně automatizovaně bez zásahu lidské ruky. Zaměstnanci, jejichž čas je nejdražší, často vykonávají činnost s nulovou přidanou hodnotou a navíc s velkou mírou chybovosti, která vzniká při manuálním přepisování dokladů z elektronické nestrukturované (PDF faktury) či dokonce papírové podoby.

„Zavedení EDI komunikace a čerpání jejich přínosů dnes navíc je dostupné bez velké investice i pro nejmenší podnikatele, kteří jsou dodavateli obchodních řetězců. Zásluhu na tom má fakt, že EDI je od EDI poskytovatelů nabízeno také formou služby a od počtu přenesených dokladů stojí třeba pár stovek měsíčně. Je to podobné, jako když se chcete dopravit na nějaké místo hromadnou dopravou, také si nemusíte hned kupovat vlastní autobus, ale stačí vám koupit si lístek,“ uzavírá David Reichel.

Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -