facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
 
Branžové sekce
Přehledy
 
Tematické seriály
 

GDPR

General Data Protection Regulation zásadně mění zpracování osobních údajů a zavádí nové povinnosti...

články >>

 

Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se

Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...

články >>

 

Industry 4.0

Průmysl 4.0

Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?

články >>

 

Komplexní svět eIDAS

O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...

články >>

 

Trendy v CRM

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...

články >>

 

Příručka úspěšného IT manažera

Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...

články >>

 
Partneři webu
K2 atmitec
IT SYSTEMS 12/2016 , Logistika , Trendy ICT

Přichází éra robotů v logistice?

Irena Mižďochová


DHL SupplyRobotické technologie zažívají v posledních letech dramatický rozvoj, který otvírá zcela nové možnosti jejich využití v mnoha různých oborech. Výjimkou není ani logistika, i když té se robotizace zatím do značné míry vyhýbala. Důvodem je především složitost pracovních činností, jež zahrnují manipulaci s velmi různorodými předměty v nekonečném množství kombinací, v blízkosti lidí a na omezeném prostoru. Rostoucí flexibilita a stále nižší náklady na robotické technologie ale vytvářejí předpoklady pro jejich využití i v logistickém prostředí, ať se jedná o vychystávání, balení, či přepravu zboží a doručování zásilek.


Potenciál pro uplatnění robotů v logistických provozech je nesmírný. Podle průzkumů se v 80 procentech z nich pracuje stále manuálně bez jakékoli podpůrné automatizace. Logistika se navíc musí ve stále větší míře potýkat s důsledky nepříznivého demografického vývoje, který přináší klesající počty zaměstnanců a jejich stárnutí. Na druhé straně roste s rozmachem elektronického obchodu objem přepravovaných zásilek a zboží. I to je důležitý aspekt, který nahrává průkopníkům robotizace do karet.

Nová generace robotů se svými schopnostmi přibližuje lidem – dokáže vnímat své prostředí a reagovat na něj, pohybovat se a vykonávat precizní úkony společně s lidmi. Roboti se tak mohou stát hybnou sílou v dalším rozvoji logistického odvětví, neboť umožní rychlejší a ekonomičtější manipulaci se zbožím. S tím bude souviset i transformace celých dodavatelských řetězců.

Roboti jsou již dnes pomocníky člověka v mnoha oblastech každodenního života. Jejich doménou jsou úkoly, které jsou nebezpečné, opakující se, únavné nebo nudné činnosti, případně úkony vyžadující mimořádnou pečlivost, preciznost a sílu. Přínosem robotů je navíc zvýšená produktivita. Roboti ve skladovacích provozech, třídicích centrech nebo při dodání zboží koncovým zákazníkům jsou příslibem rychlejších služeb a vyšší kvality. Logistické dodavatelské řetězce mohou být díky robotům ještě rychlejší, bezpečnější a produktivnější.

Roboti byli donedávna nepohyblivými, slepými a relativně neinteligentními stroji. Jejich úkolem bývá opakování stále stejných úkonů s vysokou mírou přesnosti, což jsou schopnosti postačující v mnoha jednoduchých výrobních procesech, nikoli však v logistice. Zde jsou požadavky mnohem vyšší. Roboti v logistice si budou muset poradit s nejrůznějšími díly v nekonečném počtu kombinací, takže budou muset vnímat své okolí, pohybovat se, být v interakci s okolím a spolupracovat s lidmi.

Vzhledem k těmto požadavkům na vyspělé roboty je jejich vývoj velmi složitý a náročný a vyžaduje nejen zapojení odborníků z mnoha různých vědních a technických oborů, ale i značné finanční investice. V posledních letech začaly investovat vysoké částky do robotizace logistiky například velké společnosti, jako jsou Google a Amazon. Vývoj nové generace inteligentních robotů urychluje také pokrok v oblastech snímací techniky, rychlejší výpočetní techniky, analýzy velkých dat, akumulátorů, využívání cloudů a mobility.

Mezi klíčové cíle vývoje robotů patří napodobení pěti lidských smyslů, bez něhož je výše načrtnuté uplatnění v logistice sotva myslitelné. Kromě zraku se tak vývojáři snaží napodobit ruce s hmatovými schopnostmi, umělou kůži, čich, ale také inteligentní vyhodnocování situace s odpovídajícími rozhodovacími schopnostmi nebo schopnost vycítit blízkou přítomnost člověka, aniž by došlo ke vzájemnému kontaktu.

To jsou obrovské nároky na techniku, které zvyšují cenu vyspělých robotů. I v této oblasti se však rýsuje řešení v podobě „hloupých“, jednoduchých robotů, kteří by sdíleli jeden velký „chytrý“ počítač, zajišťující „myšlení“ jen v okamžiku skutečné potřeby. Touto tzv. cloudovou robotikou by se výrazně snížily náklady na každého robota při výrazném rozšíření jejich schopností.

Roboti mohou nalézat uplatnění například v automatizaci nakládání a vykládání návěsů a kontejnerů. Integrovaný počítač analyzuje různé rozměry zásilek a na základě toho určí optimální pořadí nakládání nebo vykládání. Další možnou aplikací je vychystávání zboží ze skladu místo tradičních skladníků pomocí stacionárních nebo mobilních robotů. Dobrou příležitostí pro využití robotů může být také oblast pracovně intenzivní individualizace balení spotřebního zboží podle požadavků jednotlivých prodejních řetězců. Také pracovní náročnost v internetovém obchodě je impulzem k vývoji robotů specializovaných na automatizované doručování balíků koncovým adresátům.

Vize vzdálenější budoucnosti počítá s naprostou proměnou distribučních center, která budou využívat různé druhy robotů pro realizaci specifických úkolů. Většina těchto robotů bude mobilních a samostatných, nicméně jejich činnost bude koordinována vyspělými systémy řízení skladu. Propojení s cloudem umožní rychlé a plnohodnotné zastoupení jednoho robota jiným robotem v případě poruchy. Zaměstnanci skladu budou vykonávat úkoly s vyšší úrovní odpovědnosti a činnosti spojené se zajišťováním bezproblémového fungování dalekosáhle automatizovaného skladu. Počet robotů i zastoupení jednotlivých druhů bude možné flexibilně měnit podle výkyvů v poptávce trhu.

S logistickými roboty se také budeme pravidelně potkávat na ulicích, protože budou zajišťovat a podporovat doručování zásilek koncovým spotřebitelům. Osobní roboti v domácnostech pak budou moci dokonce přebírat zásilky i bez přítomnosti jejich pánů.

Je obtížné dnes odhadnout, nakolik a v jakém časovém horizontu se stanou tyto vize skutečností. Rychlý pokrok ve vývoji robotických technologií však již nyní vytváří předpoklady pro stále širší zapojování robotů i do tak složitých procesů, s nimiž se setkáváme v oblasti logistiky.

Irena Mižďochová, DHL Supply Chain Irena Mižďochová
Autorka článku působí ve společnosti DHL Supply Chain. Společnost DHL popsala hlavní trendy a potenciál využití robotických technologií v logistice ve své aktuální studii Robotics in Logistics a již v praxi zkouší spolupracující roboty ve vybraných skladovacích provozech.
Chcete získat časopis IT Systems s tímto a mnoha dalšími články z oblasti informačních systémů a řízení podnikové informatiky? Objednejte si předplatné nebo konkrétní vydání časopisu IT Systems z našeho archivu.

Inzerce

Žádný systém sám o sobě nic nevyřeší

IT Systems 4/2021V aktuálním vydání IT Systems opět najdete spoustu novinek ze světa informačních technologií a inspirace, jak je využít pro rozvoj vaší firmy nebo organizace. Mapujeme aktuální trendy v digitalizaci stavebnictví, vybavení pro kontaktní centra a service desky. Věnujeme se řízení práce na dálku a onboardingu zaměstnanců v době covidu, řízení projektů a hybridnímu cloudu. Významným tématem je jako vždy zajištění kybernetické bezpečnosti – konkrétně zabezpečení ICS, důsledky kauzy Exchange, DDoS útoky a bezpečnost mobilních zařízení.

Helios
- inzerce -