facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Ediční plán časopisu IT Systems

Obchodní podmínky

Zadavatel inzerce souhlasí s otištěním inzerce z dodaných podkladů bez korektury v časopisech vydavatelství CCB.

Korekturu si zadavatel může vyžádat na základě objednávky. Zadavatel či objednatel odpovídá za jazykovou a věcnou správnost dodaných podkladů ke všem placeným službám (zejména fotografie, texty, loga, ilustrace) a prohlašuje, že má vyřešena autorská práva těchto dodaných podkladů dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že autorská práva k dodaným podkladům nemá zadavatel vyřešena, nese zadavatel plnou odpovědnost za veškeré důsledky z toho plynoucí.

Při stornování objednávky inzerce po termínu uzávěrky bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny inzerce.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.

Vydavatel CCB spol. s r. o. má právo nezveřejnit inzerci nebo pozastavit další objednané plnění v případě, že nejsou uhrazeny všechny předešlé splatné závazky zadavatele (odběratele). Jestliže zadavatel (odběratel) neplní své závazky k vydavateli řádně a ve splatnosti, může vydavatel CCB spol. s r. o. zkrátit všechny poskytnuté slevy a další bonusy. Toto opatření může CCB spol. s r. o. uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, jestliže zadavatel průběžně neplní své závazky.

Zasláním podkladů pro zveřejnění souhlasí zadavatel s těmito technickými podmínkami.